Kohti Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta

Tärkeintä uudistuksessa on Vantaa-Keravan hyvinvointialue, jossa ihmiset voivat hyvin. Haluan, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen. 

Tärkeää on myös, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Ihmisen täytyy saada palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Sillä ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut Vantaa-Keravan hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. 

Toimivat palvelut syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueella panostetaan työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. 

En halua, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueen huonosti hoidetun talouden takia asukkaiden palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Sanon ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin. 

Kiitoskirje herra tasavallan presidentille

Arvoisa herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö!

Haluan kiittää teitä koko uudenvuodenpuheestanne 2022. Erityisen kiitoksen haluan antaa puheenne viimeisestä kappaleesta, josta otan suoran sitaatin tähän alapuolelle. Toki aloitatte myös puheenne tällä hienolla Nobel-palkitun kirjailija Sillanpään toivomuksella, joka ei ole vanhentunut käsitys vielä nykyaikanakaan.

”Paljon on myös hyvin. Kiitän jo etukäteen siitä, että tänä vuonna on ”enemmän hyvää tahtoa, enemmän halua ymmärtää toinen toisiaan ja enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä”, kuten Taata Sillanpää toivoi. Sitten on vielä paremmin. Toivotan teille kaikille onnellista alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.”

 

Olen seurannut päivän politiikkaa useamman vuoden niin sanottuna harrastelijapoliitikkona. Itselläni suurempi huomio politiikkaan ja sen hoitamiseen on kiinnittynyt Korona-pandemian aikaan, jota on nyt kestänyt kolmatta vuotta. Kansalaiset ovat väsyneitä ja moni taistelee elämässään pandemian aiheuttamien erilaisten ongelmien keskellä. Monet ovat myös joutuneet päättämään maallisen vaelluksensa tämän viruksen nujertaessa elämän voimat. Epätietoisuus viruksen käyttäytymisestä ja muuntumisesta aiheuttaa kansalaisissa toivottomuutta. Kenelläkään ei ole tietoa, kuinka kauan tämän viruksen aiheuttaman epävarmuuden keskellä joudumme elämään. Yhteiskunnassamme tehdään erilaisia poliittisia päätöksiä rajoituksista, joilla viruksen leviämistä yritetään estää ja jotka tavalla tai toisella vaikuttavat kansalaisten normaaliarkeen. Kuitenkin olemme tulleet huomaamaan, että rajoituksetkaan eivät enää täysin estä viruksen leviämistä. Pelko valtaa kansalaisten mieliä yhä enemmän. Nyt kansalaiset kaipaavat sellaista lohtua ja toivoa, mitä te tuotte puheessanne esille. 

Tämä kaikki epävarmuus luo alttiin maaperän erilaisten ryhmittymien syntymiselle ja vastakkainasetteluille. Tästä esimerkkinä voisi mainita, että olemme saaneet nähdä rokotevastaisuutta, rokotemyönteisyyttä, rokotevalmistajien valikointia, rokotemäärästä väittelyä ja koko koronan olemassa olon kyseenalaistamista. Näiden asioiden pohjalta on rakentunut myös erilaisia salaliittoteorioita. Me tarvitsisimme enemmän hyvää tahtoa ja enemmän halua ymmärtää toinen toisiamme, kuten kirjailija Sillanpää toivoi käyttämässänne sitaatissa. Tämä asia koskee myös edellä mainittua rokote- ja koronakeskustelua.

 

Elämme samaan aikaan ajassa, jossa jopa korkeimpien päättäjien osalta boomeroidaan, canceloidaan, kannatetaan Woke-kulttuuria, mutta hyvin harva tuo julki yhtään sanaa elämän korkeimmista arvoista. Kirjailija Sillanpää jatkaakin tuossa sitaatissa, että tarvitsemme enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä. Tuota nöyryyttä ei ole kuulunut yhdenkään Suomen johtavassa asemassa olevan poliitikon suusta. Te herra tasavallan presidentti olette ensimmäinen maatamme johtava henkilö, joka toivottaa kansallemme Jumalan siunausta tänä vaikeana korona-aikana. Tätä nöyryyttä me tarvitsemme kansaamme ja koko maailmaa kohdanneen pandemian edessä. Muuta turvaa ei meillä ihmisillä ole.

Nostatte esille hyvin sen, kuinka nykynuoret ovat koetuksella pandemian keskellä ja pahoinvointi lisääntyy. Nuoret eivät koe pahoinvointia vain pandemiasta, vaan sitä luo myös nykyinen yhteiskunnan henki. Nykyisessä yhteiskunnassamme ihannoidaan vapaudesta ilman ulkopuolisia auktoriteetteja ja varsinkin perinteiset uskonnolliset auktoriteetit nähdään uhkana tälle vapaudelle. Tämä vapaus on viety nyt niin pitkälle, että ihmiskäsissä tulisi olla jopa oma syntymässä saadun sukupuolen hallinnointi. Tällainen ideologia on tuonut mukanaan monia muita siihen liittyviä ilmiöitä, jotka on nyt tuotu jopa varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmiin. Tämän ideologian vaikutukset valitettavasti näkyvät jo nyt kouluissamme. Nuoret ja lapset alkavat oireilla tällaisen yhteiskunnan keskellä ilman pandemiaakin. Tämä asia ei kuitenkaan koske pelkästään nuoria ja lapsia, vaan se raastaa koko yhteiskuntaamme. On kaikkien nähtävissä, että yhteiskunnassamme on voimia, jotka haluaisivat olevan olemassa vain yhden totuuden ja muut äänet haluttaisiin hiljentää Cancel- ja Woke-kulttuureiden mukaisesti. Suurin osa kansastamme on hiljaa, eikä moni päättävässäkään asemassa oleva henkilö uskalla tai jaksa sanoa mitään tätä yhteiskunnassamme vallitsevaa ideologiaa vastaan. Valitettavasti jopa kirkolliset johtajat vaikenevat tämän ideologian edessä.

Yhteiskuntamme eli jo ennen pandemiaa tällaisen ideologisen muutoksen ristiaallokossa, jossa kansalaiset alkoivat nousta toinen toisiaan vastaan. Tämän päälle kansakuntamme on saanut nyt kokea pandemian aiheuttamat vaikutukset, jotka ovat lisänneet ristiaallokkoa monella tavalla. Kunpa meillä olisi enemmän halua ymmärtää toinen toisiamme ja enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä.

Haluan kiittää teitä herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö, että te maamme johtajana tuotte omalla esimerkillänne mallia, kuinka kansalaisille tuodaan toivoa ja lohtua elämään. Te haluatte Jumalan siunaavan tätä kansaa. Olkoon esimerkkinne mallina muillekin Suomen päättäjille! 

Toivotan Jumalan siunausta teille herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolisollenne rouva Jenni Haukiolle sekä teidän Aaro-pojallenne!

Keravalla 3.1.2022

Pasi Mustonen

KM, opettaja, digipedagogi
Kerava

Nopeuttaako Sote-uudistus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsyä?

Toivottavasti Sote-uudistus nopeuttaa lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsyä. Tämän näkyy uudistuksen toteutumisen jälkeen. Nyt on kestämätöntä, että psyykkisesti oireilevat lapset ja nuoret eivät pääse edes kohtuullisessa ajassa psykiatrisen hoidon piiriin HUS:n alueella. Nyt jonot lasten psykiatriselle poliklinikalle Uudellamaalla voivat kestää vuoden tai kaksi ja sen jälkeen lapsi saattaa lopulta päästä tutkimuksiin. Tiedän, että on lapsia, jotka eivät ole kahden vuoden jonotuksenkaan jälkeen päässeet tutkimuksiin. Neuropsykiatrisiin tutkimuksiin jono voi olla yhtä pitkä. Vuosi tai kaksi on lapsen elämässä pitkä aika. Tuona aikana koulut eivät pysähdy ja odota tuota hoitoa tarvitsevaa lasta, vaan koulut etenevät oman aikataulunsa mukaan. Yhden vuoden jonotuksen aikana lapsi saattaa tipahtaa yhden vuosiluokan verran jälkeen opetuksessa saati, että lapsi joutuu odottamaan hoitoon ja tutkimukseen pääsyä kaksi vuotta. Tämä tipahtaminen aiheuttaa myös muita ongelmia lapsen elämässä.

Tämä ongelma ei ole HUS:n alueella hetkellinen ongelma, vaan tämä on jatkunut jo vuosia. Miksi HUS ei tee asialle mitään parannusta?  (Ylen uutinen 20.5.2021) Kerron tätä asiaa oman kokemukseni kautta, mutta myös ammattikasvattajan näkökulmasta. Psyykkisesti oireilevalle lapselle tämä jonotusaika on pitkä. Huoltajille tämä aika lapsen oirehtiessa on pitkä. Koulun henkilökunnan näkökulmasta tuo aika on myös todella pitkä. 

Pahimmillaan nyt jo joudutaan tekemään niin, että tällainen lapsi otetaan sijoitukseen tai huostaan ja vasta sitten hänen hoidontarpeeseensa reagoidaan nopeammin, mutta ei tämäkään ole varsinainen nopeutuskeino. Sosiaalitoimi on myös tämän ongelman edessä kädetön. Toinen vaihtoehto on se, että lapsen tilanne tavalla tai toisella huononee niin pitkälle ja äärimmilleen, että lapsi joudutaan viemään päivystykseen ja sitä kautta voidaan päästä jonossa eteenpäin. Pitäisikö asian toimia näin?

Toki ymmärrän, että oirehtivia lapsia on vuosi vuodelta enemmän, mutta se ei saa olla selitys pitkiin jonoihin. Tehkää HUS:ssa jotakin asian eteen! Lisätkää resursseja paljon tähän tärkeään asiaan. Kasvavat lapset ovat kansamme ja maamme tulevaisuuden rakentajia.

Vastine Ylen artikkeliin

Tämä on vastine Ylen artikkeliin: Anti-gender-liike pyrkii heikentämään naisten sekä vähemmistöjen oikeuksia ja häiriköi sateenkaarijärjestöjä – Seta: ”Valtaa ja rahaa vaikuttaa”

(Yle 10.10.2021)

Tervehdys Ylen toimittaja Emma Hinkula, yliopiston lehtori Tuija Saresma, Trasekin hallituksen puheenjohtaja Kasper Kivistö ja Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo!

Haluan esittää teille kaikille muutaman vastaväitteen koskien tätä artikkelia. Artikkelissa nousee esille huoli, että anti-gender-liike ajaa takaa mm. kolmea seuraavaa asiaa: perinteistä perhemallia, heteroseksuaalista avioliittoa ja ajatusta siitä, että sukupuolia on vain kaksi: mies ja nainen.

Itse anti-gender-liike-termistä haluaisin sanoa seuraavasti: Kukaan perinteistä ja konservatiivista arvomaailmaa kannattava ihminen tai yhteisö ei ole keksinyt, että nytpä olemme anti-gender-liike. Tämä on seksuaalijärjestöjen itse keksimä termi heidän ideologiaansa vastustavalle joukolle. Tunnen Suomesta paljon uskonnollisia yhteisöjä ja missään niistä kukaan ei ole mainostanut olevansa anti-gender-toimija.

Artikkelin otsikossa mainitaan, että anti-gender-liike heikentää naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Meillä onkin vähemmistöjä iso joukko. Oikeusministeriö listaa selkeästi sivuillaan vähemmistöt kuten romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, seksuaalivähemmistöt, lapset ja nuoret, vanhat ja ikääntyneet sekä vakaumukselliset ja uskonnolliset ryhmät. Miksi vähemmistö-sana halutaan tässäkin artikkelissa omia vain seksuaalivähemmistöjä tarkoittamaan?

Sukupuoli määrittyy biologisesti, joka on täyttä totta ja sukupuolia on kaksi, nainen ja mies. Voisiko joku teistä näyttää tai osoittaa minulle konkreettisesti, millainen on jokin muu, kenties kolmas, neljäs tai kymmenes sukupuoli? Tämä on ainaista sanahelinää asiasta seksuaalijärjestöjen osalta, mutta yhtään konkreettista mallia en ole nähnyt kolmannesta, neljännestä tai kymmenennestä sukupuolesta.

Muutama sana koulumaailmasta. Ensinnäkin haluaisin nähdä, miten järjestätte kouluissa pukeutumis- ja wc-tilat kaikille mahdollisille sukupuolille, monta niitä sitten teidän mielestä onkaan. Toisekseen vanhemmat koulun kanssa yhteistyössä hoitavat lapsen opetuksen ja kasvatuksen. Jos vanhemmat eivät halua lastansa tunneille, missä Seta on paikalla tai osallistuvan oppitunneille, joissa kerrotaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, niin vanhemmilla on oikeus pitää lapsensa pois sellaisilta tunneilta. Vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa lapsensa kasvatuksesta. Ei vanhemmat halua lastensa koulussa vaikka jonkun heille vieraan uskonnon tunneille. Tämä on siihen rinnastettava asia.

Artikkelissa mainitaan, että Seta joutuu oikomaan valheita, joita anti-gender-toimijat levittävät. Jos laskette minut yhdeksi anti-gender-toimijaksi, niin voitteko kertoa minulle, mitä valheita tässä tekstissäni esitän.

Keravalla 11.10.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko. 

Elokapinan toiminta on kyseenalaista

Elokapinan toiminta on kovin kyseenalaista. Jos asioita aletaan ajamaan lakeja rikkomalla ja esivaltaa vastustamalla, niin silloin ei yksinkertaisesti toimita oikein. Jokaisella on toki oikeus osoittaa mieltään, mutta kyllä sen tulee tapahtua laillisia keinoja käyttäen. Elokapina mainitsee sivuillaan mm. seuraavasti: ”Rikomme tarvittaessa joitakin lakeja siksi, että välttäisimme pahimpien skenaarioiden toteutumisen.” Tällä hetkellä Elokapina on toiminnallaan, mm. Mannerheimintietä tukkimalla, saanut paljon enemmän aikaan ilmansaasteita monessa muodossa, kuin mitä sitä olisi ollut ilman tällaista toimintaa. Samalla on käytetty aivan turhaan valtava määrä poliisien resursseja.

Heidän tarkoituksenaan on saada päättäjät julistamaan ilmastohätätila. Meillä Suomessa asia on jo huomioitu niin hyvin, että meillä on siihen tehtävään erikseen ympäristö- ja ilmastoministeri. Mitä vielä haluttaisiin lisää ja lisää?

Nostaisin näille Elokapinan henkilöille hattua, jos he menisivät aluksi vaikka Venäjälle, Kiinaan tai Intiaan ja saisivat siellä ilmaston saastuttamisen puolittumaan muutamassa vuodessa. Siinä olisi teko, jota arvostaisin, mutta toki sen tulisi tapahtua sielläkin laillisin keinoin. Mitä vaikuttaa pienen Suomemme ilmastohätätila, kun olemme jo näissä asioissa maailman mallimaita sekä pienimpiä saastuttajia?

Jokaisen kannattaa lisäksi tietää, että Elokapina-liikkeen taustalla on Britanniasta alkunsa saanut Extinction Rebellion-liike. Tämä avaa koko asiaa todella paljon. Sen taustamateriaaleissa liikkeen tavoite sanotaan suoraan ja se on globaali vallankumous. Välittömänä oikeutuksena tälle toiminnalle esitetään nykyhallintoja vastaan osoitettu syytös suunnitelmallisesta ja tahallisesta ihmiskunnan kaasuttamisesta kuoliaaksi hiilidioksidilla, joka mainitaan jopa holokaustiakin vakavammaksi rikokseksi. Yhtenä käytännön toteutuksena ehdotetaan lamauttamaan tärkeimpien kaupunkien toiminta ihmismassojen avulla. Kulkuyhteyksien katkaiseminen riittävän pitkäksi aikaa voisi johtaa esimerkiksi ruoan loppumiseen. Jatkotavoite koskisi yhteiskunnallisen päätöksenteon rakenteita. Extinction Rebellion haluaa edustuksellisen demokratian rinnalle päästötavoitteiden toteutumista valvovan kansalaisfoorumin, koska poliittiset päättäjät ovat liikkeen mukaan osoittautuneet kyvyttömiksi tekemään ekologisen kriisin vaatimia päätöksiä.

