Muoti-ideologia rapauttaa yhteiskuntamme viimeisetkin perinteiset arvot

Miten moni meistä on huolissaan nykyisestä yhteiskunnallisesta arvokeskustelusta, mitä käydään hyvin monella tasolla? Osaa asioista puidaan jo oikeuslaitoksessa, kun jonkun toisen ihmisen mielipide on sattunut vastoin omaa mielipidettä. Mikä motivaatio on kaikella tällä toiminnalla, jota tässä kirjoituksessa tulen pohtimaan?

Meille tänä aikana työnnetään joka tuutista sateenkaari-ideologiaa, Pride-ideologiaa, sukupuolineutraalia ideologiaa tai millä nimellä sitä sitten halutaankin kutsua. Käytän tässä tekstissä jatkossa tästä ideologia-termiä. Tätä ideologiaa työnnetään kaikkialle yhteiskunnassamme. Tästä ideologiasta on joissakin yhteyksissä alettukin käyttää nimeä uususkonto. Kyseessä tuntuu olevan myös muoti-ideologia. Tätä ideologista uususkontoa meillä yhteiskunnassamme rummuttavat esille ja näkyville joka paikkaan varsinkin eri seksuaalijärjestöt sekä vihervasemmistolainen poliittinen siipi. Tämän ideologian symboliksi on asetettu sateenkaarilippu, jonka toivottaisiin liehuvan yhä useammassa lipputangossa, jopa oman siniristilippumme tilalla.

Minulla ei ole mitään vastaan ketään eritavoin seksuaalisesti suuntautunutta ihmistä ja enkä arvota heitä mitenkään eri tavoin. Jokainen elää omaa elämäänsä ja elää sitä omien arvojensa mukaan. Minulla ei myöskään ole mitään sitä vastaan, että vähemmistöjen asioita nostetaan esille, mutta nyt yhteiskunnassamme käytävä keskustelu vähemmistöistä on polarisoitunut seksuaalivähemmistöjen ympärille. Meillä on myös muita vähemmistöjä, joita tulisi yhdenvertaisesti nostaa esille. Oikeusministeriö nostaa sivuillaan seksuaalivähemmistöjen lisäksi vähemmistöiksi romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja nuoret, vanhukset ja ikääntyneet sekä uskonnolliset ja vakaumukselliset ryhmät.

Sen sijaan vastustan tätä nykyistä ideologiaa, jota ajetaan kuin käärmettä pyssyyn joka paikassa. Tällä hetkellä näyttää olevan käymässä niin, että kun tätä ideologiaa on työnnetty joka tuutista niin paljon, niin se alkaa kääntyä itseänsä vastaan, mikä sinällään on lohdullista. Lisäksi en voi ymmärtää tämän ideologian sisältöä, joka on täysin biologiaa vastaan. Otan tähän kolme esimerkkiä.

Ensinnäkin, kuten tiedämme, kautta aikojen naiset ovat synnyttäneet lapset. Nykyään väitetään, että miehetkin voisivat sen uusien tietojen valossa tehdä. Noh, eihän tällainen tietenkään pidä paikkaansa. Vaikka nainen kuinka leikeltäisiin ulkoisesti miehen oloiseksi ja hänelle annettaisiin miehen henkilötunnus, niin silti hän on lähtökohdiltaan nainen ja on toki silloin mahdollinen synnyttämään. Tällöin puhutaan transmiehestä, joka on sitä paperilla ja ehkä ulkoiselta olemukseltaan. Miksi ei missään mainita, että transnaiset voivat synnyttää? Minusta se olisi enemmänkin maininnan arvoista ja eikös juuri naisien pitäisi pystyä synnyttämään. Tässä tuleekin biologia vastaan ja siksi tästä ollaan hiljaa. Tätä tyhjää kohtaa ei edes seksuaalijärjestöt pysty täyttämään.

