Kasvatus ja koulutus on merkityksellistä

Itse kasvatusalan ammattilaisena ja opettajana tiedän jotakin tästä aiheesta. Keravan Kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan toiminta on laadukasta. Luokkien ryhmäkoot on pidettävä maltillisen kokoisena ja muistakaan toimialan määrärahoista ei tule säästää. Lapsien ja nuorien harteilla on kansamme tulevaisuus ja heidän tulee saada mahdollisimman laadukas koulutus. Myös erityisopetus tulee toteuttaa laadukkaasti, koska syystä tai toisesta kouluissa on enemmän ja enemmän erityisopetusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Kasvatuksen ja koulutuksen laadun ylläpitämistä on tuettava tulevaisuudessakin, sillä kasvatus ja koulutus antavat sivistykselle pohjan: ymmärryksen historiasta, valmiuksia jäsentää ilmiöitä ja asettaa niitä oikeisiin mittasuhteisiin. Sivistystä on myös taiteen ja kulttuurin monien muotojen ymmärrys ja arvostus.

Sivistys on taitoa käyttää tietoa. Se on taitoa ajatella, taitoa soveltaa ja taitoa luoda uutta. Sydämen sivistystä tarvitaan, jotta kykenemme asettumaan toisen ihmisen asemaan, toimimaan moraalisesti ja arvostamaan erilaisuutta.

Sivistyksen tehtävä on yhdistää ihmisiä ja ihmisryhmiä, ei erottaa niitä toisistaan. Sivistys on jatkuva matka ihmisyyden ja maailman parempaan ymmärtämiseen ja paremman elämän edellytysten rakentamiseen. Se rakentaa siltoja yksilöiden, sukupolvien, kansakuntien ja kulttuureiden välille ja auttaa työskentelemään yhdessä kaikkia koskevien haasteiden voittamiseksi.

Toisten ihmisten arvon tunnustaminen ja myötätunto muita kohtaan on sivistyneen ihmisen keskeinen luonteenpiirre. On parempi rakentaa sille, mikä yhdistää ihmisiä kuin sille, mikä erottaa. Ihmisyyteen kuuluu oman rajallisuuden hyväksyminen ja armollisuus sekä itseä että toisia kohtaan.