Kohti Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta

Tärkeintä uudistuksessa on Vantaa-Keravan hyvinvointialue, jossa ihmiset voivat hyvin. Haluan, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen. 

Tärkeää on myös, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Ihmisen täytyy saada palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Sillä ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut Vantaa-Keravan hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. 

Toimivat palvelut syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueella panostetaan työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. 

En halua, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueen huonosti hoidetun talouden takia asukkaiden palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Sanon ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin. 

Kiitoskirje herra tasavallan presidentille

Arvoisa herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö!

Haluan kiittää teitä koko uudenvuodenpuheestanne 2022. Erityisen kiitoksen haluan antaa puheenne viimeisestä kappaleesta, josta otan suoran sitaatin tähän alapuolelle. Toki aloitatte myös puheenne tällä hienolla Nobel-palkitun kirjailija Sillanpään toivomuksella, joka ei ole vanhentunut käsitys vielä nykyaikanakaan.

”Paljon on myös hyvin. Kiitän jo etukäteen siitä, että tänä vuonna on ”enemmän hyvää tahtoa, enemmän halua ymmärtää toinen toisiaan ja enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä”, kuten Taata Sillanpää toivoi. Sitten on vielä paremmin. Toivotan teille kaikille onnellista alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.”

 

Olen seurannut päivän politiikkaa useamman vuoden niin sanottuna harrastelijapoliitikkona. Itselläni suurempi huomio politiikkaan ja sen hoitamiseen on kiinnittynyt Korona-pandemian aikaan, jota on nyt kestänyt kolmatta vuotta. Kansalaiset ovat väsyneitä ja moni taistelee elämässään pandemian aiheuttamien erilaisten ongelmien keskellä. Monet ovat myös joutuneet päättämään maallisen vaelluksensa tämän viruksen nujertaessa elämän voimat. Epätietoisuus viruksen käyttäytymisestä ja muuntumisesta aiheuttaa kansalaisissa toivottomuutta. Kenelläkään ei ole tietoa, kuinka kauan tämän viruksen aiheuttaman epävarmuuden keskellä joudumme elämään. Yhteiskunnassamme tehdään erilaisia poliittisia päätöksiä rajoituksista, joilla viruksen leviämistä yritetään estää ja jotka tavalla tai toisella vaikuttavat kansalaisten normaaliarkeen. Kuitenkin olemme tulleet huomaamaan, että rajoituksetkaan eivät enää täysin estä viruksen leviämistä. Pelko valtaa kansalaisten mieliä yhä enemmän. Nyt kansalaiset kaipaavat sellaista lohtua ja toivoa, mitä te tuotte puheessanne esille. 

Tämä kaikki epävarmuus luo alttiin maaperän erilaisten ryhmittymien syntymiselle ja vastakkainasetteluille. Tästä esimerkkinä voisi mainita, että olemme saaneet nähdä rokotevastaisuutta, rokotemyönteisyyttä, rokotevalmistajien valikointia, rokotemäärästä väittelyä ja koko koronan olemassa olon kyseenalaistamista. Näiden asioiden pohjalta on rakentunut myös erilaisia salaliittoteorioita. Me tarvitsisimme enemmän hyvää tahtoa ja enemmän halua ymmärtää toinen toisiamme, kuten kirjailija Sillanpää toivoi käyttämässänne sitaatissa. Tämä asia koskee myös edellä mainittua rokote- ja koronakeskustelua.

 

Elämme samaan aikaan ajassa, jossa jopa korkeimpien päättäjien osalta boomeroidaan, canceloidaan, kannatetaan Woke-kulttuuria, mutta hyvin harva tuo julki yhtään sanaa elämän korkeimmista arvoista. Kirjailija Sillanpää jatkaakin tuossa sitaatissa, että tarvitsemme enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä. Tuota nöyryyttä ei ole kuulunut yhdenkään Suomen johtavassa asemassa olevan poliitikon suusta. Te herra tasavallan presidentti olette ensimmäinen maatamme johtava henkilö, joka toivottaa kansallemme Jumalan siunausta tänä vaikeana korona-aikana. Tätä nöyryyttä me tarvitsemme kansaamme ja koko maailmaa kohdanneen pandemian edessä. Muuta turvaa ei meillä ihmisillä ole.

Nostatte esille hyvin sen, kuinka nykynuoret ovat koetuksella pandemian keskellä ja pahoinvointi lisääntyy. Nuoret eivät koe pahoinvointia vain pandemiasta, vaan sitä luo myös nykyinen yhteiskunnan henki. Nykyisessä yhteiskunnassamme ihannoidaan vapaudesta ilman ulkopuolisia auktoriteetteja ja varsinkin perinteiset uskonnolliset auktoriteetit nähdään uhkana tälle vapaudelle. Tämä vapaus on viety nyt niin pitkälle, että ihmiskäsissä tulisi olla jopa oma syntymässä saadun sukupuolen hallinnointi. Tällainen ideologia on tuonut mukanaan monia muita siihen liittyviä ilmiöitä, jotka on nyt tuotu jopa varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmiin. Tämän ideologian vaikutukset valitettavasti näkyvät jo nyt kouluissamme. Nuoret ja lapset alkavat oireilla tällaisen yhteiskunnan keskellä ilman pandemiaakin. Tämä asia ei kuitenkaan koske pelkästään nuoria ja lapsia, vaan se raastaa koko yhteiskuntaamme. On kaikkien nähtävissä, että yhteiskunnassamme on voimia, jotka haluaisivat olevan olemassa vain yhden totuuden ja muut äänet haluttaisiin hiljentää Cancel- ja Woke-kulttuureiden mukaisesti. Suurin osa kansastamme on hiljaa, eikä moni päättävässäkään asemassa oleva henkilö uskalla tai jaksa sanoa mitään tätä yhteiskunnassamme vallitsevaa ideologiaa vastaan. Valitettavasti jopa kirkolliset johtajat vaikenevat tämän ideologian edessä.

Yhteiskuntamme eli jo ennen pandemiaa tällaisen ideologisen muutoksen ristiaallokossa, jossa kansalaiset alkoivat nousta toinen toisiaan vastaan. Tämän päälle kansakuntamme on saanut nyt kokea pandemian aiheuttamat vaikutukset, jotka ovat lisänneet ristiaallokkoa monella tavalla. Kunpa meillä olisi enemmän halua ymmärtää toinen toisiamme ja enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä.

