Digipedagogi ja opettaja

Kasvatustieteellisellä alalla toimin Taitotalossa IT- ja digitaalisuus-osastolla digipedagogiikan kehitysvastaavana. Olen tykännyt työskennellä täällä. Aiemmin olen työskennellyt myös peruskoulussa sekä toiminut yrittäjänä. Yrittäjänä autoin opettajia ja rehtoreita ottamaan haltuun erilaisia opetusalan järjestelmiä ja laitteistoja, jotta he osaisivat hyödyntää niitä opetuksessa oppijoiden kanssa. Pidin myös koulutuksia julkisen sektorin muiden toimialojen sekä yritysten henkilöstöille.

Digipedagogiikka on pedagogiikan muoto, joka hyödyntää digitaalisia työkaluja ja ympäristöjä opetuksen ja oppimisprosessin tukena.  Digipedagogiikkaa voidaan soveltaa monin eri tavoin, kuten täysin verkossa toteutettavasta opintojaksosta lähi- ja etäryhmät yhdistävään hybridiopetukseen tai digityökalujen hyödyntämiseen lähiopetuksen tukena. Digipedagogiikan suunnittelussa on tärkeää huomioida digitaalisten ympäristöjen erityispiirteet ja vaikutus opetuksen suunnitteluun ja oppimisprosessiin. Digipedagogiikkaa suunnitellessa yhdistyvät teknologinen, pedagoginen ja substanssiosaaminen.