Toisena esimerkkinä voisi olla vaikka erilaiset liikunta-aktiviteetit, missä on ollut erilaisia liikuntasarjoja miehille ja naisille. Nyt tämän ideologian mukaan tällaiset liikuntasarjojen ohjeet täytyisi muuttaa sukupuolineutraaleiksi, että niitä ei olisi kategorisoitu vain kahdelle sukupuolelle. Mitä sitten tapahtuu, kun jokin liikunta-aktiviteetti on ohi? Naiset poistuvat naisten pukuhuoneisiin ja miehet miehien pukuhuoneisiin. En usko, että monikaan olisi valmis siirtymään sekapukuhuoneiden käyttöön. Jälleen tulee meidän biologiamme vastaan siinä, että nämä kaksi eri sukupuolta ovat ja haluavat olla luonnollisesti erillään toisistaan tällaisessa tapauksessa. Minne muuten sitten menevät ne muunsukupuoliset, joita niin kovasti väitetään olevan? Ihmisillä voi olla erilaisia sukupuoli-identiteettejä ja -mieltymyksiä, mutta se on täysin eri asia kuin sukupuoli. Toki tässä vaiheessa keskustelua aina joku tämän ideologian kannattaja vetää intersukupuolisen kortin esiin ja yrittää sillä pelastaa keskustelun. Tämän ideologian taustalla ei ole kuitenkaan intersukupuoliset, vaan paljon muita syitä.

Kolmantena esimerkkinä käytän kansalaisaloitetta OmaTahto2020, joka luovutettiin eduskunnalle 11.12.2020 sen kerättyä yli 50000 kannatusilmoitusta. Tässä kansalaisaloitteessa aborttilain lievennystä perustellaan sillä, että naisella täytyy olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Kansalaisaloitteen perusteluissa kerrotaan sanatarkkaan seuraavasti: ”Oikeus vapaaseen ja turvalliseen aborttiin on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta päättää itse omasta lisääntymisestään.” Tässä kansalaisaloitteen perusteluissa mainitaan juuri naiset synnyttäjinä. Missä ovat nyt transmiehien oikeudet? Tämähän polkee nyt heidän oikeuksiaan vastaan. Missään ei myöskään ole mainintaa transnaisista, joilla myös täytyisi olla yhtä lailla oikeus päättää omasta lisääntymisestään. Tällä halusin osoittaa sen, että ideologia transihmisistä ontuu ja ei toimi edes tämän kansalaisaloitteen ympärillä.

Näillä esimerkeillä haluan osoittaa myös sen, että tämä nykyinen ideologinen toiminta päättyy aina jossakin vaiheessa biologiseen mahdottomuuteen. Asioita ja termejä on helppo keksiä näennäisillä teorioilla ja niitä on helppo pyöritellä paperilla. Nämä kaikki ovat vaan kuitenkin sanahelinää, joilla ei ole pohjaa elämän todellisuuden kanssa.

Olen lukenut ja seurannut näistä asioista käytävää keskustelua paljon sekä lukenut artikkeleita suuntaan jos toiseenkin. En kirjoita asiaa vain mututuntumalla. Monissa julkisesti luettavissa blogeissa tai keskusteluissa valittavat nykyisin homot ja lesbot sitä, että he kärsivät mm. Pride-ideologiasta. He haluaisivat elää rauhassa sitä elämää, mitä elävät ja he eivät haluaisi tällaista ainaista hehkutusta asian ympärillä. He eivät haluaisi koko ajan tulla esille nostetuiksi. Asiassa on lisäksi sellainen puoli, että kun aikanaan tällaisia Priden kaltaisia tapahtumia alettiin järjestämään, niin niihin ei sekoitettu esimerkiksi bi- tai transasioita. Homot tai lesbot haluaisivat olla puhtaasti sellaisia kuin ovat. Puhtaasti homo tai lesbo ei halua olla tekemisissä transnaisen tai -miehen kanssa. Tässä kulttuurissa tällä rajalla tuntuu olevan aika suuri merkitys. Toki poikkeuksia joukossa varmasti on. Heitä häiritsee, että tähän aikanaan puhtaasti heidän asiaansa ajaviin marsseihin ja tapahtumiin on tuotu kaikenlaiset sukupuoli-identiteetit. Tässä asiassa on varmasti totuutta. Kun näitä, vaikkapa marsseja ja tapahtumia, nykyään järjestetään, niin niissä käytetään erilaisia lyhennyksiä kuten esim. LGBT. Tässä vaiheessa termistöön oli jo lisätty bi- ja transsuuntautuneet ihmiset. Nyt viime aikoina on yleistynyt lyhenne LGBTQIA+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, and asexual), mutta seuraava askel näyttääkin tekevän jo tuloaan ja näyttää tältä: LGBTQQIP2SA (lesbian, gay, trans, questioning, queer, intersex, pansexual, two-spirits, asexual). Mikä tilanne onkaan, kun olemme eläneet muutaman vuoden eteenpäin?