Haluan kiittää teitä herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö, että te maamme johtajana tuotte omalla esimerkillänne mallia, kuinka kansalaisille tuodaan toivoa ja lohtua elämään. Te haluatte Jumalan siunaavan tätä kansaa. Olkoon esimerkkinne mallina muillekin Suomen päättäjille! 

Toivotan Jumalan siunausta teille herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolisollenne rouva Jenni Haukiolle sekä teidän Aaro-pojallenne!

Keravalla 3.1.2022

Pasi Mustonen

KM, opettaja, digipedagogi
Kerava

Vastine Ylen artikkeliin

Tämä on vastine Ylen artikkeliin: Anti-gender-liike pyrkii heikentämään naisten sekä vähemmistöjen oikeuksia ja häiriköi sateenkaarijärjestöjä – Seta: ”Valtaa ja rahaa vaikuttaa”

(Yle 10.10.2021)

Tervehdys Ylen toimittaja Emma Hinkula, yliopiston lehtori Tuija Saresma, Trasekin hallituksen puheenjohtaja Kasper Kivistö ja Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo!

Haluan esittää teille kaikille muutaman vastaväitteen koskien tätä artikkelia. Artikkelissa nousee esille huoli, että anti-gender-liike ajaa takaa mm. kolmea seuraavaa asiaa: perinteistä perhemallia, heteroseksuaalista avioliittoa ja ajatusta siitä, että sukupuolia on vain kaksi: mies ja nainen.

Itse anti-gender-liike-termistä haluaisin sanoa seuraavasti: Kukaan perinteistä ja konservatiivista arvomaailmaa kannattava ihminen tai yhteisö ei ole keksinyt, että nytpä olemme anti-gender-liike. Tämä on seksuaalijärjestöjen itse keksimä termi heidän ideologiaansa vastustavalle joukolle. Tunnen Suomesta paljon uskonnollisia yhteisöjä ja missään niistä kukaan ei ole mainostanut olevansa anti-gender-toimija.

Artikkelin otsikossa mainitaan, että anti-gender-liike heikentää naisten ja vähemmistöjen oikeuksia. Meillä onkin vähemmistöjä iso joukko. Oikeusministeriö listaa selkeästi sivuillaan vähemmistöt kuten romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, seksuaalivähemmistöt, lapset ja nuoret, vanhat ja ikääntyneet sekä vakaumukselliset ja uskonnolliset ryhmät. Miksi vähemmistö-sana halutaan tässäkin artikkelissa omia vain seksuaalivähemmistöjä tarkoittamaan?

Sukupuoli määrittyy biologisesti, joka on täyttä totta ja sukupuolia on kaksi, nainen ja mies. Voisiko joku teistä näyttää tai osoittaa minulle konkreettisesti, millainen on jokin muu, kenties kolmas, neljäs tai kymmenes sukupuoli? Tämä on ainaista sanahelinää asiasta seksuaalijärjestöjen osalta, mutta yhtään konkreettista mallia en ole nähnyt kolmannesta, neljännestä tai kymmenennestä sukupuolesta.

Muutama sana koulumaailmasta. Ensinnäkin haluaisin nähdä, miten järjestätte kouluissa pukeutumis- ja wc-tilat kaikille mahdollisille sukupuolille, monta niitä sitten teidän mielestä onkaan. Toisekseen vanhemmat koulun kanssa yhteistyössä hoitavat lapsen opetuksen ja kasvatuksen. Jos vanhemmat eivät halua lastansa tunneille, missä Seta on paikalla tai osallistuvan oppitunneille, joissa kerrotaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, niin vanhemmilla on oikeus pitää lapsensa pois sellaisilta tunneilta. Vanhemmat ovat viime kädessä vastuussa lapsensa kasvatuksesta. Ei vanhemmat halua lastensa koulussa vaikka jonkun heille vieraan uskonnon tunneille. Tämä on siihen rinnastettava asia.

Artikkelissa mainitaan, että Seta joutuu oikomaan valheita, joita anti-gender-toimijat levittävät. Jos laskette minut yhdeksi anti-gender-toimijaksi, niin voitteko kertoa minulle, mitä valheita tässä tekstissäni esitän.

Keravalla 11.10.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko. 

Elokapinan toiminta on kyseenalaista

Elokapinan toiminta on kovin kyseenalaista. Jos asioita aletaan ajamaan lakeja rikkomalla ja esivaltaa vastustamalla, niin silloin ei yksinkertaisesti toimita oikein. Jokaisella on toki oikeus osoittaa mieltään, mutta kyllä sen tulee tapahtua laillisia keinoja käyttäen. Elokapina mainitsee sivuillaan mm. seuraavasti: ”Rikomme tarvittaessa joitakin lakeja siksi, että välttäisimme pahimpien skenaarioiden toteutumisen.” Tällä hetkellä Elokapina on toiminnallaan, mm. Mannerheimintietä tukkimalla, saanut paljon enemmän aikaan ilmansaasteita monessa muodossa, kuin mitä sitä olisi ollut ilman tällaista toimintaa. Samalla on käytetty aivan turhaan valtava määrä poliisien resursseja.

Heidän tarkoituksenaan on saada päättäjät julistamaan ilmastohätätila. Meillä Suomessa asia on jo huomioitu niin hyvin, että meillä on siihen tehtävään erikseen ympäristö- ja ilmastoministeri. Mitä vielä haluttaisiin lisää ja lisää?

Nostaisin näille Elokapinan henkilöille hattua, jos he menisivät aluksi vaikka Venäjälle, Kiinaan tai Intiaan ja saisivat siellä ilmaston saastuttamisen puolittumaan muutamassa vuodessa. Siinä olisi teko, jota arvostaisin, mutta toki sen tulisi tapahtua sielläkin laillisin keinoin. Mitä vaikuttaa pienen Suomemme ilmastohätätila, kun olemme jo näissä asioissa maailman mallimaita sekä pienimpiä saastuttajia?

