Keravan kuntalisä

Kerava-lisän eli kuntalisän tavoitteena on tukea erityisesti pienimpien lasten kotihoitoa. Se on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, joka maksetaan lakisääteisen Kelan kotihoidontuen lisäksi. Kerava-lisä on tarkoitettu päiväkotihoidon vaihtoehdoksi niille perheille, jossa vanhempi tai muu huoltaja hoitaa lasta kotona.

Kotiäitiyttä ja lasten mahdollisimman pitkää olemista kotona tulisi kannustaa ja kehittää mahdollisimman hyvin. Lapselle oma koti on paras paikka kasvaa ja kehittyä. Tämä on toimintatapana kaupungin kannalta myöskin edullisin ratkaisu.

Tarjotaan tätä perheille yhtenä tukimuotona, että lapset saisivat kasvaa ensimmäiset elinvuotensa omassa kodissaan. Tällä voisi olla myös syntyvyyden kasvuun vaikuttava merkitys.