Tässä on vain muutamia nostoja liikkeen taustoista, jotka selventävät heidän toimintaansa. Elokapinan taustalla vaikuttaa kansainvälinen ideologinen liike, jonka tarkoitusperät ovat kaikkea muutakin kuin ilmastohätätilan julistaminen. Siksi kannattaa nähdä liikkeen toiminta muussakin valossa kuin pelkkänä ilmastoliikkeenä ja kyseenalaistaa sen toiminta.

Anti-gender-liike vahvistaa yhteiskuntaamme

Arvoisa ulkoministeri Pekka Haavisto ja arvoisa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja, Eva Biaudet!

Kirjoitan teille avoimen kirjeen ikään kuin vastineeksi Verkkouutisten 17.9.2021 julkaisemaan artikkeliin Anti-gender-liike on merkittävä uhka. Artikkeli kertoo tiedotteesta, jonka Eva Biaudet on julkaissut Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana. Julkaisen tämän avoimen kirjeen omilla nettisivuillani julkisesti halukkaille nähtäväksi.

Tässä Eva Biaudetin tiedotteessa anti-gender-liikkeen luonnehditaan olevan merkittävä uhka naisille sekä seksuaalivähemmistöille. Tiedotteessa tukeudutaan Pekka Haaviston johtaman ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön laatimaan taustamuistioon kansainvälisestä anti-gender-liikeestä.

Haluan esittää teille molemmille muutaman vastaväitteen ja kysymyksen Eva Biaudetin tiedotteeseen sekä tuohon ulkoministeriön taustamuistioon liittyen. Molemmissa nousee esille huoli, että anti-gender-liike ajaa takaa mm. kolmea seuraavaa asiaa: ihmiselämän alkamista hedelmöityksestä, sukupuolen määräytymistä biologisesti ja heteroseksuaalisen avioliiton suojelua. Nämä asiat siis nähdään merkittävänä uhkana yhteiskunnalle? Onko asia tosiaankin niin?

Itse anti-gender-liike-termistä haluaisin sanoa seuraavasti: Anti-gender-liike on terminä jo sellainen, että se ei avaudu suoraan kaikille lukijoille. Olisi yksinkertaisempaa puhua konservatiiveista tai perinteisiä arvoja kannattavista ihmisistä. Toki nämä eivät näytä läheskään yhtä hienoilta termeiltä lukijan silmään eivätkä kuulosta niin hienoilta kuulijan korvaan tai ne eivät ole kovin mediaseksikkäitä termejä anti-gender-liike-termin rinnalla.

Anti-gender-liike ei ole uhka meidän yhteiskunnallemme. Se kannattaa niitä perusarvoja, jonka perustalle monet yhteiskunnat ovat rakentaneet menestyksensä. Kirjoitan teille alle muutamia kysymyksiä, joita tiedotteesta ja taustamuistiosta nousee esille.

 1. On kovin ihmeellistä, että naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet niputetaan usein yhteen. Samalla unohdetaan muut vähemmistöt, joita seksuaalivähemmistöjen lisäksi oikeusministeriö listaa selkeästi sivuillaan kuten romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja nuoret, vanhat ja ikääntyneet sekä vakaumukselliset ja uskonnolliset ryhmät. Miksi nämä muut vähemmistöt tiputetaan tällaisissa keskusteluissa ja kirjoituksissa pois? Minkä vuoksi naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet nostetaan näiden muiden vähemmistöjen edelle? 
 2. Ihmiselämä alkaa hedelmöityksestä, mikä on biologinen totuus. Mistä ihmiselämä alkaa Eva Biaudetin, Pekka Haaviston tai ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön mielestä? Onko teillä valta päättää ihmiselämän alkamisen ajankohta?
 3. Perinteinen naisen ja miehen välinen avioliitto on naisen tasa-arvoa parhaimmillaan oman rakkaan miehensä rinnalla. Miten naisten tasa-arvo näkyy kahden homomiehen solmiessa suhteen? Samaa voisi miettiä tapauksessa, jossa nainen on tyytymätön biologiseen sukupuoleensa ja haluaa korjauttaa sitä miehen suuntaiseksi. Herää kysymys, että miten naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöt liittyvät mm. näissä asioissa toisiinsa.
 4. Sukupuoli määrittyy biologisesti, joka on täyttä totta ja sukupuolia on kaksi, nainen ja mies. Voisiko Eva Biaudet tai Pekka Haavisto ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkönsä kanssa konkreettisesti näyttää tai osoittaa minulle, millainen on jokin muu, kenties kolmas tai neljäs, sukupuoli?
 5. Ulkoministeriön taustamuistiossa mainitaan anti-gender-liikkeen juurien ulottuvan 1960-luvulle ja siitä eteenpäin. Muistion laatijat ovat varmaankin unohtaneet, että Jumala loi miehen sekä naisen ja se tapahtui paljon ennen 1960-lukua. Mies ja nainen luotiin tasa-arvoiseksi keskenään, eikä samalla luotu lisäksi myöskään muita sukupuolia. Tällaisen anti-gender-liikkeen ajatusmaailma ja juuret tulevat siis kaukaa historiasta.
 6. Ulkoministeriön taustamuistiossa kirjoitetaan uskonnollisista toimijoista negatiiviseen sävyyn. Esimerkkinä voin käyttää lausetta: ”Eurooppalaisessa anti-gender –vaikuttamisessa leimallista on ollut toimiminen kansalaisyhteiskunnan kautta, erityisesti uskonnollisten toimijoiden taholta.” Miten ministeriötasolla voidaan kirjoittaa tällaista tekstiä, joka alkaa täyttämään kokonaisuudessaan merkit kiihottamisesta uskonnollisista toimijoista muodostuvaa kansanryhmää vastaan?

Keravalla 21.9.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko. 

Muoti-ideologia rapauttaa yhteiskuntamme viimeisetkin perinteiset arvot

Miten moni meistä on huolissaan nykyisestä yhteiskunnallisesta arvokeskustelusta, mitä käydään hyvin monella tasolla? Osaa asioista puidaan jo oikeuslaitoksessa, kun jonkun toisen ihmisen mielipide on sattunut vastoin omaa mielipidettä. Mikä motivaatio on kaikella tällä toiminnalla, jota tässä kirjoituksessa tulen pohtimaan?

Meille tänä aikana työnnetään joka tuutista sateenkaari-ideologiaa, Pride-ideologiaa, sukupuolineutraalia ideologiaa tai millä nimellä sitä sitten halutaankin kutsua. Käytän tässä tekstissä jatkossa tästä ideologia-termiä. Tätä ideologiaa työnnetään kaikkialle yhteiskunnassamme. Tästä ideologiasta on joissakin yhteyksissä alettukin käyttää nimeä uususkonto. Kyseessä tuntuu olevan myös muoti-ideologia. Tätä ideologista uususkontoa meillä yhteiskunnassamme rummuttavat esille ja näkyville joka paikkaan varsinkin eri seksuaalijärjestöt sekä vihervasemmistolainen poliittinen siipi. Tämän ideologian symboliksi on asetettu sateenkaarilippu, jonka toivottaisiin liehuvan yhä useammassa lipputangossa, jopa oman siniristilippumme tilalla.

Minulla ei ole mitään vastaan ketään eritavoin seksuaalisesti suuntautunutta ihmistä ja enkä arvota heitä mitenkään eri tavoin. Jokainen elää omaa elämäänsä ja elää sitä omien arvojensa mukaan. Minulla ei myöskään ole mitään sitä vastaan, että vähemmistöjen asioita nostetaan esille, mutta nyt yhteiskunnassamme käytävä keskustelu vähemmistöistä on polarisoitunut seksuaalivähemmistöjen ympärille. Meillä on myös muita vähemmistöjä, joita tulisi yhdenvertaisesti nostaa esille. Oikeusministeriö nostaa sivuillaan seksuaalivähemmistöjen lisäksi vähemmistöiksi romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja nuoret, vanhukset ja ikääntyneet sekä uskonnolliset ja vakaumukselliset ryhmät.

Sen sijaan vastustan tätä nykyistä ideologiaa, jota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn joka paikassa. Tällä hetkellä näyttää olevan käymässä niin, että kun tätä ideologiaa on työnnetty joka tuutista niin paljon, niin se alkaa kääntyä itseänsä vastaan, mikä sinällään on lohdullista. Lisäksi en voi ymmärtää tämän ideologian sisältöä, joka on täysin biologiaa vastaan. Otan tähän kolme esimerkkiä.

Ensinnäkin, kuten tiedämme, kautta aikojen naiset ovat synnyttäneet lapset. Nykyään väitetään, että miehetkin voisivat sen uusien tietojen valossa tehdä. Noh, eihän tällainen tietenkään pidä paikkaansa. Vaikka nainen kuinka leikeltäisiin ulkoisesti miehen oloiseksi ja hänelle annettaisiin miehen henkilötunnus, niin silti hän on lähtökohdiltaan nainen ja on toki silloin mahdollinen synnyttämään. Tällöin puhutaan transmiehestä, joka on sitä paperilla ja ehkä ulkoiselta olemukseltaan. Miksi ei missään mainita, että transnaiset voivat synnyttää? Minusta se olisi enemmänkin maininnan arvoista ja eikös juuri naisien pitäisi pystyä synnyttämään. Tässä tuleekin biologia vastaan ja siksi tästä ollaan hiljaa. Tätä tyhjää kohtaa ei edes seksuaalijärjestöt pysty täyttämään.

Toisena esimerkkinä voisi olla vaikka erilaiset liikunta-aktiviteetit, missä on ollut erilaisia liikuntasarjoja miehille ja naisille. Nyt tämän ideologian mukaan tällaiset liikuntasarjojen ohjeet täytyisi muuttaa sukupuolineutraaleiksi, että niitä ei olisi kategorisoitu vain kahdelle sukupuolelle. Mitä sitten tapahtuu, kun jokin liikunta-aktiviteetti on ohi? Naiset poistuvat naisten pukuhuoneisiin ja miehet miehien pukuhuoneisiin. En usko, että monikaan olisi valmis siirtymään sekapukuhuoneiden käyttöön. Jälleen tulee meidän biologiamme vastaan siinä, että nämä kaksi eri sukupuolta ovat ja haluavat olla luonnollisesti erillään toisistaan tällaisessa tapauksessa. Minne muuten sitten menevät ne muunsukupuoliset, joita niin kovasti väitetään olevan? Ihmisillä voi olla erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja -mieltymyksiä, mutta se on täysin eri asia kuin sukupuoli. Toki tässä vaiheessa keskustelua aina joku tämän ideologian kannattaja vetää intersukupuolisen kortin esiin ja yrittää sillä pelastaa keskustelun. Tämän ideologian taustalla ei ole kuitenkaan intersukupuoliset, vaan paljon muita syitä.

Kolmantena esimerkkinä käytän kansalaisaloitetta OmaTahto2020, joka luovutettiin eduskunnalle 11.12.2020 sen kerättyä yli 50000 kannatusilmoitusta. Tässä kansalaisaloitteessa aborttilain lievennystä perustellaan sillä, että naisella täytyy olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Kansalaisaloitteen perusteluissa kerrotaan sanatarkkaan seuraavasti: ”Oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse omasta lisääntymisestään.” Tässä kansalaisaloitteen perusteluissa mainitaan juuri naiset synnyttäjinä. Missä ovat nyt transmiehien oikeudet? Tämähän polkee nyt heidän oikeuksiaan vastaan. Missään ei myöskään ole mainintaa transnaisista, joilla myös täytyisi olla yhtä lailla oikeus päättää omasta lisääntymisestään. Tällä halusin osoittaa sen, että ideologia transihmisistä ontuu ja ei toimi edes tämän kansalaisaloitteen ympärillä.

Näillä esimerkeillä haluan osoittaa myös sen, että tämä nykyinen ideologinen toiminta päättyy aina jossakin vaiheessa biologiseen mahdottomuuteen. Asioita ja termejä on helppo keksiä näennäisillä teorioilla ja niitä on helppo pyöritellä paperilla. Nämä kaikki ovat vaan kuitenkin sanahelinää, joilla ei ole pohjaa elämän todellisuuden kanssa.

Olen lukenut ja seurannut näistä asioista käytävää keskustelua paljon sekä lukenut artikkeleita suuntaan jos toiseenkin. En kirjoita asiaa vain mututuntumalla. Monissa julkisesti luettavissa blogeissa tai keskusteluissa valittavat nykyisin homot ja lesbot sitä, että he kärsivät mm. Pride-ideologiasta. He haluaisivat elää rauhassa sitä elämää, mitä elävät ja he eivät haluaisi tällaista ainaista hehkutusta asian ympärillä. He eivät haluaisi koko ajan tulla esille nostetuiksi. Asiassa on lisäksi sellainen puoli, että kun aikanaan tällaisia Priden kaltaisia tapahtumia alettiin järjestämään, niin niihin ei sekoitettu esimerkiksi bi- tai transasioita. Homot tai lesbot haluaisivat olla puhtaasti sellaisia kuin ovat. Puhtaasti homo tai lesbo ei halua olla tekemisissä transnaisen tai -miehen kanssa. Tässä kulttuurissa tällä rajalla tuntuu olevan aika suuri merkitys. Toki poikkeuksia joukossa varmasti on. Heitä häiritsee, että tähän aikanaan puhtaasti heidän asiaansa ajaviin marsseihin ja tapahtumiin on tuotu kaikenlaiset sukupuoli-identiteetit. Tässä asiassa on varmasti totuutta. Kun näitä, vaikkapa marsseja ja tapahtumia, nykyään järjestetään, niin niissä käytetään erilaisia lyhennyksiä kuten esim. LGBT. Tässä vaiheessa termistöön oli jo lisätty bi- ja transsuuntautuneet ihmiset. Nyt viime aikoina on yleistynyt lyhenne LGBTQIA+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual), mutta seuraava askel näyttääkin tekevän jo tuloaan ja näyttää tältä: LGBTQQIP2SA (lesbian, gay, trans, questioning, queer, intersex, pansexual, two-spirits, asexual). Mikä tilanne onkaan, kun olemme eläneet muutaman vuoden eteenpäin?

Kuka enää tietää, mitä tuollaiset lyhenteet tarkoittavat? Tällaiset keinotekoiset termit ovat täyttä hepreaa suurelle osaa kansasta. En ihmettele, että puhtaasti homot ja lesbotkin kauhistelevat tätä nykyistä kehityssuuntaa, missä mikään ei tunnu enää olevan rajana. Tällaisen kehityssuunnan takana eivät ole puhtaasti kohderyhmään kuuluvat henkilöt itse, vaan taustalla asiaa pyörittävät eri seksuaalijärjestöt. Mikä on sitten heidän motivaationsa?

Tämän ideologian taustalla eivät ole pelkästään seksuaaliasiat ja seksuaalijärjestöt, vaan siihen liittyy paljon muutakin, joka tekee siitä varsin erikoisen sekoituksen. Kyseessä on ideologinen totalirismi, jossa suvaitaan vain yksi totuus. Tällä ideologisella totalirismilla on tavoitteena määritellä todellisuus ja moraali yhteiskunnassa uudella tavalla, jossa ei ole mitään ylempää auktoriteettia, vaan ihmisen täytyy olla kaikista sellaisista vapaa ja saada nauttia elämästä. Tässä taustalla on myös poliittisia motiiveja, liike-elämän motiiveja, median motiiveja ja myös valitettavasti myös ev.lut. kansankirkkomme omia motiiveja.

Kun tällaista ideologiaa saadaan ajettua läpi, on sen jälkeen helpompi ajaa läpi lakihankkeita transhoidoista jopa lapsille tai muuttaa äiti- ja isä-sanat synnyttäjäksi ja siittäjäksi. Miksi näitä sanoja haluttaisiin muuttaa, johtuu siitä, että haluttaisiin väittää miehenkin nykyään voivan synnyttää? Toinen syy on samaa sukupuolta olevien parien suhteen tukeminen, jossa molemmat vanhemmat eivät ole joko biologinen isä tai äiti. Tässä yritetään taas jälleen kerran häivyttää yhteys biologiseen totuuteen.