Jokaisen kannattaa lisäksi tietää, että Elokapina-liikkeen taustalla on Britanniasta alkunsa saanut Extinction Rebellion-liike. Tämä avaa koko asiaa todella paljon. Sen taustamateriaaleissa liikkeen tavoite sanotaan suoraan ja se on globaali vallankumous. Välittömänä oikeutuksena tälle toiminnalle esitetään nykyhallintoja vastaan osoitettu syytös suunnitelmallisesta ja tahallisesta ihmiskunnan kaasuttamisesta kuoliaaksi hiilidioksidilla, joka mainitaan jopa holokaustiakin vakavammaksi rikokseksi. Yhtenä käytännön toteutuksena ehdotetaan lamauttamaan tärkeimpien kaupunkien toiminta ihmismassojen avulla. Kulkuyhteyksien katkaiseminen riittävän pitkäksi aikaa voisi johtaa esimerkiksi ruoan loppumiseen. Jatkotavoite koskisi yhteiskunnallisen päätöksenteon rakenteita. Extinction Rebellion haluaa edustuksellisen demokratian rinnalle päästötavoitteiden toteutumista valvovan kansalaisfoorumin, koska poliittiset päättäjät ovat liikkeen mukaan osoittautuneet kyvyttömiksi tekemään ekologisen kriisin vaatimia päätöksiä.

Tässä on vain muutamia nostoja liikkeen taustoista, jotka selventävät heidän toimintaansa. Elokapinan taustalla vaikuttaa kansainvälinen ideologinen liike, jonka tarkoitusperät ovat kaikkea muutakin kuin ilmastohätätilan julistaminen. Siksi kannattaa nähdä liikkeen toiminta muussakin valossa kuin pelkkänä ilmastoliikkeenä ja kyseenalaistaa sen toiminta.

Anti-gender-liike vahvistaa yhteiskuntaamme

Arvoisa ulkoministeri Pekka Haavisto ja arvoisa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja, Eva Biaudet!

Kirjoitan teille avoimen kirjeen ikään kuin vastineeksi Verkkouutisten 17.9.2021 julkaisemaan artikkeliin Anti-gender-liike on merkittävä uhka. Artikkeli kertoo tiedotteesta, jonka Eva Biaudet on julkaissut Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana. Julkaisen tämän avoimen kirjeen omilla nettisivuillani julkisesti halukkaille nähtäväksi.

Tässä Eva Biaudetin tiedotteessa anti-gender-liikkeen luonnehditaan olevan merkittävä uhka naisille sekä seksuaalivähemmistöille. Tiedotteessa tukeudutaan Pekka Haaviston johtaman ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön laatimaan taustamuistioon kansainvälisestä anti-gender-liikeestä.

Haluan esittää teille molemmille muutaman vastaväitteen ja kysymyksen Eva Biaudetin tiedotteeseen sekä tuohon ulkoministeriön taustamuistioon liittyen. Molemmissa nousee esille huoli, että anti-gender-liike ajaa takaa mm. kolmea seuraavaa asiaa: ihmiselämän alkamista hedelmöityksestä, sukupuolen määräytymistä biologisesti ja heteroseksuaalisen avioliiton suojelua. Nämä asiat siis nähdään merkittävänä uhkana yhteiskunnalle? Onko asia tosiaankin niin?

Itse anti-gender-liike-termistä haluaisin sanoa seuraavasti: Anti-gender-liike on terminä jo sellainen, että se ei avaudu suoraan kaikille lukijoille. Olisi yksinkertaisempaa puhua konservatiiveista tai perinteisiä arvoja kannattavista ihmisistä. Toki nämä eivät näytä läheskään yhtä hienoilta termeiltä lukijan silmään eivätkä kuulosta niin hienoilta kuulijan korvaan tai ne eivät ole kovin mediaseksikkäitä termejä anti-gender-liike-termin rinnalla.

Anti-gender-liike ei ole uhka meidän yhteiskunnallemme. Se kannattaa niitä perusarvoja, jonka perustalle monet yhteiskunnat ovat rakentaneet menestyksensä. Kirjoitan teille alle muutamia kysymyksiä, joita tiedotteesta ja taustamuistiosta nousee esille.

 1. On kovin ihmeellistä, että naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet niputetaan usein yhteen. Samalla unohdetaan muut vähemmistöt, joita seksuaalivähemmistöjen lisäksi oikeusministeriö listaa selkeästi sivuillaan kuten romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja nuoret, vanhat ja ikääntyneet sekä vakaumukselliset ja uskonnolliset ryhmät. Miksi nämä muut vähemmistöt tiputetaan tällaisissa keskusteluissa ja kirjoituksissa pois? Minkä vuoksi naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet nostetaan näiden muiden vähemmistöjen edelle? 
 2. Ihmiselämä alkaa hedelmöityksestä, mikä on biologinen totuus. Mistä ihmiselämä alkaa Eva Biaudetin, Pekka Haaviston tai ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön mielestä? Onko teillä valta päättää ihmiselämän alkamisen ajankohta?
 3. Perinteinen naisen ja miehen välinen avioliitto on naisen tasa-arvoa parhaimmillaan oman rakkaan miehensä rinnalla. Miten naisten tasa-arvo näkyy kahden homomiehen solmiessa suhteen? Samaa voisi miettiä tapauksessa, jossa nainen on tyytymätön biologiseen sukupuoleensa ja haluaa korjauttaa sitä miehen suuntaiseksi. Herää kysymys, että miten naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöt liittyvät mm. näissä asioissa toisiinsa.
 4. Sukupuoli määrittyy biologisesti, joka on täyttä totta ja sukupuolia on kaksi, nainen ja mies. Voisiko Eva Biaudet tai Pekka Haavisto ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkönsä kanssa konkreettisesti näyttää tai osoittaa minulle, millainen on jokin muu, kenties kolmas tai neljäs, sukupuoli?
 5. Ulkoministeriön taustamuistiossa mainitaan anti-gender-liikkeen juurien ulottuvan 1960-luvulle ja siitä eteenpäin. Muistion laatijat ovat varmaankin unohtaneet, että Jumala loi miehen sekä naisen ja se tapahtui paljon ennen 1960-lukua. Mies ja nainen luotiin tasa-arvoiseksi keskenään, eikä samalla luotu lisäksi myöskään muita sukupuolia. Tällaisen anti-gender-liikkeen ajatusmaailma ja juuret tulevat siis kaukaa historiasta.
 6. Ulkoministeriön taustamuistiossa kirjoitetaan uskonnollisista toimijoista negatiiviseen sävyyn. Esimerkkinä voin käyttää lausetta: ”Eurooppalaisessa anti-gender –vaikuttamisessa leimallista on ollut toimiminen kansalaisyhteiskunnan kautta, erityisesti uskonnollisten toimijoiden taholta.” Miten ministeriötasolla voidaan kirjoittaa tällaista tekstiä, joka alkaa täyttämään kokonaisuudessaan merkit kiihottamisesta uskonnollisista toimijoista muodostuvaa kansanryhmää vastaan?

