Sateenkaarisuojatie

Hyvät Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila ja Turun kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama! Lähestyn teitä avoimella kirjeellä ja tahdon kysyä teiltä tästä uudesta Turun sateenkaarisuojatiestä muutaman asian. Tästä kerrotaan mm. Turun kaupungin sivuilla 8.6.2021. Tämä asia kiinnostaa aika valtavaa määrää ihmisiä ja olisi sen vuoksi hyvä saada vastaukset alla oleviin kysymyksiin.

Meillä on tieliikennelaki, joista laitan lainaukset tähän alapuolelle. Mikä instanssi on antanut luvan maalata suojatien tuollaiseksi? Mikä instanssi ottaa vastuun tuossa kohdissa tapahtuvista onnettomuuksista? Voisinko saada näihin perustellut vastaukset ja tarkan tiedon, mistä lupa on tullut? Ei esimerkiksi kuka tahansa saa mennä maalailemaan teihin merkintöjä edes katuliiduilla. 

Tieliikennelain pykälän 73 mukaan tielle ei saa asentaa merkintää, joka voi heikentää sen näkyvyyttä, tehokkuutta tai häiritä tienkäyttäjien tarkkaavaisuutta.

Näin tämä maalaus tiehen tulee noilta osin tekemään, mitkä lainaukset poimin tuohon pykälän 73 alta. Pykälässä 70 vastaavasti sanotaan, että liikenne- ja viestintävirasto voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäväksi poikkeavaa liikenteenohjauslaitetta, mutta ei kuitenkaan sellaista, mikä on velvoittava ja määräävä liikenteenohjauslaite.

Suojatiemerkintä on tienkäyttäjää velvoittava ja määräävä. Lain perusteella tuollaista merkintää ei siten saisi käyttää. Tuo merkintä heikentää myös suojatien näkyvyyttä, tehokkuutta ja varsinkin häiritsee tienkäyttäjien tarkkaavaisuutta.

Keravalla 9.6.2021

Pasi Mustonen

Asiaan tuli ratkaisu poliisihallituksen taholta 9.6.2021 ja suojatien väritys joudutaan poistamaan. Siihen ratkaisuun verrattuna nämä perusteluni pitivät paikkansa.


Tieliikennelaki

73 §

Häiritsevän tai luvattoman laitteen asettaminen tielle

Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan.

Poliisi tai se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite, voi poistaa 1 momentin vastaisesti asetetun laitteen. (8.5.2020/360)

70 §
Liikenteenohjauslaitteet

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarpeelliset säännökset liikenteenohjauslaitteiden käytöstä.

Liikenne- ja viestintävirasto voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäväksi tässä laissa säädetystä liikenteenohjauslaitteesta poikkeavaa liikenteenohjauslaitetta, ei kuitenkaan velvoittavaa tai määräävää liikenteenohjauslaitetta. (17.12.2020/1040)