Yksi iso syy ideologian taustalla näyttää olevan halu kieltää uskontojen olemassa oleminen. Uskonnoilla kun tuppaa olemaan joku ylempi auktoriteetti, joka rajoittaisi vapaiden ihmisten elämää. Kristinuskossa se on Jumala ja Raamatussa oleva Jumalan Sana. Sieltä on ammennettu vuosisatoja yhteiskuntiimme viisaita ohjeita, joidenka perustalle eri yhteiskuntamme ovat rakentuneet ja siten myös saaneet menestyksensä. Nyt viime vuosikymmeninä näitä yhteiskuntamme peruskiviä on haluttu murentaa yksi toisensa jälkeen. Kaikkein pahimmalta tuntuu se, että ev.lut. kirkkomme on yhtenä tekijänä murentamassa näitä peruskiviä. Tämä on sinänsä kovin kummallista, koska kirkon tehtävähän olisi pitää Jumalan Sanaa yllä, eikä myötäillä opetustaan eri maailman muoti-ideologioiden mukaan. Nyt kirkko haluaa murentaa yhden peruskivensä, kun sillä on halu hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ja heidän siunaamisensa Jumalan Sanalla. 

Tässä uskonnollisen vainon ohella haluttaisiin kaventaa sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapautta. Tämä kavennus haluttaisiin saavuttaa ennakko-oikeustapauksien kautta. Toki tässä tultaisiin siihen ongelmaan, että se koskisi myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole millään tavalla uskonnollisia. Heiltä kaventuisi yhtälailla oikeudet kertoa omasta mielipiteestään. Toisin sanoen tällaisen kannattajat sahaavat sitä oksaa, jolla itse istuvat. Kannattaako sellainen?

Jumalan Sanaa Suomessa on ansiokkaasti puolustanut kansanedustaja Päivi Räsänen ja siksipä hän on saanut osakseen enemmän mediamyllytystä kuin kukaan muu suomalainen. Edellä kerrotuista syistä johtuen ei olekaan ihme, että uususkonnollinen ideologia antaa sotarummun kumista. Yhden suurimmista vastalauseista Päivi Räsästä vastaan synnyttivät kaksi sanaa: synti ja häpeä. Nämä sanat ovat myrkkyä edellä mainitulle ideologialle, mutta se ei ole mikään ihme, kun ne ovat myrkkyä jopa ev.lut. kirkon monille piispoille. Mm. arkkipiispa Kaleva-lehden (6.9.2021) artikkelissa mainitsee synti-sanan käytön ihmisen nujertamisena, leimaamisena tai mitätöimisenä. Kuitenkin tuo sana on yksi Raamatun perustermi, jolla ihmistä halutaan varoittaa jostakin vaarasta. Luultavasti nykyisin ev.lut. kirkon pappi, joka saarnassaan mainitsisi synti-sanan varoittamistarkoituksessa, pääsisi lehtiotsikoihin ja joutuisi tuomiokapitulin nuhdeltavaksi. Niin päälaelleen ovat asiat menneet meidän rakkaassa Suomen maassamme, jonka lipussa on risti muistuttamassa meitä siitä, mihin ennen maassamme on turvattu. Täytyy kuitenkin tässä kohtaa muistaa, että Suomessa on paljon eri uskontokuntia, jotka seisovat vielä Raamatun sanan takana ja eivät lähde heilumaan ev.lut. kirkon tapaan tällaisten eri muotivirtausten aiheuttamien ideologioiden mukana. Jo pelkästään tämä joukko edustaa isoa osaa Suomen kansasta. 

Mikä on yhteiskuntamme tulevaisuus tällaisen kehityksen keskellä? Kukaan meistä ei osaa ennustaa tulevaisuuteen. Nyt sukupuolineutraalikasvatus näine kaikkine ideologioineen on ulotettu jo varhaiskasvatukseen ja koulujen opetukseen. Merkkejä tämän ideologian vaikutuksesta alkaa näkyä lapsissamme ja nuorissamme jo nyt, niin mitä sitten tämä kehitys on ennättänyt saada aikaan yhteiskunnassamme siinä ajassa, kun lapsemme ja nuoremme ovat kasvaneet parikymmentä vuotta vanhemmiksi. Miksi tällaista biologisen totuuden vastaista ideologiaa halutaan opettaa lapsillemme jo lähes syntymästä saakka, kun kaiken lisäksi tiedämme, että sen taakse piiloutuu muutakin kuin pelkät seksuaalisuuteen liittyvät asiat? Mikä on tämän kaiken motivaattori? Varmasti saamme lukea ja kuulla tulevaisuudessa yhä enemmän vastaavanlaisia tarinoita kuten tässä Ylen 13.9.2021 julkaisemassa artikkelissa

Miksi maamme päättäjät katsovat tätä kehitystä läpi sormiensa? Miksi ev.lut. kirkon piispat katsovat kehitystä läpi sormiensa? Kovinkaan monella päättäjällä ei näytä olevan kanttia nousta tätä kehitystä vastaan. Tällä kehityksellä en tarkoita pelkästään seksuaalisuuteen liittyviä asioita, vaan koko tätä suurta ideologian muutosta, jota nyt yhteiskunnassamme pyöritetään lumipallon lailla eteenpäin. Olisiko aika ylimpien valtakuntamme päättäjien sekä muiden päättävissä elimissä olevien havahtua asiaan? Vielä olisi mahdollisuus pelastaa yhteiskuntamme niin maallisesti kuin ehkä hengellisestikin. Toivotaan ja rukoillaan päättäjille viisautta sekä rohkeutta tulevaisuuden päätöksiin!

Keravalla 14.9.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko.

Avoin kirje yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Hyvä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Lähestyn teitä avoimella kirjeellä, koska haluaisin teiltä vastauksen muutamaan asiaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluu huolehtia kaikkien seuraavien vähemmistöjen yhdenvertaisesta kohtelusta ja tämä teksti on suora lainaus teidän sivustolta:

”Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

Te edistätte Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa hyviä asioita mm. vammaisten, maahanmuuttajien ja lasten asioissa. Kuitenkin muutama asia minua häiritsee.

Teillä on julkinen Facebook-profiili omalla nimellä yhdenvertaisuusvaltuutettuna, jossa olette ottaneet profiilikuvan kehyksillä kantaa parina vuotena Pride-ideologian puolesta. Nykyisin tuo profiilikuvan kehystäminen on vahva kannanotto tietyn asian puolesta. Toki olette ottaneet kehyksillä kantaa myös rintasyövän ja lasten oikeuksien puolesta. Haluaisin kysyä, miksi otatte yhdenvertaisuusvaltuutettuna kantaa tällä tavoin Pride-ideologian puolesta? Se paistaa tuosta profiilista läpi. Miksi ette ota kantaa tällä tavoin myös kaikkien muiden asioiden puolesta, joiden puolesta teidän tulisi puhua? Miksi ette ota kantaa eri uskontojen ja vakaumuksien puolesta? Nyt tämä Facebook-profiili näyttäytyy kovin puolueellisena profiilina. Käsittääkseni teidän pitäisi edustaa virkaanne neutraalina, ottamatta kantaa näin suuntaan jos toiseen.

Teidän toimiston pääasialliset nettisivut ovat syrjinta.fi-osoitteessa. Kun pääsivulle saapuu, niin sivujen keskelle avautuu kolme suurta painiketta. Ne ovat seksuaalivähemmistöt, maastapoistamisen valvonta ja yhteystiedot. Miksi täällä ollaan nostettu seksuaalivähemmistöt tällä tavoin esille? Muille teidän toimenkuvaan kuuluville vähemmistöille ei ole tehty omia pikanavigointipainikkeita. Yleensä hyvään nettisivutoteutukseen kuuluisi, että kaikille vähemmistöille olisi yhdenvertaisesti samanlaiset painikkeet esillä. Kun etenen tämän sivuston alasivuille, niin siellä löytyy painikkeita jo enemmän. Yhdelle vähemmistölle en löydä painiketta, enkä myöskään alaotsikkoa ja se on uskonto ja vakaumus. Jälleen kerran minulle tulee vuorostaan tästä sivustosta kuva, että te painotatte paljon seksuaalivähemmistöjen asiaa, ettekä ota yhdenvertaisesti kaikkia vähemmistöjä huomioon.

Olisi mielenkiintoista nähdä, että toimistonne tekisi vastaavan tekstin uskonnollisten nuorten puolesta kuin, minkä blogitekstin olette tehneet otsikolla Sateenkaarinuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa. Miltä kuulostaisi otsikko: Uskonnollisten nuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa?

Sivustolta löytyy myös mielenkiintoinen blogiteksti edellisen yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjoittamana neljän vuoden takaa. Pohdintaa viranomaisten osallistumisesta Pride-kulkueeseen. Siinä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimesta kutsutaan viranomaisia mukaan Pride-kulkueeseen. Voisitteko tehdä vastaavasti kutsun viranomaisille osallistua eri uskontokuntien ja herätysliikkeiden toimintaan? 

Haluan näillä esimerkeillä nostaa esiin sen, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei ehkä toimikaan aivan yhdenvertaisesti edistäessään eri ryhmien oikeuksia.

Tiedän kyllä, että yhdenvertaisuuslakiin ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Se on rajattu sieltä pois. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että uskonnot täytyisi jättää kokonaan pois teidän toiminnasta ja sehän mainitaan yhtenä vähemmistönä teidän sivustolla.

Saisinko teiltä vastauksia kysymyksiini? Yhtenä päällimmäisenä kysymyksenä minulla on, että miksi seksuaalivähemmistöt saavat niin suuren painoarvon toiminnassanne, jonka pitäisi olla yhdenvertaista ja neutraalia joka suuntaan.

Lopuksi nostan teille hattua siitä, että puhutte paljon vammaisten ja esteettömyyden puolesta.

Keravalla 20.8.2021

Pasi Mustonen

 

Vastaus 5.11.2021

Hyvä Pasi Mustonen,

 

kiitos, että otit yhteyttä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

 

Olemme arvioineet asiaasi. Seksuaalinen suuntautuminen on hyvin aliraportoitu syrjintäperuste, minkä takia olemme nostaneet siihen liittyviä teemoja esille. Verkkosivujemme etusivulle nostetaan vaihtuvia aiheita. Kyseinen aihe oli etusivullamme Prideviikon teeman takia.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut toiminnassaan kantaa myös uskonnollisten vähemmistöjen puolesta ja pitää uskontoon perustuvaa syrjintää vakavana yhdenvertaisuusongelmana. Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut on uusittu jokin aika sitten, ja niiden sisältöä täydennetään säännöllisesti. Verkkosivuillemme on esimerkiksi tulossa oma sivunsa uskontoon perustuvasta syrjinnästä verkkosivujen aiheet-osioon.

 

Ystävällisesti,

 

Merilii Mykkänen

Tarkastaja – Inspektör – Dárkkisteaddji – Officer

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, PL 24, 00023 VALTIONEUVOSTO

Diskrimineringsombudsmannens byrå, Bangårdsgatan 9, PB 24, FI-00023 STATSRÅDET

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahat, Ratapihantie 9, PB 24, FI-00023 STÁHTARÁĐĐI

Office of the Non-Discrimination Ombudsman, Ratapihantie 9, P.O. Box 24, FI-00023 GOVERNMENT

Sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus

Sanottakoon lukijoille heti aluksi tiedoksi, että kirjoitan tätä julkaisua kristillisen arvomaailman näkökulmasta. Kirjoitan alla erilaisista arvomaailmoista ja sen mukaisista mielipiteistä. Ilmapiiri on rakkaassa isänmaassamme, Suomessa, muuttunut aivan kummalliseksi kiihtyvää tahtia viime vuosina. Kukaan ei voi enää kohta sanoa tai kirjoittaa omia mielipiteitään, kun jo poliisi tai oikeuslaitos uhkaa nurkan takana, varsinkin jos mielipide on yhtään kristillinen tai muuten joihinkin perinteisiin liittyvä. Eniten viha näyttää kohdistuvan kristillisiä mielipiteitä vastaan. Ihmiset tehtailevat rikosilmoituksia toisten ihmisten mielipiteistä, mitkä eivät miellytä heitä itseään. Jos ei poliisi tai oikeuslaitos tämän jälkeen uhkaa, niin viimeistään somemaailma ja media maalittavat tällaisen henkilön, joka uskaltaa rohkeasti kertoa mielipiteensä sanoen tai kirjoittaen.

Tämä aiheuttaa sen, että syntyy ilmapiiri tai ainakin kuva ilmapiiristä, missä ei hyväksytä kuin yksi oikea mielipide. Valitettavasti monet puolueetkin ratsastavat tällaisilla pinnalla olevilla muoti-ilmiöillä. Mielestäni puolueiden pitäisi ajaa suomalaisten parasta ja edistää hyvinvointia, eikä niiden pitäisi keskittyä houkuttelemaan äänestäjiä pelkästään aikamme muoti-ilmiöillä kuten vaikkapa ilmastonmuutoksella, kannabiksen käytön laillistamisella tai sateenkaari-ideologian edistämisellä. Mihin jää aivan perustarpeiden tai hyvinvoinnin hoitaminen? Toki osa edellä mainituistakin asioista liittyy hyvinvointiin, mutta jos ne ovat pääasiat puolueiden poliittisissa ohjelmissa, niin monet muut ihmisten perustarpeita koskevat asiat jäävät syrjään ja kuitenkin niitä kaikkia pitäisi kuntapäättäjämme, eduskuntamme sekä hallituksemme edistää parempaan suuntaan. Mainittakoon esimerkkeinä tällaisista perustarpeista vaikka varhaiskasvatus ja vanhustenhoito.

Otan yhden esimerkin elämästäni liittyen tähän keskusteluilmapiiriin. Minulla on yhdeksän lasta ja se on vakaumukseeni liittyen ihan normaalia elämää. Joskus saan kuulla pilkkaavia mielipiteitä joiltakin, että Raamatussa mainitaan kyllä lisääntymään ja täyttämään maa, mutta ei sinun tarvitse sitä yksin tehdä. Pitäisikö minun tässä kohtaa vetää heti poliisi- tai oikeuslaitoskortti esiin kunnianloukkauksesta, kun kommentti tuli niin suoraan arvojani vastaan? Ei. Minä elän omaa elämääni, joka on minun arvopohjan mukaista elämää, eikä minulla ole tarve tuollaisesta mielipiteestä loukkaantua.

Mietin usein, että miksi nykyisin sateenkaari-ideologiaa kannattavat ihmiset loukkaantuvat heidän kritisoinnistaan niin herkästi, vaikka he viestivät olevansa asiastaan ylpeitä? Onko heillä kuitenkin asiasta jotenkin huono omatunto vai eivätkö he ole asiansa kanssa vapaita? Miksi ilmastonmuutokseen liittyviä asioita ei saisi kritisoida? Eikö kaikki tieteellinen fakta pidäkään paikkaansa? Miksi kannabiksen laillistamista ei saisi vastustaa? Eikö laillistamista ajavat saakaan siitä mukavaa uutta laillista päihdettä?

Jos ihminen kannattaa vaikka sateenkaari-ideologiaa ja on oikeasti sitä mieltä sekä mahdollisesti elääkin sen mukaista elämää, niin silloin kaiken ymmärryksen mukaan ympäriltä tuleva kritiikki pitäisi kestää ilman rikosilmoituksia. Pitäisikö kristittyjen vastaavasti tehdä rikosilmoituksia kristittyjen vainoamisesta? Seuraamalla vaikka netin keskustelupalstoja, saa huomata, miten erilaisia uskontoja edustavia ihmisiä pilkataan. 

Nyt ilmapiiri on Suomessa jännittynyt kuin viulun kieli ja jokaista mielipidettä vahditaan. Alammeko kyttäämään toinen toisemme sanomisia eri medioissa? Kyllä Suomessa täytyy olla vielä vapaus sanoa ja kirjoittaa oma mielipiteensä asiasta kuin asiasta.