Keravalla 21.9.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko. 

Muoti-ideologia rapauttaa yhteiskuntamme viimeisetkin perinteiset arvot

Miten moni meistä on huolissaan nykyisestä yhteiskunnallisesta arvokeskustelusta, mitä käydään hyvin monella tasolla? Osaa asioista puidaan jo oikeuslaitoksessa, kun jonkun toisen ihmisen mielipide on sattunut vastoin omaa mielipidettä. Mikä motivaatio on kaikella tällä toiminnalla, jota tässä kirjoituksessa tulen pohtimaan?

Meille tänä aikana työnnetään joka tuutista sateenkaari-ideologiaa, Pride-ideologiaa, sukupuolineutraalia ideologiaa tai millä nimellä sitä sitten halutaankin kutsua. Käytän tässä tekstissä jatkossa tästä ideologia-termiä. Tätä ideologiaa työnnetään kaikkialle yhteiskunnassamme. Tästä ideologiasta on joissakin yhteyksissä alettukin käyttää nimeä uususkonto. Kyseessä tuntuu olevan myös muoti-ideologia. Tätä ideologista uususkontoa meillä yhteiskunnassamme rummuttavat esille ja näkyville joka paikkaan varsinkin eri seksuaalijärjestöt sekä vihervasemmistolainen poliittinen siipi. Tämän ideologian symboliksi on asetettu sateenkaarilippu, jonka toivottaisiin liehuvan yhä useammassa lipputangossa, jopa oman siniristilippumme tilalla.

Minulla ei ole mitään vastaan ketään eritavoin seksuaalisesti suuntautunutta ihmistä ja enkä arvota heitä mitenkään eri tavoin. Jokainen elää omaa elämäänsä ja elää sitä omien arvojensa mukaan. Minulla ei myöskään ole mitään sitä vastaan, että vähemmistöjen asioita nostetaan esille, mutta nyt yhteiskunnassamme käytävä keskustelu vähemmistöistä on polarisoitunut seksuaalivähemmistöjen ympärille. Meillä on myös muita vähemmistöjä, joita tulisi yhdenvertaisesti nostaa esille. Oikeusministeriö nostaa sivuillaan seksuaalivähemmistöjen lisäksi vähemmistöiksi romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja nuoret, vanhukset ja ikääntyneet sekä uskonnolliset ja vakaumukselliset ryhmät.

Sen sijaan vastustan tätä nykyistä ideologiaa, jota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn joka paikassa. Tällä hetkellä näyttää olevan käymässä niin, että kun tätä ideologiaa on työnnetty joka tuutista niin paljon, niin se alkaa kääntyä itseänsä vastaan, mikä sinällään on lohdullista. Lisäksi en voi ymmärtää tämän ideologian sisältöä, joka on täysin biologiaa vastaan. Otan tähän kolme esimerkkiä.

Ensinnäkin, kuten tiedämme, kautta aikojen naiset ovat synnyttäneet lapset. Nykyään väitetään, että miehetkin voisivat sen uusien tietojen valossa tehdä. Noh, eihän tällainen tietenkään pidä paikkaansa. Vaikka nainen kuinka leikeltäisiin ulkoisesti miehen oloiseksi ja hänelle annettaisiin miehen henkilötunnus, niin silti hän on lähtökohdiltaan nainen ja on toki silloin mahdollinen synnyttämään. Tällöin puhutaan transmiehestä, joka on sitä paperilla ja ehkä ulkoiselta olemukseltaan. Miksi ei missään mainita, että transnaiset voivat synnyttää? Minusta se olisi enemmänkin maininnan arvoista ja eikös juuri naisien pitäisi pystyä synnyttämään. Tässä tuleekin biologia vastaan ja siksi tästä ollaan hiljaa. Tätä tyhjää kohtaa ei edes seksuaalijärjestöt pysty täyttämään.

Toisena esimerkkinä voisi olla vaikka erilaiset liikunta-aktiviteetit, missä on ollut erilaisia liikuntasarjoja miehille ja naisille. Nyt tämän ideologian mukaan tällaiset liikuntasarjojen ohjeet täytyisi muuttaa sukupuolineutraaleiksi, että niitä ei olisi kategorisoitu vain kahdelle sukupuolelle. Mitä sitten tapahtuu, kun jokin liikunta-aktiviteetti on ohi? Naiset poistuvat naisten pukuhuoneisiin ja miehet miehien pukuhuoneisiin. En usko, että monikaan olisi valmis siirtymään sekapukuhuoneiden käyttöön. Jälleen tulee meidän biologiamme vastaan siinä, että nämä kaksi eri sukupuolta ovat ja haluavat olla luonnollisesti erillään toisistaan tällaisessa tapauksessa. Minne muuten sitten menevät ne muunsukupuoliset, joita niin kovasti väitetään olevan? Ihmisillä voi olla erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja -mieltymyksiä, mutta se on täysin eri asia kuin sukupuoli. Toki tässä vaiheessa keskustelua aina joku tämän ideologian kannattaja vetää intersukupuolisen kortin esiin ja yrittää sillä pelastaa keskustelun. Tämän ideologian taustalla ei ole kuitenkaan intersukupuoliset, vaan paljon muita syitä.

Kolmantena esimerkkinä käytän kansalaisaloitetta OmaTahto2020, joka luovutettiin eduskunnalle 11.12.2020 sen kerättyä yli 50000 kannatusilmoitusta. Tässä kansalaisaloitteessa aborttilain lievennystä perustellaan sillä, että naisella täytyy olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Kansalaisaloitteen perusteluissa kerrotaan sanatarkkaan seuraavasti: ”Oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse omasta lisääntymisestään.” Tässä kansalaisaloitteen perusteluissa mainitaan juuri naiset synnyttäjinä. Missä ovat nyt transmiehien oikeudet? Tämähän polkee nyt heidän oikeuksiaan vastaan. Missään ei myöskään ole mainintaa transnaisista, joilla myös täytyisi olla yhtä lailla oikeus päättää omasta lisääntymisestään. Tällä halusin osoittaa sen, että ideologia transihmisistä ontuu ja ei toimi edes tämän kansalaisaloitteen ympärillä.

