Vastine oikeuskanslerin vastaukseen

Arvoisa oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Kiitos vastauksesta kanteluuni! (Vastaus) Haluaisin tarkentaa asiaa muutaman kohdan osalta. Kuten kirjoitatte, niin kysyn, miksi uskonnollisia yhteisöjä ei ole kuultu tasa-arvo-ohjelmaa luotaessa. Siihen en saanut mitään vastausta vastauksessanne.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa huomioimaan myös uskonnollisuuden. Tähän yhdenvertaisuuslakiin nojaa myös oikeusministeri Henriksson vastauksessaan. Hän siinä vielä erikseen kertookin, että Oikeusministeriön yhtenä tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti yhdenvertaisuuden edistäminen yhdenvertaisuuslaissa määriteltyjen syrjintäperusteiden osalta. 

Tasa-arvo-ohjelman sisältö on tärkeä myös uskonnollisille yhteisöille, joita maassamme on paljon. Ohjelmassa on monia uskonnollisille yhteisöille merkittäviä kohtia. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että ohjelmaa on päässyt mukaan laatimaan vain sateenkaariyhteistyöverkosto. Onko hallituksella tai ministeriöillä edes yhteistyöverkostoa, joka koostuisi uskonnollisten yhteisöjen edustajista? Ministeri Henriksson luettelee monia neuvottelukuntia, mutta tällaista uskonnollisista yhteisöistä koottua neuvottelukuntaa ei hänen sanoissaan esiinny. Kuten kirjoitin, niin hän kertoo oikeusministeriönkin tehtävänä olevan yhdenvertaisuuden edistäminen. Tältä osin yhdenvertaisuuden edistäminen ei täyty.

Itse tasa-arvo-ohjelmassa mainitaan, että se korostaa intersektionaalista tarkastelutapaa, jonka kerrotaan koostuvan monista tekijöistä. Siinä sanotaan seuraavasti: ”Tasa-arvo-ohjelma korostaa intersektionaalisuutta eli tarkastelutapaa, jossa monien tekijöiden, sukupuolen ohella, esimerkiksi sosioekonomisen taustan, asuinpaikan, alkuperän, perhetaustan, koulutuksen, iän, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun katsotaan vaikuttavan samanaikaisesti yksilön asemoitumiseen yhteiskunnassa.” 

Kun tutkimme tarkemmin intersektionaalista tarkastelutapaa, niin siellä mainitaan yhtenä tekijänä uskonto. Mihin tämä kyseinen uskonto on jälleen tippunut pois tästä tasa-arvo-ohjelmasta?

Kantelussani ilmaisin, että sateenkaariyhteistyöverkostosta ei ollut kerrottu eduskunnalle, vaan se oli jotenkin pidetty salassa. Henriksson sitten antaakin tuon lähettämänne vastauksen kesäkuussa 2020 kansanedustajien toukokuussa esittämään kirjalliseen kysymykseen. Kun asiasta kysytään eduskunnassa pääministeri Sanna Marinilta 8.10.2020, niin hän julkisesti valehtelee asiasta eduskunnalle ja koko Suomen kansalle, ettei hän tiedä tuollaisesta verkostosta mitään. Siihen liittyen on alla oleva video. Kuitenkin pääministeri Sanna Marin on tuon tasa-arvo-ohjelman luonnoksen allekirjoittajana jo alku vuodesta 2020. Voiko pääministeri julkisesti valehdella? Miksi hänen täytyy tuossakin vaiheessa asiaa peitellä, jos kaikki olisi tapahtunut avoimesti?

Parhain terveisin,

Pasi Mustonen

Kerava 7.2.2021

(Vastausta ei ole tullut edelleenkään, vaikka olen sitä Oikeuskanslerinvirastosta pyytänyt tänä aikana kolme kertaa. Viimeisimmän kerran tällä viikolla. Tilanne 21.8.2021)