Tällaisista asioista kritiikit puoleen tai toiseen eivät aina kohdistu yksittäiseen ihmiseen, vaan ne kohdistuvat tiettyyn ilmiöön tai asiaan. Kaikkien ihmisten henkilökohtainen mielipide on arvokas täällä maailmassa, vaikka hänellä olisi minun omia mielipiteitäni vastoin oleva kanta. Se ei tee kenestäkään ihmisestä huonompaa. Täytyykö meidän aina loukkaantua toisen mielipiteestä? Näen kuitenkin, että nykyisellä loukkaantumisen kulttuurilla on motivaatio. Sillä haluttaisiin vaientaa varsinkin kristillinen näkökanta pois yhteiskunnasta. Kuten alussa kirjoitin, niin rohkeasti kristillisen mielipiteen sanova ihminen saa kaikkein herkimmin vihan päällensä ja hänestä tulee sen asian henkilöitymä. Somemaailma tuomarina alkaa vaientaa ja pommittaa tällaista henkilöä mielipiteillään. Tällainen henkilö halutaan maalittaa. Tästä meillä on valitettavasti juuri tällä hetkellä muutama valtakunnallinen esimerkki. Kristillistä näkökantaa ja ajattelua haluttaisiin vaientaa jopa valtakunnansyyttäjän toimesta, kun se näkökanta loukkaa joitakin ihmisiä.

Kuitenkaan aina sanojan tai kirjoittajan mielipide ei tarvitse tulla edes kristillisestä arvomaailmasta, vaan kun jo henkilön luonnollista ajattelua vastaan tulee joku aikamme muoti-ilmiöistä, niin yhtä lailla hän saa vihaa osakseen, jos hän uskaltaa jotakin tiettyä ilmiötä vastustaa ja kertoa sen ääneen tai kirjoittaa julkisesti.

Näiden syiden vuoksi moni ei jaksa tai uskalla tuoda enää omia mielipiteitään esille, koska ne eivät ole aikamme muoti-ilmiöiden tai yhden oikean sallitun ajattelutavan mukaisia. Kun suurin osa kansasta on hiljaa ja eivät puolusta maalituksen kohteeksi joutunutta henkilöä, niin valitettavasti silloin tulee se kuva, että iso kansamme enemmistö hyväksyy kaikki ne asiat, mistä olen edellä maininnut. Kuitenkaan asia ei ole niin. Puhutaan ihmiset rohkeasti ja tuokaamme mielipiteemme esiin! Älkäämme vaientuko, vaikka meitä yritetään vaientaa!!!

Pasi Mustonen

Kantelu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminnasta

Arvoisa
oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Teen kantelun valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminnasta kansanedustaja Päivi Räsästä sekä Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjolaa kohtaan. Teen kantelun omalla nimelläni yksityishenkilönä. En edusta tässä mitään instituutiota.

Kuten tiedätte, niin juuri parhaillaan on käynnissä prosessi, jonka uhriksi on joutunut kansanedustaja Päivi Räsänen sekä osaltaan Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjola. Päivi Räsäsestä on määrätty ensinnäkin viisi esitutkintapyyntöä. Poliisiviranomaiset näitä edeltäneissä kuulusteluissa eivät ole nähneet syytä lähteä nostamaan rikossyytettä. Kuitenkin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt aloitettavaksi jokaisesta viidestä tapauksesta esitutkinnan ja nyt kolmesta niistä on nostettu syyteharkinnat. Tämä ei mahdu enää kansalaisten oikeustajuun, vaan sitä pidetään maalittamisena ja se täyttää jo kunnianloukkauksen merkit, koska tämän vuoksi Päivi Räsästä henkilönä halvennetaan ja panetellaan julkisesti sekä ryöpytetään mediassa. Osansa siitä on saanut myös Juhana Pohjola. Yksikään sukupuolivähemmistöihin lukeutuva henkilö ei ole saanut päällensä vastaavaa julkista ryöpytystä tai halventamista, vaikka mm. heidän halventamisestansa Päivi Räsästä syytetään.

1. Pyydän teitä oikeuskansleri tutkimaan, onko valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimissaan syyllistynyt maalittamiseen ja kunnianloukkaukseen Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa kohtaan.

Hyvin yleisenä tulkintana kansalaisten keskuudessa on nyt se, että tästä yritetään saada valtakunnansyyttäjän toimesta ennakkotapaus, jolla voitaisiin jossakin määrin rajoittaa kristittyjen sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta tai ainakin luoda pelon ilmapiiri. Asia on myös saanut paljon kansainvälistä huomiota ja nyt ihmetellen muualla maailmalla seurataan tarkkaan, mitä kristillisessä maassa, Suomessa, on
tapahtumassa.

Kristinusko menettää merkitystään kansalaisten elämässä. Kansan maallistumisesta johtuen ihmisille monet Raamatun sanat tuntuvat ankaralta kieleltä, vaikka ne ovat normaalia Raamatun tekstiä. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi synti ja häpeä. On siten ymmärrettävää, että joitakin ihmisiä tällaiset sanat saattavat loukata ja ahdistaa, jos niitä ei ole tottunut kuulemaan ja silloin ne käsitetään loukkauksena. Nostan nämä sanat esille siksi, koska niihin puututaan yhdessä Päivi Räsästä vastaan nostetussa syyteharkinnassa.

Jos Päivi Räsästä voidaan syyttää sanoista synti ja häpeä, niin otan tähän lainauksen
evankelis-luterilaisen kirkon nykyisin käytössä olevasta Raamatunkäännöksestä ja
niistä kohdista, joita Päivi Räsänen on lainannut Raamatusta (Room. 1: 24-28)
sosiaalisessa mediassa. Otan tähän lainaukseen muutaman jakeen eteenpäin Päivi
Räsäsen käyttämästä lainauksesta ja ne jakeet ovat 24-32 samasta kohti
Raamattua. Siellä sanotaan näin:

24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa – olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. 28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30ja
parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja
pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32
Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin,
vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.

Pyydän katsomaan jakeita 29-31. Jos katsomme noita kohtia, niin onko tuon kohdan kuvailevien sanojen rinnalla Päivi Räsäsen käyttämät kaksi sanaa kovinkaan suurta panettelua. Tässä kohdassa on 21 eri kuvausta, joilla kuvaillaan, millaisia ihmisiä ovat sellaiset, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Näin opettaa Raamattu asiasta. Raamatun historia ulottuu todella kauaksi. Voimme tässä nyt käyttää aikana vaikka noin tuhatta seitsemääsataa vuotta. Jo tämän ajan kaikkialla maailmalla Raamatun eri painoksissa ovat nämä sanat ja kuvaukset olleet nähtävillä. Eri painoksista löytyy erilaisia versioita noista kuvauksista ja siten kuvauksien lukumäärä vain nousee edellä mainitusta.

Nyt Päivi Räsästä syytetään lisäksi teoksesta ”Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi”, joka on ollut nähtävissä internetissä noin 17 vuotta. Samalla tästä syytetään Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjolaa. Raamattumme sanoma on ollut julki lähes tuhat
seitsemänsataa vuotta ja se ei ole haitannut valtakunnansyyttäjää, eikä hän siitä ole nostanut syyteharkintaa. Herääkin kysymys, kenelle halutessa syyteharkinta tästä osoitettaisiin.

Nyt kun vertaillaan Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan tekemistä siihen, mikä on ollut jo Raamatun sanoma pitkään, niin nähdään, että tässä syyteharkinnassa ei ole mitään suhteellisuusperiaatetta. Raamattu on sanonut asiasta monisanaisesti jo ammoisista ajoista asti kuten edellä olen kertonut.

2. Pyydän oikeuskansleria myös tutkimaan seuraavan asian liittyen tähän tapaukseen: Viranomaisten harkintavaltaa ohjaaviin oikeusperiaatteisiin
kuuluu myös suhteellisuusperiaate. Tämän periaatteen keskeisenä sisältönä on,
että viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään
nähden. Toisin sanoen viranomaisen toimen on oltava asianmukainen, tarpeellinen
ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä olevalla
toimella pyritään. 

Täytyykö valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen lähteä nyt hävittämään kaikki Raamatut koko Suomesta ja myös sensuroimaan koko internetin maailma näistä Raamatun teksteistä? Jo alkeellisella loogisella päättelyllä Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan mahdollinen tuomio johtaisi siihen. Tuskin näin valtakunnansyyttäjä toimisi ja silloin mahdollinen tuomio olisi nähtävänä vain kahteen ihmiseen liittyvänä
vainona ja sitä kautta yrityksenä vaientaa kristittyjen sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta, jonka välikappaleiksi Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola ovat tässä tahtomattaan joutuneet.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla on lainsäädännössä erityisasema ja niitä on kutsuttu valtiokirkoiksi, kansankirkoiksi tai valtakirkoiksi. Näiden kirkkojen pääohjenuora on Raamattu ja sen sanoma. Mahdollisella tuomiolla olisi vaikutus myös tähän erityisasemaan, joka on valtion ja kirkkojen välillä. Lähteekö valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen haastamaan kyseisten kirkkojen pyhintä Kirjaa ja samalla valtiokirkkojen toimintaa valtion kanssa? Meillä on myös muita uskontoja, joiden sanomaan tässä tapauksessa valtakunnansyyttäjä joutuisi puuttumaan. Islam on Suomessa kasvanut uskontona ja heidän pyhäkirjansa Koraani joutuisi vastaavasti tutkinnan alle.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa 30.4.2021, että: ”Raamattu ei ole se, mitä tässä nyt tulkitaan tai arvioidaan” Kuitenkin Toiviainen toteaa haastattelussa seuraavan asian: ”Maailma on mennyt eteenpäin niistä ajoista, kun Raamattu on kirjoitettu. Nyt meillä on paljon enemmän tietoa, ymmärrystä ja osaamista. Raamattu ei asetu Suomen voimassa olevan lain ja kansainvälisen lain yläpuolelle.”
Onko tällainen käsitys kirjattu Suomen lakeihin? 3. Voisiko oikeuskansleri selvittää myös tämän asian? Jos tällainen ei ole virallinen käsitys eikä kirjattu Suomen lakeihin, niin silloin kyse on Raija Toiviaisen henkilökohtaisesta mielipiteestä, joka asettaa koko tämän prosessin hyvin outoon valoon. Valtakunnansyyttäjällä täytyisi olla neutraali suhtautuminen myös Raamattua kohtaan, eikä tällaista asenteellista näkökulmaa. Hän sanoo, että Raamattu ei ole se, mitä tässä tutkitaan tai arvioidaan, mutta kuitenkin hän itse ottaa kantaa, että maailma on mennyt eteenpäin niistä ajoista, kun Raamattu on kirjoitettu. Tässähän hän kuitenkin juuri itse tutkii ja arvioi Raamattua.

Haluan tuoda esiin myös sen, että Raamatun sanoma on määritellyt ihmiskunnan elämää kautta aikojen ja luonut kansojen keskuuteen kristillisen maailmankatsomuksen. Raamatun sanoma on ohjannut myös Suomen kansan vaiheita koko sen olemassaolon ajan. Tokikaan kaikki maailmankatsomukset eivät ole koskaan perustuneet Raamatun sanomaan ja näitä erilaisia maailmankatsomuksia on ollut jo olemassa ammoisista ajoista lähtien.
Kuitenkin näiden eri maailmankatsomuksien edustajien on täytynyt sietää ja
täytyy sietää toinen toisensa mielipiteitä loukkaantumatta niistä.

Kristityillä täytyy olla edelleen oikeus sanoa mielipiteensä oman Raamatuntulkinnan mukaisesti. Samoin sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä tulee olla oikeus sanoa oma mielipiteensä kristityistä.

Kaiken kaikkiaan tässä tapauksessa ei toteudu suhteellisuusperiaate, jota edellä pyydän teitä oikeuskansleri Tuomas Pöysti tutkimaan. Suhteellisuusperiaate on EU:n yleinen oikeusperiaate, joka on muotoutunut EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tässä merkityksessä sillä tarkoitetaan oikeudellista punnintanormia, jonka mukaisesti valittujen keinojen tai toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Valittuja keinoja tai toimenpiteitä tulee tällöin punnita tai verrata tavoiteltaviin päämääriin ja arvioida, voivatko ne olla objektiivisesti perusteltavissa ja oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden. EU:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään täsmentänyt suhteellisuusperiaatteen sisältöä.

Keravalla 30.4.2021

Pasi Mustonen

Edit 1.5.2021: Syyteharkinnasta voi alkaa käyttämään Syyte-sanaa.

Edit 6.5.2021: Kantelu on siirretty eduskunnan oikeusasiamiehelle oikeuskanslerinvirastosta.

Edit: 11.5.2021: Vastaus

Vastine oikeuskanslerin vastaukseen

Arvoisa oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Kiitos vastauksesta kanteluuni! (Vastaus) Haluaisin tarkentaa asiaa muutaman kohdan osalta. Kuten kirjoitatte, niin kysyn, miksi uskonnollisia yhteisöjä ei ole kuultu tasa-arvo-ohjelmaa luotaessa. Siihen en saanut mitään vastausta vastauksessanne.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa huomioimaan myös uskonnollisuuden. Tähän yhdenvertaisuuslakiin nojaa myös oikeusministeri Henriksson vastauksessaan. Hän siinä vielä erikseen kertookin, että Oikeusministeriön yhtenä tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti yhdenvertaisuuden edistäminen yhdenvertaisuuslaissa määriteltyjen syrjintäperusteiden osalta. 

Tasa-arvo-ohjelman sisältö on tärkeä myös uskonnollisille yhteisöille, joita maassamme on paljon. Ohjelmassa on monia uskonnollisille yhteisöille merkittäviä kohtia. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ohjelmaa on päässyt mukaan laatimaan vain sateenkaariyhteistyöverkosto. Onko hallituksella tai ministeriöillä edes yhteistyöverkostoa, joka koostuisi uskonnollisten yhteisöjen edustajista? Ministeri Henriksson luettelee monia neuvottelukuntia, mutta tällaista uskonnollisista yhteisöistä koottua neuvottelukuntaa ei hänen sanoissaan esiinny. Kuten kirjoitin, niin hän kertoo oikeusministeriönkin tehtävänä olevan yhdenvertaisuuden edistäminen. Tältä osin yhdenvertaisuuden edistäminen ei täyty.

Itse tasa-arvo-ohjelmassa mainitaan, että se korostaa intersektionaalista tarkastelutapaa, jonka kerrotaan koostuvan monista tekijöistä. Siinä sanotaan seuraavasti: ”Tasa-arvo-ohjelma korostaa intersektionaalisuutta eli tarkastelutapaa, jossa monien tekijöiden, sukupuolen ohella, esimerkiksi sosioekonomisen taustan, asuinpaikan, alkuperän, perhetaustan, koulutuksen, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön asemoitumiseen yhteiskunnassa.” 

Kun tutkimme tarkemmin intersektionaalista tarkastelutapaa, niin siellä mainitaan yhtenä tekijänä uskonto. Mihin tämä kyseinen uskonto on jälleen tippunut pois tästä tasa-arvo-ohjelmasta?

Kantelussani ilmaisin, että sateenkaariyhteistyöverkostosta ei ollut kerrottu eduskunnalle, vaan se oli jotenkin pidetty salassa. Henriksson sitten antaakin tuon lähettämänne vastauksen kesäkuussa 2020 kansanedustajien toukokuussa esittämään kirjalliseen kysymykseen. Kun asiasta kysytään eduskunnassa pääministeri Sanna Marinilta 8.10.2020, niin hän julkisesti valehtelee asiasta eduskunnalle ja koko Suomen kansalle, ettei hän tiedä tuollaisesta verkostosta mitään. Siihen liittyen on alla oleva video. Kuitenkin pääministeri Sanna Marin on tuon tasa-arvo-ohjelman luonnoksen allekirjoittajana jo alku vuodesta 2020. Voiko pääministeri julkisesti valehdella? Miksi hänen täytyy tuossakin vaiheessa asiaa peitellä, jos kaikki olisi tapahtunut avoimesti?