Näillä esimerkeillä haluan osoittaa myös sen, että tämä nykyinen ideologinen toiminta päättyy aina jossakin vaiheessa biologiseen mahdottomuuteen. Asioita ja termejä on helppo keksiä näennäisillä teorioilla ja niitä on helppo pyöritellä paperilla. Nämä kaikki ovat vaan kuitenkin sanahelinää, joilla ei ole pohjaa elämän todellisuuden kanssa.

Olen lukenut ja seurannut näistä asioista käytävää keskustelua paljon sekä lukenut artikkeleita suuntaan jos toiseenkin. En kirjoita asiaa vain mututuntumalla. Monissa julkisesti luettavissa blogeissa tai keskusteluissa valittavat nykyisin homot ja lesbot sitä, että he kärsivät mm. Pride-ideologiasta. He haluaisivat elää rauhassa sitä elämää, mitä elävät ja he eivät haluaisi tällaista ainaista hehkutusta asian ympärillä. He eivät haluaisi koko ajan tulla esille nostetuiksi. Asiassa on lisäksi sellainen puoli, että kun aikanaan tällaisia Priden kaltaisia tapahtumia alettiin järjestämään, niin niihin ei sekoitettu esimerkiksi bi- tai transasioita. Homot tai lesbot haluaisivat olla puhtaasti sellaisia kuin ovat. Puhtaasti homo tai lesbo ei halua olla tekemisissä transnaisen tai -miehen kanssa. Tässä kulttuurissa tällä rajalla tuntuu olevan aika suuri merkitys. Toki poikkeuksia joukossa varmasti on. Heitä häiritsee, että tähän aikanaan puhtaasti heidän asiaansa ajaviin marsseihin ja tapahtumiin on tuotu kaikenlaiset sukupuoli-identiteetit. Tässä asiassa on varmasti totuutta. Kun näitä, vaikkapa marsseja ja tapahtumia, nykyään järjestetään, niin niissä käytetään erilaisia lyhennyksiä kuten esim. LGBT. Tässä vaiheessa termistöön oli jo lisätty bi- ja transsuuntautuneet ihmiset. Nyt viime aikoina on yleistynyt lyhenne LGBTQIA+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual), mutta seuraava askel näyttääkin tekevän jo tuloaan ja näyttää tältä: LGBTQQIP2SA (lesbian, gay, trans, questioning, queer, intersex, pansexual, two-spirits, asexual). Mikä tilanne onkaan, kun olemme eläneet muutaman vuoden eteenpäin?

Kuka enää tietää, mitä tuollaiset lyhenteet tarkoittavat? Tällaiset keinotekoiset termit ovat täyttä hepreaa suurelle osaa kansasta. En ihmettele, että puhtaasti homot ja lesbotkin kauhistelevat tätä nykyistä kehityssuuntaa, missä mikään ei tunnu enää olevan rajana. Tällaisen kehityssuunnan takana eivät ole puhtaasti kohderyhmään kuuluvat henkilöt itse, vaan taustalla asiaa pyörittävät eri seksuaalijärjestöt. Mikä on sitten heidän motivaationsa?

Tämän ideologian taustalla eivät ole pelkästään seksuaaliasiat ja seksuaalijärjestöt, vaan siihen liittyy paljon muutakin, joka tekee siitä varsin erikoisen sekoituksen. Kyseessä on ideologinen totalirismi, jossa suvaitaan vain yksi totuus. Tällä ideologisella totalirismilla on tavoitteena määritellä todellisuus ja moraali yhteiskunnassa uudella tavalla, jossa ei ole mitään ylempää auktoriteettia, vaan ihmisen täytyy olla kaikista sellaisista vapaa ja saada nauttia elämästä. Tässä taustalla on myös poliittisia motiiveja, liike-elämän motiiveja, median motiiveja ja myös valitettavasti myös ev.lut. kansankirkkomme omia motiiveja.

Kun tällaista ideologiaa saadaan ajettua läpi, on sen jälkeen helpompi ajaa läpi lakihankkeita transhoidoista jopa lapsille tai muuttaa äiti- ja isä-sanat synnyttäjäksi ja siittäjäksi. Miksi näitä sanoja haluttaisiin muuttaa, johtuu siitä, että haluttaisiin väittää miehenkin nykyään voivan synnyttää? Toinen syy on samaa sukupuolta olevien parien suhteen tukeminen, jossa molemmat vanhemmat eivät ole joko biologinen isä tai äiti. Tässä yritetään taas jälleen kerran häivyttää yhteys biologiseen totuuteen.

Yksi iso syy ideologian taustalla näyttää olevan halu kieltää uskontojen olemassa oleminen. Uskonnoilla kun tuppaa olemaan joku ylempi auktoriteetti, joka rajoittaisi vapaiden ihmisten elämää. Kristinuskossa se on Jumala ja Raamatussa oleva Jumalan Sana. Sieltä on ammennettu vuosisatoja yhteiskuntiimme viisaita ohjeita, joidenka perustalle eri yhteiskuntamme ovat rakentuneet ja siten myös saaneet menestyksensä. Nyt viime vuosikymmeninä näitä yhteiskuntamme peruskiviä on haluttu murentaa yksi toisensa jälkeen. Kaikkein pahimmalta tuntuu se, että ev.lut. kirkkomme on yhtenä tekijänä murentamassa näitä peruskiviä. Tämä on sinänsä kovin kummallista, koska kirkon tehtävähän olisi pitää Jumalan Sanaa yllä, eikä myötäillä opetustaan eri maailman muoti-ideologioiden mukaan. Nyt kirkko haluaa murentaa yhden peruskivensä, kun sillä on halu hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ja heidän siunaamisensa Jumalan Sanalla. 