Kuka enää tietää, mitä tuollaiset lyhenteet tarkoittavat? Tällaiset keinotekoiset termit ovat täyttä hepreaa suurelle osaa kansasta. En ihmettele, että puhtaasti homot ja lesbotkin kauhistelevat tätä nykyistä kehityssuuntaa, missä mikään ei tunnu enää olevan rajana. Tällaisen kehityssuunnan takana eivät ole puhtaasti kohderyhmään kuuluvat henkilöt itse, vaan taustalla asiaa pyörittävät eri seksuaalijärjestöt. Mikä on sitten heidän motivaationsa?

Tämän ideologian taustalla eivät ole pelkästään seksuaaliasiat ja seksuaalijärjestöt, vaan siihen liittyy paljon muutakin, joka tekee siitä varsin erikoisen sekoituksen. Kyseessä on ideologinen totalirismi, jossa suvaitaan vain yksi totuus. Tällä ideologisella totalirismilla on tavoitteena määritellä todellisuus ja moraali yhteiskunnassa uudella tavalla, jossa ei ole mitään ylempää auktoriteettia, vaan ihmisen täytyy olla kaikista sellaisista vapaa ja saada nauttia elämästä. Tässä taustalla on myös poliittisia motiiveja, liike-elämän motiiveja, median motiiveja ja myös valitettavasti myös ev.lut. kansankirkkomme omia motiiveja.

Kun tällaista ideologiaa saadaan ajettua läpi, on sen jälkeen helpompi ajaa läpi lakihankkeita transhoidoista jopa lapsille tai muuttaa äiti- ja isä-sanat synnyttäjäksi ja siittäjäksi. Miksi näitä sanoja haluttaisiin muuttaa, johtuu siitä, että haluttaisiin väittää miehenkin nykyään voivan synnyttää? Toinen syy on samaa sukupuolta olevien parien suhteen tukeminen, jossa molemmat vanhemmat eivät ole joko biologinen isä tai äiti. Tässä yritetään taas jälleen kerran häivyttää yhteys biologiseen totuuteen.

Yksi iso syy ideologian taustalla näyttää olevan halu kieltää uskontojen olemassa oleminen. Uskonnoilla kun tuppaa olemaan joku ylempi auktoriteetti, joka rajoittaisi vapaiden ihmisten elämää. Kristinuskossa se on Jumala ja Raamatussa oleva Jumalan Sana. Sieltä on ammennettu vuosisatoja yhteiskuntiimme viisaita ohjeita, joidenka perustalle eri yhteiskuntamme ovat rakentuneet ja siten myös saaneet menestyksensä. Nyt viime vuosikymmeninä näitä yhteiskuntamme peruskiviä on haluttu murentaa yksi toisensa jälkeen. Kaikkein pahimmalta tuntuu se, että ev.lut. kirkkomme on yhtenä tekijänä murentamassa näitä peruskiviä. Tämä on sinänsä kovin kummallista, koska kirkon tehtävähän olisi pitää Jumalan Sanaa yllä, eikä myötäillä opetustaan eri maailman muoti-ideologioiden mukaan. Nyt kirkko haluaa murentaa yhden peruskivensä, kun sillä on halu hyväksyä samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen ja heidän siunaamisensa Jumalan Sanalla. 

Tässä uskonnollisen vainon ohella haluttaisiin kaventaa sanan-, uskonnon- ja mielipiteenvapautta. Tämä kavennus haluttaisiin saavuttaa ennakko-oikeustapauksien kautta. Toki tässä tultaisiin siihen ongelmaan, että se koskisi myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole millään tavalla uskonnollisia. Heiltä kaventuisi yhtälailla oikeudet kertoa omasta mielipiteestään. Toisin sanoen tällaisen kannattajat sahaavat sitä oksaa, jolla itse istuvat. Kannattaako sellainen?

