Tervetuloa blogiini!

Näyteikkuna

 

Tulen olemaan kokoomuksen ehdokkaana Keravalla kuntavaaleissa 2021. Mottoni ajatuksissa ja päätöksissä on: koti, uskonto ja isänmaa sekä maalaisjärki.

Haluan tuoda oman osaamiseni Keravan hyväksi. On tärkeää, että Kerava on perheystävällinen kaupunki ja koulutusmahdollisuudet nuorisolle ovat hyvät. Keravan yritysteollisuusalueen kasvu on hyväksi alueen kehittymiselle. Kaupungin täytyy tukea yrityksiä omalta osaltaan, koska yritykset tuovat työtä ja hyvinvointia. Teknologia- ja digitaitoihin sekä koulutukseen, yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen panostamalla pysymme mukana kansainvälisessä kilpailussa. Keravan hyvä sijainti tukee näitä asioita.

Keravan täytyy olla asuinpaikkana kaikille houkutteleva ja täällä täytyy olla turvallista asua.

Artikkelit ja jutut ovat jaettavissa, kun klikkaat otsikkoa. Sen jälkeen alhaalla on eri sovellusten painikkeet. Jakamalla autat saamaan asioille laajemman näkyvyyden.

Keravan turvallisuustilannetta on parannettava

Keravan asukkaiden keskuudessa toimii hyvin erilaiset sosiaalisen median ryhmät, joiden avulla asukkaat voivat viestiä toisilleen asiasta kuin asiasta. Näissä ryhmissä on alkanut olla hälyttävän paljon ilmoituksia rikoksista, joita tuntuu tapahtuvan päivittäin.

Nuorisoporukat voivat heitellä vanhuksia esimerkiksi jogurttipurkeilla tai sylkeä vanhusten päälle. Vanhuksilta saatetaan ryöstää kadulla koruja tai ryöstää reppuja tai laukkuja. Ryöstelyn kohteena eivät kuitenkaan ole ainoastaan vanhukset. Kohteeksi saattaa joutua kuka aikuinen tahansa tai jopa pieni lapsi. Pyörävarkaudet ovat arkipäivää. Nyt autot ovat joutuneet sabotaasien ja murtojen kohteeksi. Listaa epänormaalista toiminnasta voisi jatkaa tästä eteenpäin…

Huumeongelma rehottaa tietyissä kohti kaupunkia ja ihmiset laittavat kuvia huumeruiskuista tämän tästä, mistä niitä on jälleen löytynyt ja varoittelevat toisiaan niistä. Näkyvimpiä paikkoja päihdeongelmalle ovat Prisma-aukio ja rautatien ali menevät tunnelit.

Mikä on tuonut Keravalle tällaisen menon? Täällä pidempään asuneiden mielestä tällaisia ilmiöitä ei ole ollut nähtävissä tässä laajuudessa tätä ennen. Onko Keravalla mitään tahoa, joka voisi tästä asiasta ottaa koppia??? Keravalla on hyvin toimiva lastensuojelu ja sosiaalitoimi, joka voisi auttaa perheitä lasten ja nuorison kasvatusongelmissa. Keravalla on turvallisuuspäällikkö. Valvontakameroita on lisätty. Onko näistä apua? Poliisin resurssit ovat yksi iso huolenaihe Keravalla. Toki poliisiasia ei ole Keravan kaupungin päätettävissä, mutta asiasta voi pitää meteliä eteenpäin, että poliisien toiminnalle on kova tarve Keravalla.

Kaupunkilaisen ja asukkaan näkökulmasta tähän asiaan ei ole puututtu tarvittavan ripeästi ja tilanteen ei voi antaa ryöstäytyä käsistä. Asukkaiden täytyy saada kulkea turvallisesti liikkuessaan Keravalla.

Kantelu oikeuskanslerille valtioneuvoston intersektionaalisfeministisestä tasa-arvo-ohjelmasta

KANTELU OIKEUSKANSLERILLE

Viranomainen ja henkilöt:
Kantelu koskee Suomen hallitusta eli valtioneuvostoa ja sen tasa-arvo-ohjelmaa 2020-2023

Menettelyn tai päätösten yksilöinti:
Valtioneuvosto julkaisi tasa-arvo-ohjelmansa 25.6.2020 ja asia koskee sitä sekä sen valmisteluun liittyviä toimia. Tällä ohjelmalla on laajalle vaikuttavia asioita yhteiskunnassamme.

Asian kuvaus:

1.     Valtioneuvosto ei ole kertonut edes eduskunnalle tätä ennen, että tasa-arvo-ohjelman valmisteluun on osallistunut vuonna 2020 perustettu sateenkaariyhteistyöverkosto, johon kuuluvat Seta, Trasek, ISIO, Sateenkaariperheet ja Amnestyn Suomen osasto. Miksi sen perustaminen on tapahtunut salassa jopa eduskunnalta? Valtioneuvosto valmistelee yhtä aikaa avoimuusrekisteriä eli lobbarirekisteriä ja tämä em. toiminta ei ole ollut myöskään tämän hankkeen mukaista.

 

2.     Miksi tasa-arvon nimissä ohjelman valmistelussa ei ole kuultu uskonnollisia yhteisöjä, joita Suomessa on paljon? Monet niistä kuuluvat vähemmistöihin ja olisi tämän ohjelman mukaista myös kuulla heitä tasa-arvoisen ohjelman valmistelussa. Tällaisia uskonnollisia yhteisöjä ovat luterilaisen kirkon herätysliikkeet, ortodoksikirkko, vapaan suunnan liikkeet sekä muut uskonnolliset yhteisöt.