Tässä uskonnollisen vainon ohella haluttaisiin kaventaa sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapautta. Tämä kavennus haluttaisiin saavuttaa ennakko-oikeustapauksien kautta. Toki tässä tultaisiin siihen ongelmaan, että se koskisi myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole millään tavalla uskonnollisia. Heiltä kaventuisi yhtälailla oikeudet kertoa omasta mielipiteestään. Toisin sanoen tällaisen kannattajat sahaavat sitä oksaa, jolla itse istuvat. Kannattaako sellainen?

Jumalan Sanaa Suomessa on ansiokkaasti puolustanut kansanedustaja Päivi Räsänen ja siksipä hän on saanut osakseen enemmän mediamyllytystä kuin kukaan muu suomalainen. Edellä kerrotuista syistä johtuen ei olekaan ihme, että uususkonnollinen ideologia antaa sotarummun kumista. Yhden suurimmista vastalauseista Päivi Räsästä vastaan synnyttivät kaksi sanaa: synti ja häpeä. Nämä sanat ovat myrkkyä edellä mainitulle ideologialle, mutta se ei ole mikään ihme, kun ne ovat myrkkyä jopa ev.lut. kirkon monille piispoille. Mm. arkkipiispa Kaleva-lehden (6.9.2021) artikkelissa mainitsee synti-sanan käytön ihmisen nujertamisena, leimaamisena tai mitätöimisenä. Kuitenkin tuo sana on yksi Raamatun perustermi, jolla ihmistä halutaan varoittaa jostakin vaarasta. Luultavasti nykyisin ev.lut. kirkon pappi, joka saarnassaan mainitsisi synti-sanan varoittamistarkoituksessa, pääsisi lehtiotsikoihin ja joutuisi tuomiokapitulin nuhdeltavaksi. Niin päälaelleen ovat asiat menneet meidän rakkaassa Suomen maassamme, jonka lipussa on risti muistuttamassa meitä siitä, mihin ennen maassamme on turvattu. Täytyy kuitenkin tässä kohtaa muistaa, että Suomessa on paljon eri uskontokuntia, jotka seisovat vielä Raamatun sanan takana ja eivät lähde heilumaan ev.lut. kirkon tapaan tällaisten eri muotivirtausten aiheuttamien ideologioiden mukana. Jo pelkästään tämä joukko edustaa isoa osaa Suomen kansasta. 

Mikä on yhteiskuntamme tulevaisuus tällaisen kehityksen keskellä? Kukaan meistä ei osaa ennustaa tulevaisuuteen. Nyt sukupuolineutraalikasvatus näine kaikkine ideologioineen on ulotettu jo varhaiskasvatukseen ja koulujen opetukseen. Merkkejä tämän ideologian vaikutuksesta alkaa näkyä lapsissamme ja nuorissamme jo nyt, niin mitä sitten tämä kehitys on ennättänyt saada aikaan yhteiskunnassamme siinä ajassa, kun lapsemme ja nuoremme ovat kasvaneet parikymmentä vuotta vanhemmiksi. Miksi tällaista biologisen totuuden vastaista ideologiaa halutaan opettaa lapsillemme jo lähes syntymästä saakka, kun kaiken lisäksi tiedämme, että sen taakse piiloutuu muutakin kuin pelkät seksuaalisuuteen liittyvät asiat? Mikä on tämän kaiken motivaattori? Varmasti saamme lukea ja kuulla tulevaisuudessa yhä enemmän vastaavanlaisia tarinoita kuten tässä Ylen 13.9.2021 julkaisemassa artikkelissa

Miksi maamme päättäjät katsovat tätä kehitystä läpi sormiensa? Miksi ev.lut. kirkon piispat katsovat kehitystä läpi sormiensa? Kovinkaan monella päättäjällä ei näytä olevan kanttia nousta tätä kehitystä vastaan. Tällä kehityksellä en tarkoita pelkästään seksuaalisuuteen liittyviä asioita, vaan koko tätä suurta ideologian muutosta, jota nyt yhteiskunnassamme pyöritetään lumipallon lailla eteenpäin. Olisiko aika ylimpien valtakuntamme päättäjien sekä muiden päättävissä elimissä olevien havahtua asiaan? Vielä olisi mahdollisuus pelastaa yhteiskuntamme niin maallisesti kuin ehkä hengellisestikin. Toivotaan ja rukoillaan päättäjille viisautta sekä rohkeutta tulevaisuuden päätöksiin!

Keravalla 14.9.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko.

Avoin kirje yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Hyvä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Lähestyn teitä avoimella kirjeellä, koska haluaisin teiltä vastauksen muutamaan asiaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluu huolehtia kaikkien seuraavien vähemmistöjen yhdenvertaisesta kohtelusta ja tämä teksti on suora lainaus teidän sivustolta:

”Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

Te edistätte Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa hyviä asioita mm. vammaisten, maahanmuuttajien ja lasten asioissa. Kuitenkin muutama asia minua häiritsee.

Teillä on julkinen Facebook-profiili omalla nimellä yhdenvertaisuusvaltuutettuna, jossa olette ottaneet profiilikuvan kehyksillä kantaa parina vuotena Pride-ideologian puolesta. Nykyisin tuo profiilikuvan kehystäminen on vahva kannanotto tietyn asian puolesta. Toki olette ottaneet kehyksillä kantaa myös rintasyövän ja lasten oikeuksien puolesta. Haluaisin kysyä, miksi otatte yhdenvertaisuusvaltuutettuna kantaa tällä tavoin Pride-ideologian puolesta? Se paistaa tuosta profiilista läpi. Miksi ette ota kantaa tällä tavoin myös kaikkien muiden asioiden puolesta, joiden puolesta teidän tulisi puhua? Miksi ette ota kantaa eri uskontojen ja vakaumuksien puolesta? Nyt tämä Facebook-profiili näyttäytyy kovin puolueellisena profiilina. Käsittääkseni teidän pitäisi edustaa virkaanne neutraalina, ottamatta kantaa näin suuntaan jos toiseen.

