Avoin kirje Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle 10.3.2020

Herra Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

Vetoan teidän arvovaltaanne ja haluan tuoda esille tässä kirjeessä asian, joka painaa Suomessa juuri tällä hetkellä suuresti kristittyjen kansalaisten sydämiä. Meillä on huoli, että sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta ollaan rajoittamassa Suomessa. Haluan tuoda asian eteenne omalla nimelläni yksityishenkilönä, koska monet pelkäävät nykyistä aikaa, eivätkä uskalla ja halua tulla esiin omalla nimellään. Tänä aikana ihminen tuomitaan niin helposti toisten ihmisten taholta. Elämme siten ihmeellistä ja vaikeaa aikaa.

Juuri parhaillaan on käynnissä prosessi, jonka uhriksi on joutunut kansanedustaja Päivi Räsänen. Hänestä on määrätty tällä hetkellä neljä esitutkintapyyntöä. Poliisiviranomaiset näitä edeltäneissä kuulusteluissa eivät ole nähneet syytä lähteä nostamaan rikossyytettä. Kuitenkin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt aloitettavaksi jokaisesta neljästä tapauksesta esitutkinnan. Tämä ei mahdu enää kansalaisten oikeustajuun, vaan sitä pidetään maalittamisena. Hyvin yleisenä tulkintana kansalaisten keskuudessa on nyt se, että tästä yritetään saada ennakkotapaus, jolla voitaisiin jossakin määrin rajoittaa kristittyjen sanan, uskonnon- ja mielipiteen vapautta tai ainakin luoda pelon ilmapiiri. Asia on myös saanut paljon kansainvälistä huomiota ja nyt ihmetellen seurataan tarkkaan, mitä kristillisessä maassa, Suomessa, on tapahtumassa. Raija Toiviaisesta on tehty jo tehty monia kanteluita oikeuskanslerille. Tästä on kehkeytymässä sellainen asia kansamme keskuudessa, jossa vaikka tällä hetkellä keskustelussa olevat pakolaisasiat ovat hyvin pieniä huolia.

Kristinusko menettää merkitystään kansalaisten elämässä, mikä on kovin valitettavaa. On nähtävissä ilmiö, että ne ihmiset, jotka haluavat elämälleen enemmän hengellistä merkitystä kuin mitä evankelis-luterilainen kirkko voi tarjota, siirtyvät erilaisten hengellisten liikkeiden pariin. Kansan maallistumisesta johtuen ihmisille monet sanat tuntuvat ankaralta kieleltä, vaikka ne ovat normaalia Raamatun tekstiä. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi synti ja häpeä. Nostin nämä sanat esille siksi, koska niihin puututaan yhdessä Päivi Räsästä vastaan käytävässä tutkinnassa. On siten ymmärrettävää, että joitakin ihmisiä tällaiset sanat saattavat loukata ja ahdistaa, jos niitä ei ole tottunut kuulemaan ja silloin ne otetaan loukkauksena. Valitettavasti myös evankelis-luterilaiselle kirkollekin sana synti alkaa olemaan liian karkeaa kieltä näin hiukan kärjistettynä sanoen. Se on nyt kuitenkin tullut nähtäväksi, että evankelis-luterilainen kirkko ei ainakaan piispojen osalta tule tukemaan Päivi Räsästä tässä prosessissa, koska he eivät voi tuomita käsittelyssä olevia asioita synniksi. Niin kauas on ajautuneet toisistaan tämän kansankirkkomme ja monien hengellisten liikkeiden näkemys Raamatun tulkinnasta.

Kansamme maallistuessa ei siis ole ihme, että ihmiset tekevät tutkintapyyntöjä Päivi Räsäsestä, vaikka hän puhuu vain oman vakaumuksensa mukaisesti. Kyllä nykyäänkin suurimmassa osassa hengellisiä liikkeitä ja kirkkoja avioliitto pidetään miehen ja naisen välisenä liittona ja samaa sukupuolta olevat suhteet pidetään syntinä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että me halveksisimme sellaisia ihmisiä tai haluaisimme loukata heitä. Valitettavasti rakas kansankirkkomme sanoutuu tästä avioliittonäkemyksestä irti piispojen suulla.

Kirjeeni kaikkein päällimmäinen viesti on seuraava:

Meillä kristityillä ihmisillä on se toivomus ja rukous, että saisimme Suomessa edelleen elää uskovaisina rauhassa ja käyttää Raamattua ohjenuoranamme sekä ettei meitä alettaisi vainoamaan muun kansan osalta, eikä myöskään virkamiesten osalta. Meidän mielessämme ovat myös lapsemme ja lasten lapsemme, millaisessa maassa ja ilmapiirissä he saavat täällä elää. Huokaamme myös sen asian puolesta, että Päivi Räsänen saisi puhua vapaasti hänen vakaumuksensa mukaisesti. 

Loppusanoina sanon halumme, että Jumala siunaisi runsaasti Suomen kansaa, kuten tekin Herra Tasavallan Presidentti toivotatte uudenvuodenpuheenne lopuksi.

Kunnioittaen,

Pasi Mustonen

kasvatustieteen maisteri, ev.lut. kirkon jäsen

Kerava


Vastaus 8.4.2020

Hyvä Pasi Mustonen


Kiitän tasavallan presidentti Sauli Niinistölle lähettämästänne viestistä ja huomioistanne.


Mitä tulee viranomaisten ja tuomioistuimen toimintaan, tasavallan presidentti ei valitettavasti voi toimia esille nostamassanne asiassa. Tasavallan presidentti ei voi puuttua toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten päätöksentekoon.

Parhain terveisin,
Päivi Pietarinen
Tasavallan presidentin neuvonantaja