Vanhuspalvelut Keravalla

Keravalla on toimiva prosessi vanhuksille ja toisin sanoen ikäihmisille. Minulla on kokemusta ja tietämystä kertynyt edesmenneiden vanhempien osalta. Toiselle heistä toimin myös viisi vuotta edunvalvojana.

Aikanaan tulee aika, että vanhus tarvitsee apua ja palveluita kotona selviytymiseen. Silloin on hyvä luoda edellytykset itsenäiselle arjessa selviytymiselle sekä tarjota tilanteen vaatiessa tarvittavaa hoivaa ja hoitoa. Nämä hoiva ja hoito on toteutettava niin, että ne tukevat vanhuksen hyvinvointia, toimintakykyä ja osallisuutta. Oikea-aikaisella palvelulla voi pyrkiä vähentämään muuta palveluntarvetta.

Myöhemmin tulee mahdollisesti aika, että vanhus ei selviä enää yksin kotona. Tämä vaihe on huomioitava erityisen tarkasti. Keravalla on hyvä olla mitoitettu ja laskettu kunnalliset vanhusten asumispaikat niin, että vanhus pääsisi mahdollisimman sujuvasti palvelutaloon hoidon ja tuen alle. Olen nähnyt sen, että vanhus saattaa joutua odottamaan paikkaa pitkän aikaa palvelutaloon esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla muiden muulla tavalla sairaiden potilaiden kanssa samassa huoneessa. Se ei tunnu inhimilliseltä kohtelulta. En tarkoita tässä jaksoa palvelutarpeen arvioinnissa tai tarkkailussa, pystyykö vanhusta enää laittamaan yksin kotiin.

Vanhukset ansaitsevat hyvän kohtelun. He ovat meitä ennen olleet rakentamassa tätä maata ja omalla osuudellaan olleet rakentamassa Suomeen sitä hyvinvointia, mikä meillä nyt on.