Teidän toimiston pääasialliset nettisivut ovat syrjinta.fi-osoitteessa. Kun pääsivulle saapuu, niin sivujen keskelle avautuu kolme suurta painiketta. Ne ovat seksuaalivähemmistöt, maastapoistamisen valvonta ja yhteystiedot. Miksi täällä ollaan nostettu seksuaalivähemmistöt tällä tavoin esille? Muille teidän toimenkuvaan kuuluville vähemmistöille ei ole tehty omia pikanavigointipainikkeita. Yleensä hyvään nettisivutoteutukseen kuuluisi, että kaikille vähemmistöille olisi yhdenvertaisesti samanlaiset painikkeet esillä. Kun etenen tämän sivuston alasivuille, niin siellä löytyy painikkeita jo enemmän. Yhdelle vähemmistölle en löydä painiketta, enkä myöskään alaotsikkoa ja se on uskonto ja vakaumus. Jälleen kerran minulle tulee vuorostaan tästä sivustosta kuva, että te painotatte paljon seksuaalivähemmistöjen asiaa, ettekä ota yhdenvertaisesti kaikkia vähemmistöjä huomioon.

Olisi mielenkiintoista nähdä, että toimistonne tekisi vastaavan tekstin uskonnollisten nuorten puolesta kuin, minkä blogitekstin olette tehneet otsikolla Sateenkaarinuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa. Miltä kuulostaisi otsikko: Uskonnollisten nuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa?

Sivustolta löytyy myös mielenkiintoinen blogiteksti edellisen yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjoittamana neljän vuoden takaa. Pohdintaa viranomaisten osallistumisesta Pride-kulkueeseen. Siinä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimesta kutsutaan viranomaisia mukaan Pride-kulkueeseen. Voisitteko tehdä vastaavasti kutsun viranomaisille osallistua eri uskontokuntien ja herätysliikkeiden toimintaan? 

Haluan näillä esimerkeillä nostaa esiin sen, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei ehkä toimikaan aivan yhdenvertaisesti edistäessään eri ryhmien oikeuksia.

Tiedän kyllä, että yhdenvertaisuuslakiin ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Se on rajattu sieltä pois. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että uskonnot täytyisi jättää kokonaan pois teidän toiminnasta ja sehän mainitaan yhtenä vähemmistönä teidän sivustolla.

Saisinko teiltä vastauksia kysymyksiini? Yhtenä päällimmäisenä kysymyksenä minulla on, että miksi seksuaalivähemmistöt saavat niin suuren painoarvon toiminnassanne, jonka pitäisi olla yhdenvertaista ja neutraalia joka suuntaan.

Lopuksi nostan teille hattua siitä, että puhutte paljon vammaisten ja esteettömyyden puolesta.

Keravalla 20.8.2021

Pasi Mustonen

 

Vastaus 5.11.2021

Hyvä Pasi Mustonen,

 

kiitos, että otit yhteyttä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

 

Olemme arvioineet asiaasi. Seksuaalinen suuntautuminen on hyvin aliraportoitu syrjintäperuste, minkä takia olemme nostaneet siihen liittyviä teemoja esille. Verkkosivujemme etusivulle nostetaan vaihtuvia aiheita. Kyseinen aihe oli etusivullamme Prideviikon teeman takia.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut toiminnassaan kantaa myös uskonnollisten vähemmistöjen puolesta ja pitää uskontoon perustuvaa syrjintää vakavana yhdenvertaisuusongelmana. Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut on uusittu jokin aika sitten, ja niiden sisältöä täydennetään säännöllisesti. Verkkosivuillemme on esimerkiksi tulossa oma sivunsa uskontoon perustuvasta syrjinnästä verkkosivujen aiheet-osioon.

 

Ystävällisesti,

 

Merilii Mykkänen

Tarkastaja – Inspektör – Dárkkisteaddji – Officer

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, PL 24, 00023 VALTIONEUVOSTO

Diskrimineringsombudsmannens byrå, Bangårdsgatan 9, PB 24, FI-00023 STATSRÅDET

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahat, Ratapihantie 9, PB 24, FI-00023 STÁHTARÁĐĐI

Office of the Non-Discrimination Ombudsman, Ratapihantie 9, P.O. Box 24, FI-00023 GOVERNMENT

Sanan-, mielipiteen- ja uskonnonvapaus

Sanottakoon lukijoille heti aluksi tiedoksi, että kirjoitan tätä julkaisua kristillisen arvomaailman näkökulmasta. Kirjoitan alla erilaisista arvomaailmoista ja sen mukaisista mielipiteistä. Ilmapiiri on rakkaassa isänmaassamme, Suomessa, muuttunut aivan kummalliseksi kiihtyvää tahtia viime vuosina. Kukaan ei voi enää kohta sanoa tai kirjoittaa omia mielipiteitään, kun jo poliisi tai oikeuslaitos uhkaa nurkan takana, varsinkin jos mielipide on yhtään kristillinen tai muuten joihinkin perinteisiin liittyvä. Eniten viha näyttää kohdistuvan kristillisiä mielipiteitä vastaan. Ihmiset tehtailevat rikosilmoituksia toisten ihmisten mielipiteistä, mitkä eivät miellytä heitä itseään. Jos ei poliisi tai oikeuslaitos tämän jälkeen uhkaa, niin viimeistään somemaailma ja media maalittavat tällaisen henkilön, joka uskaltaa rohkeasti kertoa mielipiteensä sanoen tai kirjoittaen.

Tämä aiheuttaa sen, että syntyy ilmapiiri tai ainakin kuva ilmapiiristä, missä ei hyväksytä kuin yksi oikea mielipide. Valitettavasti monet puolueetkin ratsastavat tällaisilla pinnalla olevilla muoti-ilmiöillä. Mielestäni puolueiden pitäisi ajaa suomalaisten parasta ja edistää hyvinvointia, eikä niiden pitäisi keskittyä houkuttelemaan äänestäjiä pelkästään aikamme muoti-ilmiöillä kuten vaikkapa ilmastonmuutoksella, kannabiksen käytön laillistamisella tai sateenkaari-ideologian edistämisellä. Mihin jää aivan perustarpeiden tai hyvinvoinnin hoitaminen? Toki osa edellä mainituistakin asioista liittyy hyvinvointiin, mutta jos ne ovat pääasiat puolueiden poliittisissa ohjelmissa, niin monet muut ihmisten perustarpeita koskevat asiat jäävät syrjään ja kuitenkin niitä kaikkia pitäisi kuntapäättäjämme, eduskuntamme sekä hallituksemme edistää parempaan suuntaan. Mainittakoon esimerkkeinä tällaisista perustarpeista vaikka varhaiskasvatus ja vanhustenhoito.