Parhain terveisin,

Pasi Mustonen

Kerava 7.2.2021

(Vastausta ei ole tullut edelleenkään, vaikka olen sitä Oikeuskanslerinvirastosta pyytänyt tänä aikana kolme kertaa. Viimeisimmän kerran tällä viikolla. Tilanne 21.8.2021)

 

Milloin ihmiset havahtuvat tähän hulluuteen?

Meillä on ollut Suomessa sanonta: ”Koti, uskonto ja isänmaa”, joka tarkoitti tiettyä arvopohjaa. Ei olisi aikanaan uskonut, että tuo sanonta ei tule joskus pitämään enää paikkaansa. Meillä Suomessa on jo vuosien ja vuosien ajan haluttu ajaa alas jopa hallituksen toimesta kansan perusyksikköä perhettä, jonka muodostavat isä ja äiti sekä lapset. Toki täytyy muistaa, että kyllä keskuudessamme elää myös yksinäisiä ihmisiä. Ensiksi haluttiin ajaa läpi laki samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja sehän tuli voimaan menneinä vuosina. Silloin vakuuteltiin, että kyseinen päätös ei vaikuta mihinkään muuhun. Tämä ei kuitenkaan pysäyttänyt vauhtia edellä mainitun perusyksikön sekoittamisessa, vaan lähes tuntui olevan kiihdyttävänä voimana nyt lähivuosien keskustelua herättäneisiin asioihin ja se ikään kuin avasi Pandoran lippaan. Asiat, joihin ei silloin uskottu tämän päätöksen johtavan, ovat nyt kaikkien meidän nähtävissä. Mitä tulemme muutaman vuoden päästä näkemään, jos kehitys jatkuu samaa tahtia? Tämä on hyvä kysymys

Sukupuolineutraalin avioliittolain jälkeen meillä haluttiin häivyttää tyttö- ja poikasukupuolet koulumaailmasta ja kaikista opetusmateriaaleista. Halutaan kertoa vain, että on monia sukupuolia ja jokainen voi sen itse päättää, mitä sukupuolta kokee olevan. Samalla luonnollisesti myös nainen ja mies halutaan hävittää sukupuolitermistöstä. Tällaiseen ajatusmaailmaan halutaan kasvattaa nousevia sukupolviamme ja kasvatetaan parhaillaan. Sukupuolia voi olla joidenkin mielestä vaikka sata ja niille keksitään mitä erilaisimpia nimityksiä. Nimityksiin tarvitseekin nykyisin sanakirjan ymmärtääkseen niitä. Tästä esimerkki löytyy Setan sivuilta. Tämän vuoksi myös perinteisestä henkilötunnuksesta halutaan häivyttää sukupuolet. Henkilötunnusuudistusta perustellaan monella eri syillä, mutta pohjimmaiseksi syyksi näyttää nousevan tämä kyseinen asia. Kun rahaa täydelliseen uudistukseen ei sitten tässä taloustilanteessa ollutkaan, niin kuitenkin sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen osoittautui juuri siksi tärkeäksi asiaksi, mikä halutaan ajaa läpi. Jokainen voi lukea asian tästä.

Perhevapaauudistusta suunnitteleva työryhmä aikoo hävittää siihen liittyvästä termistöstä äidin ja isän. Jatkossa puhutaan raskaana olevasta vanhemmasta, raskausrahasta, synnyttäjästä jne. Näin meillä Suomessa kerrotaan jopa ministerin suulla asiasta (IS 10.2.20). Miksi näin? No siksi, koska nykyisin kuvitellaan tai uskotellaan, että mieskin voi synnyttää tai synnyttäjän sukupuolia voi olla erilaisia! Miehellä voi olla myös kuukautiset!? Mies voi leikkauttaa itseään ja syödä hormoneja sekä muuttaa juridisen sukupuolensa naiseksi. Muuttuuko silloin hänen sisälleen naisen sisäelimistö? Ei tule koskaan muuttumaan. Vastaavasti nainen voi muuttaa juridisen sukupuolensa mieheksi, mutta kuitenkin hän on sisäisesti nainen. Ulkoista olemusta toki voidaan leikellä. Nainen, joka synnyttää lapsen, on sen lapsen äiti. Voi olla, että kaksi naista asuu yhdessä ja kutsuvat molemmat itseään lapsen äidiksi. Vanhemmat voivat kutsua itseään, miksi sitten haluavatkin, mutta sitä biologista totuutta ei muuta mikään, että synnyttäjä on nainen ja äiti, eikä lapsi ole myöskään isätön. Sosiaalisessa mediassa asiasta onkin alkanut levitä uusia termejä kuten isoäidin vastineeksi isosynnyttäjä ja monia muita, joita en viitsi tähän edes kirjoittaa. Uusimpana uutuutena naispari saattaa vaihtaa toistensa munasoluja ja tulevat raskaaksi keinohedelmöityksen avulla ja synnyttävät aikanaan toinen toiselleen toisen munasolusta kehittyvän lapsen.

Nyt on nähtävissä oppikirjoja, joissa kerrotaan lapsille, että mieskin voi synnyttää. Näissä oppikirjoissa halutaan nykyään kertoa myös sukupuolien moninaisuudesta ja monista muista varmasti lasta hämmentävistä asioista. Vanhempien olisi joskus hyvä katsoa terveystiedon kirjoja tai tiettyjä elämänkatsomustiedon kirjoja sekä biologian kirjoja. Sieltä monelle ehkä aukenisi hämmästyttävä maailma, mitä lapsillemme nykyisin opetetaan tai on ainakin opetusmateriaalina näistä asioista.

Miksi tämä kaikki normaali halutaan tuhota ja ajaa alas? Tätä perustellaan sillä, että halutaan ottaa huomioon nykyiset erilaiset perheet kuten vaikkapa samaa sukupuolta olevat vanhemmat ja tämän nykyinen hallituksemme on tosiaankin ottanut asiakseen huomioida seksuaalijärjestöjen avustuksella. Jokainen voi asian lukea hallituksen intersektionaalisesta tasa-arvo-ohjelmasta ja varsinkin lähdeluettelo kertoo paljon sisällön lisäksi. En voi ymmärtää tätä kaikkea ja mistä tämä kaikki kumpuaa. Taustalla on varmasti jossakin määrin katkeruus tai viha kristinuskoa kohtaan sekä Raamatun ilmoitusta. Olisiko parempi, jos kaikki olisivat uskonnottomia? Näin kai ilmeisesti? Kuitenkin, kyllä uskonnotonkin uskoo johonkin maailmankatsomukseen ja se on silloin hänen uskontonsa. Suomessa on näkyvillä myös sellainen henki, että kristinusko on paha asia, mutta islam tuntuu olevan uskonto, jota siedetään mieluummin. Tällainen henki huokuu myös joidenkin päättäjien viestinnästä. Taustalla tähän kaikkeen on myös varmasti ihmisten halu elää vapaudessa ilman, että olisi olemassa joku ylempi auktoriteetti, kuten Jumala, joka johtaisi ihmisen elämää. Ihmisen täytyy saada itse olla elämänsä herra.

Seuraavaksi hallituksella on työn alla Translain uudistaminen. Keskeiset kohdat siinä ovat, että ensinnäkin sukupuolen vaihtamisprosessi pitäisi saada helpommaksi. Tämä tapahtuisi ihmisen omien tuntemuksien mukaan. Toiseksi laista haluttaisiin pois kohta sterilisoinnista. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi transmiehistä voisi jatkossa tulla äitejä. Kolmanneksi ikäraja sukupuolen vaihtamiselle haluttaisiin laskea 15 ikävuoteen. Lapsi saisi päättää jo siinä vaiheessa oman sukupuolensa ja vanhemmat eivät voisi sitä vastustaa lapsen niin halutessa. Käytännössä vanhemmat joutuisivat maistraatin ja lastensuojelun silmien alle vastustaessaan 15 vuotiaan lapsen tahtoa. Se on vielä lisäksi merkittävä asia, että sallittaisiinko laissa lapselle oikeus sukupuolileikkauksiin sekä hormonihoitoihin. Tämän kaiken voi lukea seuraavasta linkistä, josta ei löydy kovin miellyttävää luettavaa. Translainsäädännön uudistamisen valmistelutyöryhmän raportti. 31.1.2020. Tämä kaikki tulisi tapahtumaan julkisessa sairaanhoidossa veronmaksajien rahoittamana.

Tuntuu nykyisin, että monien ihmisten aivan kuin luonnollinen ajattelu olisi kadonnut johonkin. Monesti kuulee väitteen, että vain uskovaiset ihmiset pitävät tätä kaikkea hulluutena, mutta kyllä iso osa Suomen kansasta ajattelee kuitenkin perinteisesti ilman uskontoakin. Jos ja kun meillä alkaa hallituksen toimesta kuulua ja tapahtua tällaisia asioita, niin tässä tuntuukin siltä, kuten eräs poliitikko eduskunnassa sanoi, että tämä maailma on tulossa hulluksi.

Sananvapautta haluttaisiin rajoittaa ja juuri niin, että tällaisia asioita ei saisi kirjoittaa julki. Myöskään erilaista uskonnollisuutta ei saisi tuoda esille. Kaikki asiat täytyisi kertoa ja ajatella juuri päinvastoin, kuin tässä kirjoituksessa on tuotu esille. Saisi olla vain yksi liberalistinen totuus, jossa kaikkien edellä kuvattujen uudistuksien ja suunnitelmien kanssa täytyisi olla samaa mieltä. Se ei silloin ole sanan- ja mielipiteenvapautta. 

Milloin Suomen kansa havahtuu kaikkeen tähän, mitä on juuri tapahtumassa? Vai onko tämä kaikki ihmisille aivan yhdentekevää? Tällä hetkellä uutiset täyttyvät koronasta, mutta taustalla valmistellaan lakiuudistuksia, joita ei uutisissa paljon esitellä. Tuntuu, että koronankaan aiheuttama koettelemus ei laita ihmisiä ajattelemaan elämän perustotuuksia.

 

Oppilaille ja opiskelijoille on taattava vakaumuksen mukainen opetus

Arvoisat opetusministeri Li Andersson, tuleva opetusministeri Jussi Saramo, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen!

Kirjoitan teille avoimen kirjeen, jonka laitan samalla julkiseksi ja se luultavasti leviää laajalle. Toivon vastauksia teiltä alla esitettyihin kysymyksiin. Teen samalla alla esille tuoduista asioista kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu liittyy Opetushallituksen toimintaan näissä asioissa.

Perusopetuksessa on otettu nyt vaiheittain käyttöön perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma kaikilla luokka-asteilla. Tämä toi mukanaan sisältöön monia uudistuksia. Näistä yksi oli tasa-arvoasioiden tuominen opetussuunnitelmaan. Meillä on Suomessa Laki (8.8.1986/609) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja sen tarkoituksena on lisäksi estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Lisäksi meillä on Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Lisäksi Opetushallitus on antanut opetussuunnitelmaan 21.10.2015 määräyksen, että koulujen on luotava tasa-arvosuunnitelma säännöllisin väliajoin.

Ilmeisesti edellä mainittujen lakien varjolla meillä on kouluihin tuotu opetus, joka on peräisin suoraan seksuaalijärjestöjen ideologiasta. Tällaista ei kuitenkaan noiden lakien sisältö tuo esille.

Tämä on nyt alkanut aiheuttaa ongelmaa sellaisille huoltajille, jotka eivät haluaisi lapsilleen opetettavan seksuaalijärjestöjen mukaista ideologiaa. Tämä tuo myös ongelmia opettajille, jotka eivät haluaisi opettaa tällaista ideologiaa oman uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai muun syyn vuoksi. Totean jo tässä vaiheessa, että tämä ideologia on muodostunut nykyään uskonnon kaltaiseksi ideologiaksi ja muoti-ilmiöksi, joka haluttaisiin tuoda yhteiskunnan joka sektorille. Näin sitä on tuotu myös perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen, jotka mm. kuuluvat Opetushallituksen alaisuuteen.

Useat huoltajat ovat pyytäneet lapsilleen vapautusta kyseisestä opetuksesta ja pyytäneet saada korvaavaa opetusta tilalle, missä ei opeteta seksuaalijärjestöjen ajaman ideologian mukaista opetusta. Tällainen opetus pitää sisällään mm. opetusta sukupuolten moninaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai Pridesta. Opetuksenjärjestäjinä kunnat ja kaupungit pyytävät Opetushallitukselta ohjeistusta tällaiseen huoltajan pyyntöön. Tässä alla yksi tuore suora lainaus Opetushallitukselta tulleesta ohjeistuksesta:

 • Opetussuunnitelman mukainen opetus on oppilaalle pakollista. Ainoat perusteet opetuksen järjestämiselle toisin ovat Perusopetuslain 18 §:ssä ja ne liittyvät aiempiin opintoihin tai oppilaan terveydentilaan. Perusopetusta säätelevät perusopetuslaki, valtioneuvoston asetus valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetuksessa noudatetaan niistä annettuja sitovia määräyksiä. Perusopetus on uskonnollisesti ja poliittisesti sitouttamatonta. Kun koulussa joko opetuksessa tai yhteisissä tapahtumissa käsitellään näihin säädöksiin ja opetussuunnitelman perusteisiin perustuvien tavoitteiden mukaisia asioita, niistä ei voida vapauttaa. Lakiin pohjaavat opetussuunnitelman perusteet käsittelevät sukupuolten moninaisuutta perusopetuksen tehtävää kuvaavassa luvussa. Luvussa todetaan yksiselitteisesti, että perusopetuksen tehtäviin kuuluu lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Perusopetusasetuksessa todetaan myös, että opetus ja kasvatus tukevat oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen. Koulut pyrkivät toiminnassaan luonnollisesti hyvään yhteistyöhön kaikkien huoltajien kanssa ja suhtautuvat kunnioittavasti kaikkien kotien kasvatusnäkemyksiin. Oppimateriaalia ei Suomessa tarkasteta eikä säädellä. Koulu ja opettaja valitsevat ammattitaitonsa perusteella kussakin tilanteessa opetussuunnitelman toteuttamiseen parhaiten soveltuvat materiaalit. Huoltajalla ei ole valtuuksia määrätä oppimateriaalista, vaan asia kuuluu opetuksen järjestäjän, koulun ja opettajan päätäntävaltaan. Tasa-arvotyö on taitolaji -opas on Opetushallituksen laatima tukimateriaali koulujen tasa-arvotyön avuksi. Se pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja esittelee konkreettisia tapoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koulussa. Monet kansalaisjärjestöt tuottavat kouluopetukseen soveltuvia aineistoja ja tarjoavat opettajille tietopaketteja. SETA on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. SETA:n aineistojen kautta kouluilla on mahdollisuus halutessaan saada kokemusasiantuntijuutta opettajan tueksi. Otteita säädöksistä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, kohta 3.1 Perusopetuksen tehtävä:”Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. ”Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) 2 §: ”Opetuksella ja kasvatuksella edistetään elämän, ihmisarvon loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, luonnon ja toisten ihmisten kunnioittamista, oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja toimintaan, joka edistää ihmisryhmien, kansojen, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien välistä kunnioittamista ja luottamusta.”

Monetkaan huoltajat eivät osaa käyttää pyynnössään ja hakemuksessaan sellaisia termejä kuin koulumaailmassa käytetään. On oikeastaan näsäviisautta Opetushallitukselta antaa seuraava vastaus huoltajalle hakemukseen, jossa huoltaja oli pyytänyt eriyttävää opetusta. Terminä eriyttävä opetus liittyy oppilaan tai opiskelijan erilaisiin tuen tarpeisiin esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi. Tällaiseen hakemukseen Opetushallitus oli antanut alla olevan vastauksen tietäen tarkalleen, mitä huoltaja hakemuksellaan tarkoitti. Tässä asiasta tuore esimerkki:

 • Kyseinen koululomake on huoltajan esittämä toive, jonka toteuttaminen ei ole säädösten perusteella mahdollista. Perusopetuslaki 18 §:”Erityiset opetusjärjestelyt: Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:
  • 1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;
  • 2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai
  • 3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.”

