Kohti Vantaa-Keravan hyvinvointialuetta

Tärkeintä uudistuksessa on Vantaa-Keravan hyvinvointialue, jossa ihmiset voivat hyvin. Haluan, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja että rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Tavoitteen saavuttamiseksi sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden on toimittava saumattomasti yhteen. 

Tärkeää on myös, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa. Ihmisen täytyy saada palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee. Sillä ei ole merkitystä sillä, tuottaako palvelut Vantaa-Keravan hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. 

Toimivat palvelut syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueella panostetaan työhyvinvointiin. Esimerkiksi hyvällä johtamisella ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua. 

En halua, että Vantaa-Keravan hyvinvointialueen huonosti hoidetun talouden takia asukkaiden palvelut kärsivät, verotaakka kasvaa tai valtion velkaantuminen kiihtyy. Sanon ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.

Ilman kestävää taloutta meillä ei olisi kaikkein uusimpia keskoskaappeja, maailman parasta syöpähoitoa tai maksutonta hammashoitoa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Kun talous on kunnossa ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.