 

3.     Tasa-arvo-ohjelman luvussa 6. kohdan, Hallituksen tavoitteet, ensimmäinen lause on seuraava: “Hallitus huolehtii perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta sekä torjuu ihmisiin kohdistuvia oikeudenloukkauksia.” Miten hallitus huolehtii esimerkiksi siitä, että uskonnollisen perheen lapsen ei tarvitse opiskella luvun 6. mukaisia asioita koulussa? Nyt niitä asioita on jo koulujen opetusmateriaaleissa ja se tuottaa tällaisten perheiden lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiselle ongelmia. Suomessa on uskonnonvapaus ja tällainen loukkaa lasten ja aikuisten oikeuksia opiskella oman vakaumuksensa mukaisesti. Tämä ei aiheuta ongelmia pelkästään uskonnollisille perheille, vaan se aiheuttaa ongelmia myös perheille, joille ei uskonnolliset arvot ole niin tärkeitä. Kaikki eivät halua lapsilleen tämänkaltaista kasvatusta. Nyt tämä ideologia on tuotu jo myös varhaiskasvatukseen.

 

4.     Miksi valtioneuvosto käyttää yhtä näkökantaa olevia lobbareita ohjelman valmistelutyössä? Toteutuuko silloin tasa-arvo? Tasa-arvo-ohjelman sivulla 3 mainitaan: “Tasa-arvo-ohjelma korostaa intersektionaalisuutta eli tarkastelutapaa, jossa monien tekijöiden, sukupuolen ohella, esimerkiksi sosioekonomisen taustan, asuinpaikan, alkuperän, perhetaustan, koulutuksen, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön asemoitumiseen yhteiskunnassa.” Valtioneuvoston olisi tullut kuulla myös muunlaisista perhetaustoista ja alkuperistä tulevia perheitä kuten uskonnollisia perheitä tai vaikka maahanmuuttajaperheitä.

 

5.     Henkilötunnuksen uudistamista suunnitellaan. Tässä ohjelmassa valtioneuvosto mainitsee useassa kohti, esim. luvussa 6.3., että syy on sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen. Kansalaiselle tämä näyttäytyy suurimmaksi uudistamisen vaikuttimeksi, vaikka muitakin syitä on esitetty. Muut syyt ovat sellaisia, jotka olisivat halutessa ratkaistavissa nykyisellä henkilötunnusjärjestelmällä. Uudistamisen kustannukset ovat valtavat. Onko Suomella koronan aiheuttamassa taloudellisessa tilanteessa järkevää alkaa toteuttaa tällaista?

 

6.     Jos valtioneuvosto ei ota tasa-arvo-ohjelmassa huomioon muiden vähemmistöjen näkökantoja kuin vain sateenkaariverkoston näkökantoja, niin on tämä ohjelma toimimassa itseään vastaan. Tällä hetkellä ohjelma näyttää intersektionaalisen feminismin seksuaalisen tasa-arvon ohjelmalta.

 

      Toiveenani on, että oikeuskansleri tutkii, toteutuuko tässä tasa-arvo-ohjelmassa kaikkien vähemmistöjen oikeudet vai onko tämä tehty pääasiassa seksuaalijärjestöjen ehdoilla. Valtioneuvostolta olisi hyvä saada vastaukset useisiin tässä tekstissä oleviin kysymyksiin. Yksi suurimmista kysymyksistäni on se, että miksi sateenkaarijärjestöt pääsevät vaikuttamaan valtioneuvoston sisälle jo tässä vaiheessa?

 

      Pasi Mustonen

 

 

      Valtioneuvoston tasa-arvo-ohjelma

Minne on kadonnut isiemme uhrauksen kunnioitus?

Vuosittain meillä Suomessa on kaatuneiden muistopäivä, jolloin muistelemme ja kunnioitamme niitä henkilöitä, jotka uhrasivat itsensä tämän maan puolesta sotiemme aikoina. Heidän uhrauksensa ja muiden sotaan osallistuneiden ansiosta saamme elää itsenäisessä maassamme. Tämä maa on monilla mittareilla mitattuna yksi maailman parhaista paikoista elää.

Sisäministerimme Maria Ohisalo samana päivänä vuonna 2020 twiittaa kaikille hyvää homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää, jota maailmalla samana päivänä vietettiin. Ympäristöministeriö meni vaihtamaan oman logonsa sateenkaaren väreihin kyseisenä päivänä. Kumpikin toimija edustaa maamme johtoa. Toinen ministerinä ja toinen ministeriönä.

Kumpi onkaan tärkeysjärjestyksessä se tärkeämpi muistettava asia kyseisenä päivänä? Pyydän miettimään lukijoita. Voiko maamme johdossa olevat henkilöt olla näin vierautuneita meidän maamme historiasta ja isiemme kunnioituksesta? Kävelin sattumalta muutamaa päivää aiemmin isolla sankarihautausmaalla ja katselin siellä kaatuneiden henkilöiden ikiä, että kuinka nuorena he ovat kaatuneet. Kaikki, joita katselin, olivat olleet elämänsä parhaassa iässä ja elämä olisi vasta ollut edessä. He kuitenkin uhrautuivat tämän maan edestä.

Mietin kävelyäni hautausmaalla, kun näin Ohisalon twiitin. Tuntuu tosi iljettävältä tällainen toiminta valtiojohdon osalta, jota hän edustaa, samoin kuin ympäristöministeriön toiminta. Juuri valtiojohdon pitäisi osata kunnioittaa maamme itsenäisyyttä. Mitä niin ihanaa ja ihmeellistä on LBGT-asioissa, että sitä työnnetään nykyaikana aivan joka paikkaan ja se menee arvostuksessa kaiken yli?? Tämä on suuri kysymys.