Näistä vastauksista näemme ensinnäkin sen, että Opetushallitus on ottanut opetussuunnitelmaan vaikutteita seksuaalijärjestöiltä ja mainitseekin vastauksessaan SETAn. Samalla Opetushallitus suosittelee kyseiseltä järjestöltä kokemusasiantuntijaa opettajan tueksi. Opetushallitus on myös julkaissut opettajille oppaan Tasa-arvotyö on taitolaji. Jo nämä seikat osoittavat sen, että ohjeistukset ovat ristiriidassa Yhdenvertaisuuslain kanssa, jossa sanotaan, että ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Miksi näistä vain seksuaalinen suuntautuminen nostetaan voimakkaasti esille?

Kysymys 1: Miksi Opetushallitus nostaa vain yhden vähemmistön esille näin vahvasti ohjeistuksessaan ja tuonut sen sitä kautta opetukseen? Tämä on käytännössä piilotettu tasa-arvo-sanan alle. Miksi esimerkiksi jonkin vähemmistöuskonnon edustaja ei voi tulla koululle puhumaan tai miksi siitä ei tehdä erillistä opasta ja kytketä asiaa opetussuunnitelmaan? Kyse on pitkälti samasta asiasta.

Kysymys 2: Tällaisesta toiminnasta näin laajassa mittakaavassa ei mainita Perusopetuslaissa eikä -asetuksessa.

Lisäksi Opetushallitus myös toteaa vastauksessaan, että tällaisesta opetuksesta ei oppilasta tai opiskelijaa voida vapauttaa. Tämä vastaus tuo sitten Opetushallituksen ohjeistuksen ongelmalliseksi. Tällä lausunnolla Opetushallitus ohittaa neljä seuraavaa asiaa:

 1. Perustuslaki 6§: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 2. Perustuslaki 11§: Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
 3. Perusopetuslaki 3§: Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
 4. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan seuraavasti: Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Kysymys 3: Opetushallitus ei voi toimia perustuslain yli. Ketään ei saa asettaa eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi. Opetus on tapahduttava yhteistyössä kodin kanssa kuten laissa sanotaan ja myös opetussuunnitelmassa. Miksi Opetushallitus ohjeistaa näiden asioiden yli? Opetushallitus ei voi pakottaa oppilaita tai opiskelijoita osallistumaan tällaiseen opetukseen, eikä ohjeistaa opetuksenjärjestäjiä toimimaan näin.

Tasa-arvo on taitolaji-kirjaan olisi hyvä jokaisen huoltajan tutustua ja miettiä, että oikeastiko Opetushallitus tekee tällaista materiaalia opetuksen tueksi. Tässä muutama kysymys kirjasta, koska on arveluttavaa, että tällainen kirja tehdään opetukseen opettajille oppaaksi. Alla muutama kysymys kirjasta:

Kysymys 4: Onko koulun tehtävä todellakin seuraava ja opettaa tällaisia asioita oppilaille ja opiskelijoille? ”Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä. Kokemus omasta sukupuolesta voi myös muuttua ja vaihdella eri elämänvaiheissa. Yksilön sukupuoli onkin aina moninainen kokonaisuus ja kirjo ominaisuuksia.”

Kysymys 5: Miksi Opetushallitus on luonut rinnalle opetussuunnitelman kaltaisen kirjan keskittyen pelkästään sukupuolisuuden asioihin? Tässä näkyy jälleen, mihin suuntaan Opetushallitus painottaa asioita. Kirjassa Opetushallitus myös ohjeistaa sivumennen oppimateriaalien tuottajia tuottamaan tietynlaista opetusmateriaalia.

Kysymys 6: Opetushallitus ohjeistaa edellä mainituissa asioissa paljon sellaista, jota ei missään laissa mainita. Materiaali kumpuaa seksuaalijärjestöjen ideologiasta. Opetuksen täytyisi olla puolueetonta, joka ei toteudu tässä tilanteessa. Onko Opetushallitus toiminut seksuaalijärjestöjen kanssa yhteistyössä ja tuottanut sillä tavalla puolueellista materiaalia?

Suomessa laki tuntee vain miehen ja naisen. Kolmatta sukupuolta ei ole. Tätä kyllä yritetään hallituksen toimesta saada aikaan mm. uusimalla henkilötunnusjärjestelmä. Toisaalla hallituksella on ohjelmassa intersektionaalinen tasa-arvo-ohjelma, jossa tuodaan myös näitä asioita esille. Meillä on yhteiskunnassamme henkilöitä, jotka tuntevat mielenkiintoa samaa sukupuolta kohtaan ja heille on sallittu lain voimalla avioliitto. Lisäksi laissa on annettu oikeus aikuisen ihmisen vaihtaa sukupuolta tietyt ehdot täyttäen ja tutkimukset läpi käyden. Tässä kappaleessa mainitut asiat ovat sellaisia, joita lain varjolla voisi opettaa sukupuolisuuteen liittyvistä asioista ja se on lyhyesti kerrottu.

Pasi Mustonen, erityisopettaja
kasvatustieteen maisteri
lapsiperheen isä
Kerava

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus oppilaiden ja opiskelijoiden vakaumuksen huomioimisesta seksuaalikasvatuksessa

Olen tehnyt kantelun 12.10.2020 eduskunnan oikeusasiamiehelle siitä, että oppilaille ja opiskelijoille on taattava vakaumuksen mukainen opetus liittyen nykyiseen seksuaalikasvatukseen, jossa mm. opetetaan sukupuolten moninaisuudesta, sukupuolineutraaleista liitoista jne. Monissa kodeissa Suomessa on sellainen vakaumus, jossa ei ajatella nykyisen seksuaalikasvatuksen mukaisesti. Lapsille ja nuorille ei haluta opetettavan sellaista oppia.

Kiitän eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pasi Pölöstä 8.2.2021 antamastaan vastauksesta! Huoltajat ja koulu voivat edelleen yhdessä sopia lapsen kasvatuksesta, jossa lapsen vakaumus otetaan huomioon. Koko vastaus on luettavissa tästä linkistä. Laitan tähän alle pari kohtaa kuvana vastauksesta. Pahoittelen asiakirjasta otettua hiukan huonoa skannauksen laatua.

Säästäkää edes lapset Pride-ideologialta

On se aika tänä vuonna, että Pride-viikko alkaa olla ohi. Olemme saaneet nähdä ja lukea monenlaisia juttuja ja keskusteluja tästä kyseisestä asiasta tämän viikon aikana. Yksi asia on ollut varsin surullista huomata. Se on se, että kuinka tätä Pride-viikon sanomaa halutaan nykyään myös levittää lapsille. Lapset halutaan totuttaa mukaan tähän asiaan, joka alunperin on liittynyt aikuisten välisiin asioihin ja seksuaalisen tasa-arvon lisäämiseen. Nyt Pridesta näyttää tulleen enemmän ideologinen, oma uskonnollinen, poliittinen tai tiettyä oppia levittävä tapahtuma. Se on luotu kuin joksikin muotitapahtumaksi tai kansanjuhlaksi. Moni julkinen toimija tai yritys liittyy tähän mukaan varmastikin täysin ymmärtämättä tapahtuman syvällistä merkitystä. Vähintään yrityksen logo internetissä muutetaan Priden väreihin tuen osoittamiseksi. Voidaan myös puhua sateenkaari-ideologiasta, -uskonnosta tai -opista kuten edellä mainitsin. Tämä ideologia korostaa vapautta, ihmisen oman elämän herruutta ja sitä, ettei ole mitään ylempää auktoriteettia, joka hallitsisi ihmistä ja koko tätä maailmankaikkeutta.

Erityisesti tänä vuonna tukijoihin on liittynyt myös monia opetusvirastoja. Perusteena tähän monille on ollut varmastikin opetussuunnitelman viittaukset tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen suhtautumiseen toisia ihmisiä kohtaan. Jos johto tekee päätöksen vaikka opetusvirastossa tai jonkun yrityksen johdossa, että kyseinen organisaatio osallistuu Prideen, niin se aiheuttaa monille työntekijöille hankalan tilanteen, koska moni ei haluaisi olla sellaisessa mukana. Ajatellaan vaikka opettajia. Kun opetusvirasto kehottaa opettajia osallistumaan Prideen vaikka askartelemalla tai piirtämällä jotain tähän liittyvää oppilaiden kanssa, niin ei kaikki opettajat halua kertoa tai opettaa lapsille tällaista. Voi olla, että opettaja ei yksinkertaisesti omantuntonsa tai moraalinsa vuoksi pysty kertomaan tästä lapsille ja onko se lapsen kehityksellekään hyväksi. Seuraava sosiaalisessa mediassa pyörivä kuva varmasti selventää ajatusta. Tätäkö me haluamme lapsillemme?

Opetussuunnitelmat eivät kuitenkaan kerro puhuttaessa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta, että se koskisi pelkästään Pride-tapahtumia tai sateenkaarijärjestöjen opetusmateriaaleja. Sen pitäisi koskea siinä tapauksessa myös muita vähemmistöjä ja tästä kirjoitan seuraavassa kappaleessa.

Arvoisa lukija! Jos teksti saa sinulla jo tässä vaiheessa herneen nousemaan nenään, niin lue silti vielä hiukan eteenpäin.

Esimerkiksi meillä Suomessa on monenlaisia vähemmistöjä, jotka myös tarvitsisivat tasa-arvoista kohtelua. Mainitsen tässä muutaman vähemmistön. Meillä on keskuudessamme invalideja ja eri vammoista kärsiviä ihmisiä. Meillä on eri uskontoihin kuuluvia ihmisiä. Meillä on saamelaisia ja eri kansoista tulleita ihmisiä. Tätä listaa voisi jatkaa pitkällekin. Milloin vaikka nämä mainitut ja muut vähemmistöt otetaan huomioon? Voisiko Prideen osallistuvat lähteä marssimaan ja liputtamaan näidenkin vähemmistöjen puolesta, koska hehän viettävät Pridea tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden hengessä? Voitaisiinko kouluissa ja koko yhteiskunnassa alkaa viettämään viikkoa invalideja ja eri vammoista kärsiviä muistaen ja tutustuen vaikka esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyviin asioihin? Voitaisiinko kouluissa järjestää viikko islamilaisuuden hengessä ja toinen viikko lestadiolaisuuden virsiperinteeseen tutustuen Siionin lauluja veisaten? Millainen meteli ja vastustus siitä syntyisikään, jos meillä alettaisiin viettää viikkoja islamilaisuutta tai virsien veisuuta korostaen? Siihen loppuisi suvaitsevaisuus.

Tässä edellisessä kappaleessa esiin nostettu asia on koko asian ongelma. Miksi tämä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus kohdistuu vain yhden asian ympärille? Tässä kohti paljastuu lopullisesti tämän asian yksinaamaisuus. On vain yhdenlaista suvaitsevaisuutta. Saman voi jokainen todeta lukemalla nykyisen hallituksen intersektionaalisen tasa-arvo-ohjelman.

En ole nähnyt vielä yhdenkään Pridea kannattavan kertovan, kuinka he ottavat omassa toiminnassaan huomioon muut vähemmistöt. Totuus kuitenkin on se, että heidän ideologiansa kääriytyy vain erilaisten seksuaalisuuden muotojen ja niiden erilaisuuden tukemisen ympärille. Siinä on se heidän suvaitsevaisuus lyhykäisyydessään.

Uskonnollisista yhteisöistä Priden kannattajiksi on lähtenyt Suomen luterilainen kirkko ja sen ympärillä toimiva muutama yhdistys. Se ei kuitenkaan ole ollut ongelmatonta. Piispojen kiistely ja mielipiteet ovat kuin osa huvittavaa näytelmää. Siksi voisikin laittaa popcorneja tulemaan ja seurata tätä näytelmää niitä popsien. Heille kun ei näytä olevan selvää, mihin Kirjaan kirkon oppi perustuu. Eikä sekään, ettei sen Kirjan koko sanoma ole pelkästään ja ainoastaan rakkaus, vaikka sitä siellä paljon on. Kirkko on kuin uppoamassa oleva vene odottaen, kuka irrottaa lopulta pohjatapin ja se on sitten sen veneen menoa. Tätä ennen monet hyppäävät veneestä pois ja pelastautuvat ennen sen lopullista uppoamista.

Haluan tässä vaiheessa korostaa, että jokainen ihminen on lähimmäinen ja kaikki ihmiset ovat tärkeitä ja kaikkia kohtaan täytyy olla kunnioittava. Miksi sitten Pride saa aikaan vastareaktioita? Priden ja sateenkaariväen ideologia alkaa nykyään saada kovan vastareaktion, kun sitä tuputetaan aivan joka paikassa ja kukaan ei saisi sanoa siitä mitään vastaan. Vastustajat halutaan leimata ja maalittaa. Vastustajia luullaan ainoastaan eri uskontoja edustaviksi, mutta nykyään vastustusta näkyy jo ei-uskovaistenkin keskuudessa. Eri mediat alkavat olla täynnä pelkästään tätä asiaa. Kukaan ei jaksa loputtomiin kuulla samaa toitotusta. Mediatalot ovat menneet mukaan tähän muoti-ideologiaan. Miksi sateenkaariväki ei voisi elää ilman tällaisia viikkoja ja ilman itseään esille tuoden? Näinhän elää muutkin vähemmistöt. Ei esimerkiksi äsken mainitsemistani vähemmistöistä kukaan tuo itseään esille marssien ja lippuja heilutellen vaatien kaikkien olevan samaa mieltä.

Ihmiset ovat kautta aikain ajatelleet eri asioista eri tavoin. Tämä näkyy uskontojen, erilaisten ideologioiden ja vaikkapa puolueiden erilaisuutena. Nyt olemme saaneet Priden uuden muoti-ideologian esiintuojaksi. Tätä vaan eivät kaikki näe sellaisena asiana, joka olisi meille hyväksi kansakuntana.

Kansakuntamme historia ja hyvinvointi on pohjautunut perustalle koti, uskonto ja isänmaa. Tässä keskiössä on ollut perheyksikkö, johon ovat kuuluneet isä, äiti ja lapset. Toki myös yksinäisiä on ollut keskuudessamme. Ihmiset ovat turvanneet Jumalaan ja sen turvin selvinneet Suomessa sotienkin yli. Isämme ja esi-isämme ovat rakentaneet työllään tämän maan meille valmiiksi. Nyt kaikki tämä halutaan romuttaa kovaa vauhtia. Esi-isämme kääntyisivät haudassaan nähdessään nykymenon yhteiskunnassamme. On havaittavissa, että isänmaan kunnioituskin on laskussa ja sen arvostus, mitä esi-isämme ovat tehneet. Viime sodista on aikaa noin 80 vuotta ja näyttää, että sinä aikana monilla alkaa unohtua ne loputtomat uhraukset, joita silloin on meidän hyväksemme tehty. Ilmeisesti sanonta koti, uskonto ja isänmaa pitäisi muotoilla muotoon koti, vapaus ja välinpitämättömyys.

Olimme perheeni kanssa kesällä Lapissa lomalla. Pysähdyimme Pelkosenniemellä olevalle sotamuistomerkille, joka oli paikalla, missä suomalaiset nujersivat vihollisen. Muistomerkin sanoma kertoo siitä, mihin silloin turvattiin. ”Tässä auttoi Herra”

Tässä artikkelissani olevat kaksi kuvaa kertovat aika suoraan, mitä kohti kansamme ja myös muun maailman meno on menossa.

Ehkä vielä jotkut havahtuvat tähän?

Tervetuloa blogiini!

Näyteikkuna

Olen 48-vuotias keravalainen lapsiperheen isä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja tekemäni työtehtävät liittyvätkin opetusalaan. Toinen ammattini liittyy musiikkiin ja siksi minut voi tavoittaa myös soittamasta ja laulamasta milloin mistäkin.