Jumalan Sanaa Suomessa on ansiokkaasti puolustanut kansanedustaja Päivi Räsänen ja siksipä hän on saanut osakseen enemmän mediamyllytystä kuin kukaan muu suomalainen. Edellä kerrotuista syistä johtuen ei olekaan ihme, että uususkonnollinen ideologia antaa sotarummun kumista. Yhden suurimmista vastalauseista Päivi Räsästä vastaan synnyttivät kaksi sanaa: synti ja häpeä. Nämä sanat ovat myrkkyä edellä mainitulle ideologialle, mutta se ei ole mikään ihme, kun ne ovat myrkkyä jopa ev.lut. kirkon monille piispoille. Mm. arkkipiispa Kaleva-lehden (6.9.2021) artikkelissa mainitsee synti-sanan käytön ihmisen nujertamisena, leimaamisena tai mitätöimisenä. Kuitenkin tuo sana on yksi Raamatun perustermi, jolla ihmistä halutaan varoittaa jostakin vaarasta. Luultavasti nykyisin ev.lut. kirkon pappi, joka saarnassaan mainitsisi synti-sanan varoittamistarkoituksessa, pääsisi lehtiotsikoihin ja joutuisi tuomiokapitulin nuhdeltavaksi. Niin päälaelleen ovat asiat menneet meidän rakkaassa Suomen maassamme, jonka lipussa on risti muistuttamassa meitä siitä, mihin ennen maassamme on turvattu. Täytyy kuitenkin tässä kohtaa muistaa, että Suomessa on paljon eri uskontokuntia, jotka seisovat vielä Raamatun sanan takana ja eivät lähde heilumaan ev.lut. kirkon tapaan tällaisten eri muotivirtausten aiheuttamien ideologioiden mukana. Jo pelkästään tämä joukko edustaa isoa osaa Suomen kansasta. 

Mikä on yhteiskuntamme tulevaisuus tällaisen kehityksen keskellä? Kukaan meistä ei osaa ennustaa tulevaisuuteen. Nyt sukupuolineutraalikasvatus näine kaikkine ideologioineen on ulotettu jo varhaiskasvatukseen ja koulujen opetukseen. Merkkejä tämän ideologian vaikutuksesta alkaa näkyä lapsissamme ja nuorissamme jo nyt, niin mitä sitten tämä kehitys on ennättänyt saada aikaan yhteiskunnassamme siinä ajassa, kun lapsemme ja nuoremme ovat kasvaneet parikymmentä vuotta vanhemmiksi. Miksi tällaista biologisen totuuden vastaista ideologiaa halutaan opettaa lapsillemme jo lähes syntymästä saakka, kun kaiken lisäksi tiedämme, että sen taakse piiloutuu muutakin kuin pelkät seksuaalisuuteen liittyvät asiat? Mikä on tämän kaiken motivaattori? Varmasti saamme lukea ja kuulla tulevaisuudessa yhä enemmän vastaavanlaisia tarinoita kuten tässä Ylen 13.9.2021 julkaisemassa artikkelissa

Miksi maamme päättäjät katsovat tätä kehitystä läpi sormiensa? Miksi ev.lut. kirkon piispat katsovat kehitystä läpi sormiensa? Kovinkaan monella päättäjällä ei näytä olevan kanttia nousta tätä kehitystä vastaan. Tällä kehityksellä en tarkoita pelkästään seksuaalisuuteen liittyviä asioita, vaan koko tätä suurta ideologian muutosta, jota nyt yhteiskunnassamme pyöritetään lumipallon lailla eteenpäin. Olisiko aika ylimpien valtakuntamme päättäjien sekä muiden päättävissä elimissä olevien havahtua asiaan? Vielä olisi mahdollisuus pelastaa yhteiskuntamme niin maallisesti kuin ehkä hengellisestikin. Toivotaan ja rukoillaan päättäjille viisautta sekä rohkeutta tulevaisuuden päätöksiin!

Keravalla 14.9.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko.