Avoin kirje yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Hyvä yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Lähestyn teitä avoimella kirjeellä, koska haluaisin teiltä vastauksen muutamaan asiaan. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimenkuvaan kuuluu huolehtia kaikkien seuraavien vähemmistöjen yhdenvertaisesta kohtelusta ja tämä teksti on suora lainaus teidän sivustolta:

”Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan tai vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammaisuudestaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sukupuolestaan, sukupuoli-identiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.”

Te edistätte Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa hyviä asioita mm. vammaisten, maahanmuuttajien ja lasten asioissa. Kuitenkin muutama asia minua häiritsee.

Teillä on julkinen Facebook-profiili omalla nimellä yhdenvertaisuusvaltuutettuna, jossa olette ottaneet profiilikuvan kehyksillä kantaa parina vuotena Pride-ideologian puolesta. Nykyisin tuo profiilikuvan kehystäminen on vahva kannanotto tietyn asian puolesta. Toki olette ottaneet kehyksillä kantaa myös rintasyövän ja lasten oikeuksien puolesta. Haluaisin kysyä, miksi otatte yhdenvertaisuusvaltuutettuna kantaa tällä tavoin Pride-ideologian puolesta? Se paistaa tuosta profiilista läpi. Miksi ette ota kantaa tällä tavoin myös kaikkien muiden asioiden puolesta, joiden puolesta teidän tulisi puhua? Miksi ette ota kantaa eri uskontojen ja vakaumuksien puolesta? Nyt tämä Facebook-profiili näyttäytyy kovin puolueellisena profiilina. Käsittääkseni teidän pitäisi edustaa virkaanne neutraalina, ottamatta kantaa näin suuntaan jos toiseen.

Teidän toimiston pääasialliset nettisivut ovat syrjinta.fi-osoitteessa. Kun pääsivulle saapuu, niin sivujen keskelle avautuu kolme suurta painiketta. Ne ovat seksuaalivähemmistöt, maastapoistamisen valvonta ja yhteystiedot. Miksi täällä ollaan nostettu seksuaalivähemmistöt tällä tavoin esille? Muille teidän toimenkuvaan kuuluville vähemmistöille ei ole tehty omia pikanavigointipainikkeita. Yleensä hyvään nettisivutoteutukseen kuuluisi, että kaikille vähemmistöille olisi yhdenvertaisesti samanlaiset painikkeet esillä. Kun etenen tämän sivuston alasivuille, niin siellä löytyy painikkeita jo enemmän. Yhdelle vähemmistölle en löydä painiketta, enkä myöskään alaotsikkoa ja se on uskonto ja vakaumus. Jälleen kerran minulle tulee vuorostaan tästä sivustosta kuva, että te painotatte paljon seksuaalivähemmistöjen asiaa, ettekä ota yhdenvertaisesti kaikkia vähemmistöjä huomioon.

Olisi mielenkiintoista nähdä, että toimistonne tekisi vastaavan tekstin uskonnollisten nuorten puolesta kuin, minkä blogitekstin olette tehneet otsikolla Sateenkaarinuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa. Miltä kuulostaisi otsikko: Uskonnollisten nuorten hyvinvointiin on panostettava kaikkialla yhteiskunnassa?

Sivustolta löytyy myös mielenkiintoinen blogiteksti edellisen yhdenvertaisuusvaltuutetun kirjoittamana neljän vuoden takaa. Pohdintaa viranomaisten osallistumisesta Pride-kulkueeseen. Siinä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimesta kutsutaan viranomaisia mukaan Pride-kulkueeseen. Voisitteko tehdä vastaavasti kutsun viranomaisille osallistua eri uskontokuntien ja herätysliikkeiden toimintaan? 

Haluan näillä esimerkeillä nostaa esiin sen, että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto ei ehkä toimikaan aivan yhdenvertaisesti edistäessään eri ryhmien oikeuksia.

Tiedän kyllä, että yhdenvertaisuuslakiin ei kuulu uskonnon harjoittaminen. Se on rajattu sieltä pois. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että uskonnot täytyisi jättää kokonaan pois teidän toiminnasta ja sehän mainitaan yhtenä vähemmistönä teidän sivustolla.

Saisinko teiltä vastauksia kysymyksiini? Yhtenä päällimmäisenä kysymyksenä minulla on, että miksi seksuaalivähemmistöt saavat niin suuren painoarvon toiminnassanne, jonka pitäisi olla yhdenvertaista ja neutraalia joka suuntaan.

Lopuksi nostan teille hattua siitä, että puhutte paljon vammaisten ja esteettömyyden puolesta.

Keravalla 20.8.2021

Pasi Mustonen

 

Vastaus 5.11.2021

Hyvä Pasi Mustonen,

 

kiitos, että otit yhteyttä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

 

Olemme arvioineet asiaasi. Seksuaalinen suuntautuminen on hyvin aliraportoitu syrjintäperuste, minkä takia olemme nostaneet siihen liittyviä teemoja esille. Verkkosivujemme etusivulle nostetaan vaihtuvia aiheita. Kyseinen aihe oli etusivullamme Prideviikon teeman takia.

 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ottanut toiminnassaan kantaa myös uskonnollisten vähemmistöjen puolesta ja pitää uskontoon perustuvaa syrjintää vakavana yhdenvertaisuusongelmana. Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut on uusittu jokin aika sitten, ja niiden sisältöä täydennetään säännöllisesti. Verkkosivuillemme on esimerkiksi tulossa oma sivunsa uskontoon perustuvasta syrjinnästä verkkosivujen aiheet-osioon.

 

Ystävällisesti,

 

Merilii Mykkänen

Tarkastaja – Inspektör – Dárkkisteaddji – Officer

 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, Ratapihantie 9, PL 24, 00023 VALTIONEUVOSTO

Diskrimineringsombudsmannens byrå, Bangårdsgatan 9, PB 24, FI-00023 STATSRÅDET

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahat, Ratapihantie 9, PB 24, FI-00023 STÁHTARÁĐĐI

Office of the Non-Discrimination Ombudsman, Ratapihantie 9, P.O. Box 24, FI-00023 GOVERNMENT