Työskentelen opettajana peruskoulussa ja samalla toimin pedagogisena kouluttajana oman yritykseni kautta. Lyhyesti sanottuna autan opettajia ja rehtoreita ottamaan haltuun erilaisia opetusalan järjestelmiä ja laitteistoja, jotta he osaisivat hyödyntää niitä opetuksessa oppijoiden kanssa. Nykyisin pidän myös koulutuksia julkisen sektorin muiden toimialojen sekä yritysten henkilöstöille. 

Haluan olla kaiken tämän lisäksi tänä aikana sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapauden puolestapuhuja. Seuraan aktiivisesti päivän politiikkaa. Näistä asioista kirjoittelen tässä blogissani. Kuulun kokoomukseen ja olen Keravalla opetuslautakunnan varajäsen.

Olen Kokoomuksen ehdokkaana Aluevaaleissa eli ns. Maakuntavaaleissa Vantaa-Keravan hyvinvointialueella. Äänestyspäivä on 23.1.2022.

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Kantelu oikeuskanslerille valtioneuvoston intersektionaalisfeministisestä tasa-arvo-ohjelmasta

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Kantelu koskee Suomen hallitusta eli valtioneuvostoa ja sen tasa-arvo-ohjelmaa 2020-2023

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Valtioneuvosto julkaisi tasa-arvo-ohjelmansa 25.6.2020 ja asia koskee sitä sekä sen valmisteluun liittyviä toimia. Tällä ohjelmalla on laajalle vaikuttavia asioita yhteiskunnassamme.

Asian kuvaus:

1.     Valtioneuvosto ei ole kertonut edes eduskunnalle tätä ennen, että tasa-arvo-ohjelman valmisteluun on osallistunut vuonna 2020 perustettu sateenkaariyhteistyöverkosto, johon kuuluvat Seta, Trasek, ISIO, Sateenkaariperheet ja Amnestyn Suomen osasto. Miksi sen perustaminen on tapahtunut salassa jopa eduskunnalta? Valtioneuvosto valmistelee yhtä aikaa avoimuusrekisteriä eli lobbarirekisteriä ja tämä em. toiminta ei ole ollut myöskään tämän hankkeen mukaista.

 

2.     Miksi tasa-arvon nimissä ohjelman valmistelussa ei ole kuultu uskonnollisia yhteisöjä, joita Suomessa on paljon? Monet niistä kuuluvat vähemmistöihin ja olisi tämän ohjelman mukaista myös kuulla heitä tasa-arvoisen ohjelman valmistelussa. Tällaisia uskonnollisia yhteisöjä ovat luterilaisen kirkon herätysliikkeet, ortodoksikirkko, vapaan suunnan liikkeet sekä muut uskonnolliset yhteisöt.

 

3.     Tasa-arvo-ohjelman luvussa 6. kohdan, Hallituksen tavoitteet, ensimmäinen lause on seuraava: ”Hallitus huolehtii perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä torjuu ihmisiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia.” Miten hallitus huolehtii esimerkiksi siitä, että uskonnollisen perheen lapsen ei tarvitse opiskella luvun 6. mukaisia asioita koulussa? Nyt niitä asioita on jo koulujen opetusmateriaaleissa ja se tuottaa tällaisten perheiden lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle ongelmia. Suomessa on uskonnonvapaus ja tällainen loukkaa lasten ja aikuisten oikeuksia opiskella oman vakaumuksensa mukaisesti. Tämä ei aiheuta ongelmia pelkästään uskonnollisille perheille, vaan se aiheuttaa ongelmia myös perheille, joille ei uskonnolliset arvot ole niin tärkeitä. Kaikki eivät halua lapsilleen tämänkaltaista kasvatusta. Nyt tämä ideologia on tuotu jo myös varhaiskasvatukseen.

 

4.     Miksi valtioneuvosto käyttää yhtä näkökantaa olevia lobbareita ohjelman valmistelutyössä? Toteutuuko silloin tasa-arvo? Tasa-arvo-ohjelman sivulla 3 mainitaan: ”Tasa-arvo-ohjelma korostaa intersektionaalisuutta eli tarkastelutapaa, jossa monien tekijöiden, sukupuolen ohella, esimerkiksi sosioekonomisen taustan, asuinpaikan, alkuperän, perhetaustan, koulutuksen, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön asemoitumiseen yhteiskunnassa.” Valtioneuvoston olisi tullut kuulla myös muunlaisista perhetaustoista ja alkuperistä tulevia perheitä kuten uskonnollisia perheitä tai vaikka maahanmuuttajaperheitä.

 

5.     Henkilötunnuksen uudistamista suunnitellaan. Tässä ohjelmassa valtioneuvosto mainitsee useassa kohti, esim. luvussa 6.3., että syy on sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen. Kansalaiselle tämä näyttäytyy suurimmaksi uudistamisen vaikuttimeksi, vaikka muitakin syitä on esitetty. Muut syyt ovat sellaisia, jotka olisivat halutessa ratkaistavissa nykyisellä henkilötunnusjärjestelmällä. Uudistamisen kustannukset ovat valtavat. Onko Suomella koronan aiheuttamassa taloudellisessa tilanteessa järkevää alkaa toteuttaa tällaista?

 

6.     Jos valtioneuvosto ei ota tasa-arvo-ohjelmassa huomioon muiden vähemmistöjen näkökantoja kuin vain sateenkaariverkoston näkökantoja, niin on tämä ohjelma toimimassa itseään vastaan. Tällä hetkellä ohjelma näyttää intersektionaalisen feminismin seksuaalisen tasa-arvon ohjelmalta.

 

      Toiveenani on, että oikeuskansleri tutkii, toteutuuko tässä tasa-arvo-ohjelmassa kaikkien vähemmistöjen oikeudet vai onko tämä tehty pääasiassa seksuaalijärjestöjen ehdoilla. Valtioneuvostolta olisi hyvä saada vastaukset useisiin tässä tekstissä oleviin kysymyksiin. Yksi suurimmista kysymyksistäni on se, että miksi sateenkaarijärjestöt pääsevät vaikuttamaan valtioneuvoston sisälle jo tässä vaiheessa?

 

      Pasi Mustonen

 

 

      Valtioneuvoston tasa-arvo-ohjelma

Sain oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä vastauksen kanteluun. En ole vastaukseen tyytyväinen ja tulen kirjoittamaan hänelle asiaan vastineen. Hän itse toteaa, että kysyn mm. miksi uskollisia yhteisöjä ei ole kuultu valmisteluvaiheessa. Kuitenkin vastauksessa se asia on sivuutettu yleisluontoisella tekstillä. Pidän kuitenkin hienona asiana, että kanteluuni vastattiin.

Minne on kadonnut isiemme uhrauksen kunnioitus?

Vuosittain meillä Suomessa on kaatuneiden muistopäivä, jolloin muistelemme ja kunnioitamme niitä henkilöitä, jotka uhrasivat itsensä tämän maan puolesta sotiemme aikoina. Heidän uhrauksensa ja muiden sotaan osallistuneiden ansiosta saamme elää itsenäisessä maassamme. Tämä maa on monilla mittareilla mitattuna yksi maailman parhaista paikoista elää.

Sisäministerimme Maria Ohisalo samana päivänä vuonna 2020 twiittaa kaikille hyvää homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää, jota maailmalla samana päivänä vietettiin. Ympäristöministeriö meni vaihtamaan oman logonsa sateenkaaren väreihin kyseisenä päivänä. Kumpikin toimija edustaa maamme johtoa. Toinen ministerinä ja toinen ministeriönä.

Kumpi onkaan tärkeysjärjestyksessä se tärkeämpi muistettava asia kyseisenä päivänä? Pyydän miettimään lukijoita. Voiko maamme johdossa olevat henkilöt olla näin vierautuneita meidän maamme historiasta ja isiemme kunnioituksesta? Kävelin sattumalta muutamaa päivää aiemmin isolla sankarihautausmaalla ja katselin siellä kaatuneiden henkilöiden ikiä, että kuinka nuorena he ovat kaatuneet. Kaikki, joita katselin, olivat olleet elämänsä parhaassa iässä ja elämä olisi vasta ollut edessä. He kuitenkin uhrautuivat tämän maan edestä.

Mietin kävelyäni hautausmaalla, kun näin Ohisalon twiitin. Tuntuu tosi iljettävältä tällainen toiminta valtiojohdon osalta, jota hän edustaa, samoin kuin ympäristöministeriön toiminta. Juuri valtiojohdon pitäisi osata kunnioittaa maamme itsenäisyyttä. Mitä niin ihanaa ja ihmeellistä on LBGT-asioissa, että sitä työnnetään nykyaikana aivan joka paikkaan ja se menee arvostuksessa kaiken yli?? Tämä on suuri kysymys.

Avoin kirje Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle 10.3.2020

Herra Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

Vetoan teidän arvovaltaanne ja haluan tuoda esille tässä kirjeessä asian, joka painaa Suomessa juuri tällä hetkellä suuresti kristittyjen kansalaisten sydämiä. Meillä on huoli, että sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta ollaan rajoittamassa Suomessa. Haluan tuoda asian eteenne omalla nimelläni yksityishenkilönä, koska monet pelkäävät nykyistä aikaa, eivätkä uskalla ja halua tulla esiin omalla nimellään. Tänä aikana ihminen tuomitaan niin helposti toisten ihmisten taholta. Elämme siten ihmeellistä ja vaikeaa aikaa.

Juuri parhaillaan on käynnissä prosessi, jonka uhriksi on joutunut kansanedustaja Päivi Räsänen. Hänestä on määrätty tällä hetkellä neljä esitutkintapyyntöä. Poliisiviranomaiset näitä edeltäneissä kuulusteluissa eivät ole nähneet syytä lähteä nostamaan rikossyytettä. Kuitenkin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt aloitettavaksi jokaisesta neljästä tapauksesta esitutkinnan. Tämä ei mahdu enää kansalaisten oikeustajuun, vaan sitä pidetään maalittamisena. Hyvin yleisenä tulkintana kansalaisten keskuudessa on nyt se, että tästä yritetään saada ennakkotapaus, jolla voitaisiin jossakin määrin rajoittaa kristittyjen sanan, uskonnon- ja mielipiteen vapautta tai ainakin luoda pelon ilmapiiri. Asia on myös saanut paljon kansainvälistä huomiota ja nyt ihmetellen seurataan tarkkaan, mitä kristillisessä maassa, Suomessa, on tapahtumassa. Raija Toiviaisesta on tehty jo tehty monia kanteluita oikeuskanslerille. Tästä on kehkeytymässä sellainen asia kansamme keskuudessa, jossa vaikka tällä hetkellä keskustelussa olevat pakolaisasiat ovat hyvin pieniä huolia.

Kristinusko menettää merkitystään kansalaisten elämässä, mikä on kovin valitettavaa. On nähtävissä ilmiö, että ne ihmiset, jotka haluavat elämälleen enemmän hengellistä merkitystä kuin mitä evankelis-luterilainen kirkko voi tarjota, siirtyvät erilaisten hengellisten liikkeiden pariin. Kansan maallistumisesta johtuen ihmisille monet sanat tuntuvat ankaralta kieleltä, vaikka ne ovat normaalia Raamatun tekstiä. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi synti ja häpeä. Nostin nämä sanat esille siksi, koska niihin puututaan yhdessä Päivi Räsästä vastaan käytävässä tutkinnassa. On siten ymmärrettävää, että joitakin ihmisiä tällaiset sanat saattavat loukata ja ahdistaa, jos niitä ei ole tottunut kuulemaan ja silloin ne otetaan loukkauksena. Valitettavasti myös evankelis-luterilaiselle kirkollekin sana synti alkaa olemaan liian karkeaa kieltä näin hiukan kärjistettynä sanoen. Se on nyt kuitenkin tullut nähtäväksi, että evankelis-luterilainen kirkko ei ainakaan piispojen osalta tule tukemaan Päivi Räsästä tässä prosessissa, koska he eivät voi tuomita käsittelyssä olevia asioita synniksi. Niin kauas on ajautuneet toisistaan tämän kansankirkkomme ja monien hengellisten liikkeiden näkemys Raamatun tulkinnasta.

Kansamme maallistuessa ei siis ole ihme, että ihmiset tekevät tutkintapyyntöjä Päivi Räsäsestä, vaikka hän puhuu vain oman vakaumuksensa mukaisesti. Kyllä nykyäänkin suurimmassa osassa hengellisiä liikkeitä ja kirkkoja avioliitto pidetään miehen ja naisen välisenä liittona ja samaa sukupuolta olevat suhteet pidetään syntinä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että me halveksisimme sellaisia ihmisiä tai haluaisimme loukata heitä. Valitettavasti rakas kansankirkkomme sanoutuu tästä avioliittonäkemyksestä irti piispojen suulla.

Kirjeeni kaikkein päällimmäinen viesti on seuraava:

Meillä kristityillä ihmisillä on se toivomus ja rukous, että saisimme Suomessa edelleen elää uskovaisina rauhassa ja käyttää Raamattua ohjenuoranamme sekä ettei meitä alettaisi vainoamaan muun kansan osalta, eikä myöskään virkamiesten osalta. Meidän mielessämme ovat myös lapsemme ja lasten lapsemme, millaisessa maassa ja ilmapiirissä he saavat täällä elää. Huokaamme myös sen asian puolesta, että Päivi Räsänen saisi puhua vapaasti hänen vakaumuksensa mukaisesti. 

Loppusanoina sanon halumme, että Jumala siunaisi runsaasti Suomen kansaa, kuten tekin Herra Tasavallan Presidentti toivotatte uudenvuodenpuheenne lopuksi.

Kunnioittaen,

Pasi Mustonen

kasvatustieteen maisteri, ev.lut. kirkon jäsen

Kerava


Vastaus 8.4.2020

Hyvä Pasi Mustonen


Kiitän tasavallan presidentti Sauli Niinistölle lähettämästänne viestistä ja huomioistanne.


Mitä tulee viranomaisten ja tuomioistuimen toimintaan, tasavallan presidentti ei valitettavasti voi toimia esille nostamassanne asiassa. Tasavallan presidentti ei voi puuttua toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten päätöksentekoon.

Parhain terveisin,
Päivi Pietarinen
Tasavallan presidentin neuvonantaja

Avoin kirje Suomen ev.lut.kirkon arkkipiispalle sekä muille piispoille 6.3.2020

Arvoisat Suomen ev.lut.kirkon arkkipiispa sekä muut piispat

Haluan kirjoittaa teille lyhyen avoimen kirjeen, jonka tulen julkaisemaan julkisesti. Tässä kirjeessäni on paljon kysymyksiä teille ja osoitan samalla huoleni toiminnastanne. Olen seurannut teidän toimintaanne aiempaa tarkemmin viimeisen vuoden aikana. Kiinnostukseni seuraamiseen on aiheuttanut kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet vihapuheesta seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Vaikka en ole samassa puolueessa Päivin kanssa, niin haluan silti nostaa asian esille, koska tämä asia koskettaa koko Suomen kansaa yli puoluerajojen. Tässä on kyse isoista ja vakavista asioista. 

Päivi puolustaa kansanedustajana maassamme kristillisiä arvoja ja tuo niitä rohkeasti esille. Se on varsinkin seksuaalivähemmistöjen edustajille myrkkyä, kun heidän toimintansa Raamatun valossa osoitetaan synniksi. Synti ei kuitenkaan tee ihmisestä alempiarvoista. Kaikki me olemme syntisiä ja teemme myös tahattomasti syntiä, mutta lohdutuksena syntisille kuuluu Jumalan armo. Kuitenkin kristityillä tulisi edelleen olla vapaus sanoa oma mielipiteensä tässä kristityssä maassa. Nyt Päiviä on koeteltu jo kahdessa poliisitutkinnassa ja kaksi uutta tutkintaa nimettiin juuri. Kyseessä alkaa olla jo yhden henkilön vainoaminen.