Otan yhden esimerkin elämästäni liittyen tähän keskusteluilmapiiriin. Minulla on yhdeksän lasta ja se on vakaumukseeni liittyen ihan normaalia elämää. Joskus saan kuulla pilkkaavia mielipiteitä joiltakin, että Raamatussa mainitaan kyllä lisääntymään ja täyttämään maa, mutta ei sinun tarvitse sitä yksin tehdä. Pitäisikö minun tässä kohtaa vetää heti poliisi- tai oikeuslaitoskortti esiin kunnianloukkauksesta, kun kommentti tuli niin suoraan arvojani vastaan? Ei. Minä elän omaa elämääni, joka on minun arvopohjan mukaista elämää, eikä minulla ole tarve tuollaisesta mielipiteestä loukkaantua.

Mietin usein, että miksi nykyisin sateenkaari-ideologiaa kannattavat ihmiset loukkaantuvat heidän kritisoinnistaan niin herkästi, vaikka he viestivät olevansa asiastaan ylpeitä? Onko heillä kuitenkin asiasta jotenkin huono omatunto vai eivätkö he ole asiansa kanssa vapaita? Miksi ilmastonmuutokseen liittyviä asioita ei saisi kritisoida? Eikö kaikki tieteellinen fakta pidäkään paikkaansa? Miksi kannabiksen laillistamista ei saisi vastustaa? Eikö laillistamista ajavat saakaan siitä mukavaa uutta laillista päihdettä?

Jos ihminen kannattaa vaikka sateenkaari-ideologiaa ja on oikeasti sitä mieltä sekä mahdollisesti elääkin sen mukaista elämää, niin silloin kaiken ymmärryksen mukaan ympäriltä tuleva kritiikki pitäisi kestää ilman rikosilmoituksia. Pitäisikö kristittyjen vastaavasti tehdä rikosilmoituksia kristittyjen vainoamisesta? Seuraamalla vaikka netin keskustelupalstoja, saa huomata, miten erilaisia uskontoja edustavia ihmisiä pilkataan. 

Nyt ilmapiiri on Suomessa jännittynyt kuin viulun kieli ja jokaista mielipidettä vahditaan. Alammeko kyttäämään toinen toisemme sanomisia eri medioissa? Kyllä Suomessa täytyy olla vielä vapaus sanoa ja kirjoittaa oma mielipiteensä asiasta kuin asiasta.

Tällaisista asioista kritiikit puoleen tai toiseen eivät aina kohdistu yksittäiseen ihmiseen, vaan ne kohdistuvat tiettyyn ilmiöön tai asiaan. Kaikkien ihmisten henkilökohtainen mielipide on arvokas täällä maailmassa, vaikka hänellä olisi minun omia mielipiteitäni vastoin oleva kanta. Se ei tee kenestäkään ihmisestä huonompaa. Täytyykö meidän aina loukkaantua toisen mielipiteestä? Näen kuitenkin, että nykyisellä loukkaantumisen kulttuurilla on motivaatio. Sillä haluttaisiin vaientaa varsinkin kristillinen näkökanta pois yhteiskunnasta. Kuten alussa kirjoitin, niin rohkeasti kristillisen mielipiteen sanova ihminen saa kaikkein herkimmin vihan päällensä ja hänestä tulee sen asian henkilöitymä. Somemaailma tuomarina alkaa vaientaa ja pommittaa tällaista henkilöä mielipiteillään. Tällainen henkilö halutaan maalittaa. Tästä meillä on valitettavasti juuri tällä hetkellä muutama valtakunnallinen esimerkki. Kristillistä näkökantaa ja ajattelua haluttaisiin vaientaa jopa valtakunnansyyttäjän toimesta, kun se näkökanta loukkaa joitakin ihmisiä.

Kuitenkaan aina sanojan tai kirjoittajan mielipide ei tarvitse tulla edes kristillisestä arvomaailmasta, vaan kun jo henkilön luonnollista ajattelua vastaan tulee joku aikamme muoti-ilmiöistä, niin yhtä lailla hän saa vihaa osakseen, jos hän uskaltaa jotakin tiettyä ilmiötä vastustaa ja kertoa sen ääneen tai kirjoittaa julkisesti.

Näiden syiden vuoksi moni ei jaksa tai uskalla tuoda enää omia mielipiteitään esille, koska ne eivät ole aikamme muoti-ilmiöiden tai yhden oikean sallitun ajattelutavan mukaisia. Kun suurin osa kansasta on hiljaa ja eivät puolusta maalituksen kohteeksi joutunutta henkilöä, niin valitettavasti silloin tulee se kuva, että iso kansamme enemmistö hyväksyy kaikki ne asiat, mistä olen edellä maininnut. Kuitenkaan asia ei ole niin. Puhutaan ihmiset rohkeasti ja tuokaamme mielipiteemme esiin! Älkäämme vaientuko, vaikka meitä yritetään vaientaa!!!

Pasi Mustonen

Tervetuloa blogiini!

Näyteikkuna

Olen 48-vuotias keravalainen lapsiperheen isä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja tekemäni työtehtävät liittyvätkin opetusalaan. Toinen ammattini liittyy musiikkiin ja siksi minut voi tavoittaa myös soittamasta ja laulamasta milloin mistäkin.

Työskentelen opettajana peruskoulussa ja samalla toimin pedagogisena kouluttajana oman yritykseni kautta. Lyhyesti sanottuna autan opettajia ja rehtoreita ottamaan haltuun erilaisia opetusalan järjestelmiä ja laitteistoja, jotta he osaisivat hyödyntää niitä opetuksessa oppijoiden kanssa. Nykyisin pidän myös koulutuksia julkisen sektorin muiden toimialojen sekä yritysten henkilöstöille. 

Haluan olla kaiken tämän lisäksi tänä aikana sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapauden puolestapuhuja. Seuraan aktiivisesti päivän politiikkaa. Näistä asioista kirjoittelen tässä blogissani. Kuulun kokoomukseen ja olen Keravalla opetuslautakunnan varajäsen.

Olen Kokoomuksen ehdokkaana Aluevaaleissa eli ns. Maakuntavaaleissa Vantaa-Keravan hyvinvointialueella. Äänestyspäivä on 23.1.2022.

 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.