Vammaispalvelusta Keravalla

Vammaispalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten henkilöiden elämän edellytyksiin niin Keravalla kuin toki muuallakin.

Mietittäväksi jää, miten toteutuu heidän valinnanvapaus ja osallisuus erilaisiin toimiin. Heidän oikeusturvaa on vahvistettava henkilökohtaisella budjetoinnilla ja näin palveluja voidaan toteuttaa. Turvallinen kuljetusten toimivuus kuljetus on taattava, koska se sisältyy vammaispalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Työllistymistä on edistettävä niin vammaisille kuin osatyökykyisille. Moni vammainen valitettavasti joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle tahtomattaan ja monet jäävät ilman työtä. On kehitettävä erilaisia työllistymispolkuja ja yhteensovitettava sosiaaliturvaa ja ansiotuloja.

Jos vammainen omissa elämän ratkaisuissaan syrjäytyy, se luo ahdistusta ja voimattomuutta. Se syö työ- ja toimintakykyä ja hyvinvointia. Kun vammaisille laaditaan yksilöllinen palvelu- ja asiakassuunnitelma, pitää siinä mainita välttämättä tarvittavien palvelujen hankinnat: puhevammaisen tulkkaus, henkilökohtainen apu ja asuminen. Vammaisilla ihmisillä on monenlaisia oikeuksia. Täytyy olla riittävä tuki asumisen mahdollistamiseksi omassa kodissa, mahdollisuudet pysyvään asumiseen ja oikeus omaan kotiin. Mahdollisuuksien mukaan heidän on saatava vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. On taattava hyvä tuki arjen selviytymisestä mahdollisimman hyvin.