Mitä tekee Suomen suurimman kirkkokunnan korkeimmat edustajat? Te piispat olette heitä. Oletteko te olleet antamassa tukenne Päiville ja puolustamassa samalla kristillistä arvomaailmaa Suomessa? En ole nähnyt teiltä yhtään julkilausumaa ja sitä, että olisitte korottaneet ääntänne voimakkaasti puolustaaksenne Päiviä sekä kristinuskoa, jota te edustatte. Mieluummin osa teistä osallistuu Pride-marssille ja asettuu käytännössä Päiviä vastaan. Näkökannassanne voi olla eroja Päivin lausuntoihin nähden ja se onkin tullut esille. Sen ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa kristinuskon puolustamiseen Suomessa. Päivi on ollut teihin yhteydessä myös kirjeitse. Osa teistä pakenee rakkauden tai lähimmäisen rakkauden taakse, kuten yhden teistä Päiville lähettämästä vastauksesta saa huomata. Sen jokainen näkee vaikkapa tästä Iltalehden artikkelista 6.3.20. On oikein rakastaa jokaista ihmistä maapallolla ja siitä olen kanssanne samaa mieltä. Mutta jos kaikki asiat painetaan lähimmäisen rakkauden alle, eikä syntiä ole enää olemassakaan tai siitä ei haluta mainita, on kristinuskon keskeisin asia eli Jeesuksen sovintokuolema täysin turha. Se vie pohjan pois koko kristinuskolta, jos keskeisimmillä asioilla ei ole merkitystä. Monet ja taas monet vaikeat asiat on helppo painaa sen varjon alle, että on vain pelkkää rakkautta.

Oletteko ajatelleet koskaan, että te ette ole pelkkiä virkamiehiä, vaan te olette Suomen suurimman kirkkokunnan hengellisiä paimenia? Teidän pitäisi olla johdattamassa Suomen kansaa hengellisesti ja luonnollisesti olla puolustamassa ihmisiä, joita uskonsa tähden vainotaan. Nyt teidän hiljaiselollanne annatte luvan jatkossa yhä suuremmille vainoamisille. Kristittyjen vainoaminen on jo alkanut ja siihen ovat osallistumassa valtion virkamiehet muiden joukossa. Tulevaisuus ei näytä hyvältä. 

Kysynkin nyt, mitä te olette tehneet asian eteen? Vastaus taitaa olla aika lyhyt ja hiljainen. Tekisi mieli sanoa teille: Herätkää tai sitten hävetkää! Pelkäättekö oman palkkavirkanne puolesta ja ette olekaan varsinaisesti hengellisiä johtajia? 

Oletteko huomanneet sunnuntaisen jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän kirkoissa? Se vaihtelee hieman eri seurakunnissa, mutta on käytännössä hyvin pieni. Kävijöiden ikärakenne on sellainen, että siellä on enemmän vanhempia ihmisiä ja hyvin vähän nuoria. Mitä luulette kävijämäärän olevan noin 20 vuoden päästä? Se alkaa lähennellä nollaa. Eikö teillä herää jo tässä huoli, että jotain olisi tehtävä myös kirkon tilalle? Samalla kansa eroaa kirkosta kovaa vauhtia. Jos olisin kirkon johtaja, niin ainakin minulla olisi huoli, että joku tai aika monikaan asia ei ole nyt kohdallaan ja minä hengellisenä paimenena olen vastuussa siitä. He, jotka kaipaavat todellista hengellisyyttä, siirtyvät erilaisten hengellisten liikkeiden pariin. Nämä liikkeet keräävätkin sunnuntaisin sekä arkisin paljon kansaa kokoon eri tilaisuuksiin. 

Tällä hetkellä Turun ja Tampereen tuomiokirkkoja käytetään elokuvateattereina hetkellisesti. Sekö on näiden pyhitettyjen rakennusten käyttötarkoitus? Silloin saatte kirkkoon hieman ihmisiä, mutta missä on teidän hengellinen tarjonta silloin. Te ette saa kansaa kokoon hengellisyyden ympärille pitämällä kirkossa tansseja ja sirkushuveja, kuten sanonta kuuluu. Teillä tulisi olla ohjenuorana kirkon keskeisin kirja, Raamattu. Sen sisällöstä teidän tulisi julistaa, eikä nöyristellä kansan edessä ja kulkea edelläkävijänä maailman muotivirtauksissa.

On merkillistä, että ennen Neuvostoliitossa Jumalan sana oli arka aihe ja Suomessa siitä sai vapaasti puhua. Nyt Venäjän presidentti haluaa lakiin maininnan Jumalasta ja Suomessa vastaavasti uskonnollisuus alkaa olla kirosana. Syitä tähän, miksi osat ovat ikään kuin vaihtumassa, on monia. Kuitenkin ev.lut. kirkolla Suomessa on ollut tähän vaikuttamisen mahdollisuus, mutta minne suuntaan on mennyt kirkko kokonaisuudessaan. Ainakaan se ei omalta osaltaan ole ollut vastustamassa tätä kehitystä pysyen Jumalan sanan totuudessa.

Sosiaalisen median eri palstoilla suuri ihmismäärä ihmettelee, miksi kirkon piispat ovat nyt tärkeällä hetkellä hiljaa. Sitä ihmettelen minäkin ja tähän kysymykseen päätän kirjeeni. 

Pasi Mustonen

Kasvatustieteen maisteri, ev.lut kirkon jäsen

Kerava


Vastaus 16.3.2020

Pasi Mustonen

Arkkipiispa on saanut viestinne, johon vastaan hänen pyynnöstään. Yhteydenottojen suuren määrän vuoksi arkkipiispalla ei valitettavasti ole mahdollisuutta vastata kaikkiin viesteihin henkilökohtaisesti.

Kiitos viestistä ja palautteesta sekä siitä, että kannatte huolta kirkosta ja sen tulevaisuudesta.

Anneli Vartiainen

Arkkipiispan erityisavustaja

TT, YKM

Arkkipiispan kanslia

Eteläranta 8, PL 210

00131 HELSINKI

Liikennemerkkiuudistus – Miten meni niin kuin omasta mielestä?

Suomessa päätettiin uusia liikennemerkit sukupuolineutraaleiksi. Käytännössä liikennemerkeissä olevista hahmoista haluttiin häivyttää oletus mieheksi, naiseksi, pojaksi tai tytöksi. Hahmoista tuli sitten paksuja tikku-ukkoja. Anteeksi, tarkoitan siis tikkuhenkilöitä. Tähän uudistukseen käytettiin suuri määrä rahaa ja tietenkin veronmaksajien rahoista. Kysyttiinkö sinulta, saako maksamisia verorahoja käyttää tällaiseen uudistukseen?

On kuitenkin yksi asia, joka toistuu useissa liikennemerkeissä ja se on miesten pyörä. Pyörän päältä poistettiin miestä esittävä hahmo.

Tässä yksi esimerkki liikennemerkistä. Miksi siinä on miesten pyörä? Noh, millainen mahtaisi olla sukupuolineutraalipolkupyörä? Ei sellaista ole vielä keksitty ja se saattaisikin olla jonkinlainen näky.

Tässä huomaamme sen, että vaikka kuinka yritetään tehdä kaikesta sukupuolineutraalia ja tasa-arvoista, niin jossakin tulee raja vastaan. Kuinka nyt kyseistä merkkiä noudattavat naiset tai muunsukupuoliset? Koskeeko tässä tapauksessa kielto vain miesten pyörällä ajavia? Toki voihan pyörällä ajava olla nainen tai muuunsukupuolinen, mutta miesten pyörällä tästä ei ajeta. Onko nyt kaikki sukupuolineutraalisuutta ajavat tyytyväisiä tähän merkkiin? Helpottaako tämä tulevaa elämää? Poistaako tämä kaikki elämän ongelmat?

Tämä kaikki edellinen on nyt hieman kevennyksenä ja aasinsiltana seuraavaan asiaan. Totuus on kuitenkin se, että kaikkea maailmassa ei voi muuttaa sukupuolineutraaliksi tai tasa-arvoiseksi.

Ajatellaan vaikka muutamia asioita maapallolla. Miten käyttäyy magneetti? Sillä on yhtälailla plus- ja miinuspuoli. Samannimiset puolet hylkivät toisiaan ja erinimiset puolet vetävät toisiaan puoleensa. Maapallolla on magneettikenttä ja koko avaruudessa on erilaisia magneettikenttiä. Tämä on ihan luonnollinen asia. Miten käyttäytyy paristo tai sähkö? Jos vaikka taskulamppuun laitetaan kolme sormiparistoa, niin täytyy paristojen olla samoinpäin, että lamppu syttyy. Jos sinne laittaa yhdenkin pariston väärinpäin, jolloin samannimiset navat kohtaavat, loppuu lampun toiminta siihen. Jälleen kerran tässä luonnollisessa ilmiössä täytyy plus- ja miinusnavat olla oikein päin, että sähkö lähtee virtaamaan. Monilla luonnonilmiöillä on vastaavalla tavalla voima ja sillä vastavoima. Näille voimille ihminen ei voi mitään. Ne ovat ja pysyvät.

Ihmisen pyrkimykset tasa-arvoisuuteen ja sukupuolineutraalisuuteen ovat todella rajoittuneet. Ne kohdistuvat vain ihmiseen itseensä ja ihmisen käyttäytymiseen. Mihinkään sellaiseen, mihin vaikuttavat luonnonvoimat, ei ihminen voi vaikuttaa mitään. Ne toimivat tiettyjen lainalaisuuksien mukaan.

Näin on myös ihmisen tarkoitettu elävän. Nykyihminen tahtoo repiä itsensä irti tästä tarkoituksesta, pyrkiä vapauteen ja sekoittaa kaiken luonnollisen, mihin ihmisellä on mahdollisuus. Tämä vapaus muistuttaa Karl Marxilta perittyä vapauskäsitystä, josta T. Puolimatka kirjoittaa osuvasti artikkelissa Seurakuntalaisesssa 18.2.20. Ei muisteta sitä, että kaiken on luonut jokin korkeampi voima. Toiset pitävät sinä Jumalana, toiset ehkä jonakin muuna. Kun ihmisellä menee elämässä hyvin ilman vaikeuksia ja sairauksia sekä rahaakin riittää, on hänellä illuusio omasta voimastaan elämäänsä ja tunne, että hän voi vaikuttaa koko maailman järjestykseen. Ihmisjärki ja oma ymmärrys on noussut monilla tuoksi korkeimmaksi voimaksi, mutta se voima riittää hyvin lyhyeen.

Kunpa lapsemme ja tulevat sukupolvet saisivat elää elämäänsä sen järjestyksen mukaan, mikä tänne maailmaan on luotu. Se on monien ja monien vanhempien huokaus.

Mitä sateenkaari-ideologia tekee peruskouluissamme ja varhaiskasvatuksessamme?

Tämän ajan henki näyttää olevan se, että sateenkaarijärjestöt työntävät omaa ideologiaan peruskouluihin ja jopa varhaiskasvatukseen (Helsingin uutiset 24.1.2019). Jopa luterilainen kirkko on ottanut myös saman ideologian rippikouluopetukseen (Aamulehti 23.1.2019). Mitä tällainen ideologia aiheuttaa lapsen kehitykselle? Mikään tällainen ideologia ja ajatusmaailma ei poista sitä totuutta, että lapsemme ovat tyttöjä tai poikia. On aivan turha väitellä edes asiasta. Joillakin ihmisillä voi olla suuntautuneisuutta omaa tai toista sukupuolta kohtaan eri muodoissaan, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että koko kansamme ajattelisi niin ja että sukupuolia olisi kymmenittäin erilaisia. Nyt halutaan luoda kuvaa, että kaikki ajattelevat siten, kuten sateenkaarijärjestöt kertovat omasta ideologiastaan. Se on ikään kuin muotia.

Sateenkaarijärjestöillä ei ole mitään päätöksentekovaltaa yhteiskunnassamme. Heitä ei ole myöskään valtuutettu demokraattisesti toimimaan missään yhteiskuntamme asioissa. Miksi päättäjät ja jopa Opetushallitus antavat heidän tulla mukaan koulun ja päiväkodin toimintaan ja miksi osa päättäjistä imee kaiken sen ideologian heiltä? Eivätkö he uskalla taistella vastaan tätä liberaalista ideologiaa? Miksi lapsillemme halutaan antaa tällaista kasvatusta? Miksi yhtälailla jonkin uskonnon mukaista ajatusmaailmaa ei saisi lähteä julistamaan kouluopetuksessa? Asia herättää monia kysymyksiä.

Monesti kuulee sanottavan, että elämme 2020-luvulla ja siksi tällainen konservatiivinen ajatusmaailma ei kuulu nykypäivänä nykyihmiselle. En minä, eikä suurin osa Suomen kansasta, elä viime vuosisadalla ajatuksissaan ja elämässään, vaan elämme täysillä tätä nykypäivää. On kuitenkin asioita, jotka eivät muutu milloinkaan, oli vuosiluku mikä tahansa. Maailma kehittyy ja toki monia asioita muuttuu. Varsinkin tekniikan kehitys vyöryy vauhdilla eteenpäin. Silti tällaiset perusasiat säilyvät muuttumattomina.

Media on myöskin luomassa sellaista kuvaa, että ikään kuin olisi muodikasta ajatella nykyisen liberalismin mukaisesti. Se väistämättä vaikuttaa ihmisten ajatusmaailmaan.

Jokaista ihmistä meidän tulee rakastaa eikä syrjiä, oli hänellä minkälaisia suuntautumisia tahansa. Tämän kirjoituksen pääpointti on se, että miksi tietynlaista ideologiaa saa kouluissamme hyväksytysti levittää lapsille ja toisenlaista ei. Yhtälailla sitten vaikka uskonnollisten ideologioiden pitäisi saada levittäytyä kouluissamme. Eikö se olisi todellista tasa-arvoa? Eikö tämä herätä enää kenessäkään ihmetystä?

Kuka olen?

Olen 48-vuotias keravalainen lapsiperheen isä. Ostimme Keravalta talon reilu neljä vuotta sitten ja olemme juurtuneet keravalaisiksi. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja päätyöni liittyykin opetusalaan. Myös muista koulutuksistani kerron alla.

 

Opettaja ja digipedagogi

Työskentelen opettajana alakoulussa ja samalla toimin pedagogisena kouluttajana oman yritykseni, Digiopen, kautta. Lyhyesti sanottuna autan opettajia ja rehtoreita ottamaan haltuun erilaisia opetusalan järjestelmiä ja laitteistoja, jotta he osaisivat hyödyntää niitä opetuksessa oppijoiden kanssa. Nykyisin pidän myös koulutuksia julkisen sektorin muille toimialoille, yrityksiin ja valtion yksiköihin. 

Yritykseni nettisivut löytyvät osoitteesta www.digiope.com.

Tutustu minun työ- ja opiskeluhistoriaani tästä linkistä.

                                          Linja-autonkuljettaja
Olen nuorena käynyt linja-autonkuljettajakoulutuksen ja saatan nykyisin joskus ajaa tilausajoja. 

 

Musiikki

Yksi ammatillista minääni on musiikki. Musiikin alalta olen käynyt konservatorion ja pääaineeni siellä oli klassinen laulu. Tällä hetkellä toteutan musiikin alaa toimimalla sivutoimisena kanttorina eri seurakunnissa sekä esiintyvänä laulajana. Keskityn pääasiassa hengelliseen musiikkiin. Palvelujani hyödyntävät seurakuntien lisäksi mm. eri hautaustoimistot, jolloin olen yleensä siunaustilaisuuksissa vieraileva esiintyvä laulaja. Tärkeintä musiikkia minulle ovat virsikirja, Siionin laulut, Siionin virret, muut hengelliset laulut, isänmaalliset laulut, maakuntalaulut sekä tunnetut juhlissa käytetyt laulut. Olen tilattavissa myös muihin yksityistilaisuuksiin koko Suomessa. 

 

 

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Minut tavoittaa alla näkyvistä sosiaalisen median sovelluksista tai perinteisten yhteydenottotapojen kautta.

p, 0401325995

pasi.i.mustonen (at) gmail.com

Ollaan yhteyksissä!!!