Kiitoskirje herra tasavallan presidentille

Arvoisa herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö!

Haluan kiittää teitä koko uudenvuodenpuheestanne 2022. Erityisen kiitoksen haluan antaa puheenne viimeisestä kappaleesta, josta otan suoran sitaatin tähän alapuolelle. Toki aloitatte myös puheenne tällä hienolla Nobel-palkitun kirjailija Sillanpään toivomuksella, joka ei ole vanhentunut käsitys vielä nykyaikanakaan.

”Paljon on myös hyvin. Kiitän jo etukäteen siitä, että tänä vuonna on ”enemmän hyvää tahtoa, enemmän halua ymmärtää toinen toisiaan ja enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä”, kuten Taata Sillanpää toivoi. Sitten on vielä paremmin. Toivotan teille kaikille onnellista alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.”

 

Olen seurannut päivän politiikkaa useamman vuoden niin sanottuna harrastelijapoliitikkona. Itselläni suurempi huomio politiikkaan ja sen hoitamiseen on kiinnittynyt Korona-pandemian aikaan, jota on nyt kestänyt kolmatta vuotta. Kansalaiset ovat väsyneitä ja moni taistelee elämässään pandemian aiheuttamien erilaisten ongelmien keskellä. Monet ovat myös joutuneet päättämään maallisen vaelluksensa tämän viruksen nujertaessa elämän voimat. Epätietoisuus viruksen käyttäytymisestä ja muuntumisesta aiheuttaa kansalaisissa toivottomuutta. Kenelläkään ei ole tietoa, kuinka kauan tämän viruksen aiheuttaman epävarmuuden keskellä joudumme elämään. Yhteiskunnassamme tehdään erilaisia poliittisia päätöksiä rajoituksista, joilla viruksen leviämistä yritetään estää ja jotka tavalla tai toisella vaikuttavat kansalaisten normaaliarkeen. Kuitenkin olemme tulleet huomaamaan, että rajoituksetkaan eivät enää täysin estä viruksen leviämistä. Pelko valtaa kansalaisten mieliä yhä enemmän. Nyt kansalaiset kaipaavat sellaista lohtua ja toivoa, mitä te tuotte puheessanne esille. 

Tämä kaikki epävarmuus luo alttiin maaperän erilaisten ryhmittymien syntymiselle ja vastakkainasetteluille. Tästä esimerkkinä voisi mainita, että olemme saaneet nähdä rokotevastaisuutta, rokotemyönteisyyttä, rokotevalmistajien valikointia, rokotemäärästä väittelyä ja koko koronan olemassa olon kyseenalaistamista. Näiden asioiden pohjalta on rakentunut myös erilaisia salaliittoteorioita. Me tarvitsisimme enemmän hyvää tahtoa ja enemmän halua ymmärtää toinen toisiamme, kuten kirjailija Sillanpää toivoi käyttämässänne sitaatissa. Tämä asia koskee myös edellä mainittua rokote- ja koronakeskustelua.

 

Elämme samaan aikaan ajassa, jossa jopa korkeimpien päättäjien osalta boomeroidaan, canceloidaan, kannatetaan Woke-kulttuuria, mutta hyvin harva tuo julki yhtään sanaa elämän korkeimmista arvoista. Kirjailija Sillanpää jatkaakin tuossa sitaatissa, että tarvitsemme enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä. Tuota nöyryyttä ei ole kuulunut yhdenkään Suomen johtavassa asemassa olevan poliitikon suusta. Te herra tasavallan presidentti olette ensimmäinen maatamme johtava henkilö, joka toivottaa kansallemme Jumalan siunausta tänä vaikeana korona-aikana. Tätä nöyryyttä me tarvitsemme kansaamme ja koko maailmaa kohdanneen pandemian edessä. Muuta turvaa ei meillä ihmisillä ole.

Nostatte esille hyvin sen, kuinka nykynuoret ovat koetuksella pandemian keskellä ja pahoinvointi lisääntyy. Nuoret eivät koe pahoinvointia vain pandemiasta, vaan sitä luo myös nykyinen yhteiskunnan henki. Nykyisessä yhteiskunnassamme ihannoidaan vapaudesta ilman ulkopuolisia auktoriteetteja ja varsinkin perinteiset uskonnolliset auktoriteetit nähdään uhkana tälle vapaudelle. Tämä vapaus on viety nyt niin pitkälle, että ihmiskäsissä tulisi olla jopa oma syntymässä saadun sukupuolen hallinnointi. Tällainen ideologia on tuonut mukanaan monia muita siihen liittyviä ilmiöitä, jotka on nyt tuotu jopa varhaiskasvatuksen ja koulujen opetussuunnitelmiin. Tämän ideologian vaikutukset valitettavasti näkyvät jo nyt kouluissamme. Nuoret ja lapset alkavat oireilla tällaisen yhteiskunnan keskellä ilman pandemiaakin. Tämä asia ei kuitenkaan koske pelkästään nuoria ja lapsia, vaan se raastaa koko yhteiskuntaamme. On kaikkien nähtävissä, että yhteiskunnassamme on voimia, jotka haluaisivat olevan olemassa vain yhden totuuden ja muut äänet haluttaisiin hiljentää Cancel- ja Woke-kulttuureiden mukaisesti. Suurin osa kansastamme on hiljaa, eikä moni päättävässäkään asemassa oleva henkilö uskalla tai jaksa sanoa mitään tätä yhteiskunnassamme vallitsevaa ideologiaa vastaan. Valitettavasti jopa kirkolliset johtajat vaikenevat tämän ideologian edessä.

Yhteiskuntamme eli jo ennen pandemiaa tällaisen ideologisen muutoksen ristiaallokossa, jossa kansalaiset alkoivat nousta toinen toisiaan vastaan. Tämän päälle kansakuntamme on saanut nyt kokea pandemian aiheuttamat vaikutukset, jotka ovat lisänneet ristiaallokkoa monella tavalla. Kunpa meillä olisi enemmän halua ymmärtää toinen toisiamme ja enemmän nöyryyttä korkeimpien arvojen edessä.

Haluan kiittää teitä herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö, että te maamme johtajana tuotte omalla esimerkillänne mallia, kuinka kansalaisille tuodaan toivoa ja lohtua elämään. Te haluatte Jumalan siunaavan tätä kansaa. Olkoon esimerkkinne mallina muillekin Suomen päättäjille! 

Toivotan Jumalan siunausta teille herra tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja puolisollenne rouva Jenni Haukiolle sekä teidän Aaro-pojallenne!

Keravalla 3.1.2022

Pasi Mustonen

KM, opettaja, digipedagogi
Kerava