Anti-gender-liike vahvistaa yhteiskuntaamme

Arvoisa ulkoministeri Pekka Haavisto ja arvoisa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja, Eva Biaudet!

Kirjoitan teille avoimen kirjeen ikään kuin vastineeksi Verkkouutisten 17.9.2021 julkaisemaan artikkeliin Anti-gender-liike on merkittävä uhka. Artikkeli kertoo tiedotteesta, jonka Eva Biaudet on julkaissut Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajana. Julkaisen tämän avoimen kirjeen omilla nettisivuillani julkisesti halukkaille nähtäväksi.

Tässä Eva Biaudetin tiedotteessa anti-gender-liikkeen luonnehditaan olevan merkittävä uhka naisille sekä seksuaalivähemmistöille. Tiedotteessa tukeudutaan Pekka Haaviston johtaman ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön laatimaan taustamuistioon kansainvälisestä anti-gender-liikeestä.

Haluan esittää teille molemmille muutaman vastaväitteen ja kysymyksen Eva Biaudetin tiedotteeseen sekä tuohon ulkoministeriön taustamuistioon liittyen. Molemmissa nousee esille huoli, että anti-gender-liike ajaa takaa mm. kolmea seuraavaa asiaa: ihmiselämän alkamista hedelmöityksestä, sukupuolen määräytymistä biologisesti ja heteroseksuaalisen avioliiton suojelua. Nämä asiat siis nähdään merkittävänä uhkana yhteiskunnalle? Onko asia tosiaankin niin?

Itse anti-gender-liike-termistä haluaisin sanoa seuraavasti: Anti-gender-liike on terminä jo sellainen, että se ei avaudu suoraan kaikille lukijoille. Olisi yksinkertaisempaa puhua konservatiiveista tai perinteisiä arvoja kannattavista ihmisistä. Toki nämä eivät näytä läheskään yhtä hienoilta termeiltä lukijan silmään eivätkä kuulosta niin hienoilta kuulijan korvaan tai ne eivät ole kovin mediaseksikkäitä termejä anti-gender-liike-termin rinnalla.

Anti-gender-liike ei ole uhka meidän yhteiskunnallemme. Se kannattaa niitä perusarvoja, jonka perustalle monet yhteiskunnat ovat rakentaneet menestyksensä. Kirjoitan teille alle muutamia kysymyksiä, joita tiedotteesta ja taustamuistiosta nousee esille.

  1. On kovin ihmeellistä, että naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet niputetaan usein yhteen. Samalla unohdetaan muut vähemmistöt, joita seksuaalivähemmistöjen lisäksi oikeusministeriö listaa selkeästi sivuillaan kuten romanit, saamelaiset, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja nuoret, vanhat ja ikääntyneet sekä vakaumukselliset ja uskonnolliset ryhmät. Miksi nämä muut vähemmistöt tiputetaan tällaisissa keskusteluissa ja kirjoituksissa pois? Minkä vuoksi naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet nostetaan näiden muiden vähemmistöjen edelle? 
  2. Ihmiselämä alkaa hedelmöityksestä, mikä on biologinen totuus. Mistä ihmiselämä alkaa Eva Biaudetin, Pekka Haaviston tai ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön mielestä? Onko teillä valta päättää ihmiselämän alkamisen ajankohta?
  3. Perinteinen naisen ja miehen välinen avioliitto on naisen tasa-arvoa parhaimmillaan oman rakkaan miehensä rinnalla. Miten naisten tasa-arvo näkyy kahden homomiehen solmiessa suhteen? Samaa voisi miettiä tapauksessa, jossa nainen on tyytymätön biologiseen sukupuoleensa ja haluaa korjauttaa sitä miehen suuntaiseksi. Herää kysymys, että miten naisten tasa-arvo ja seksuaalivähemmistöt liittyvät mm. näissä asioissa toisiinsa.
  4. Sukupuoli määrittyy biologisesti, joka on täyttä totta ja sukupuolia on kaksi, nainen ja mies. Voisiko Eva Biaudet tai Pekka Haavisto ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikkönsä kanssa konkreettisesti näyttää tai osoittaa minulle, millainen on jokin muu, kenties kolmas tai neljäs, sukupuoli?
  5. Ulkoministeriön taustamuistiossa mainitaan anti-gender-liikkeen juurien ulottuvan 1960-luvulle ja siitä eteenpäin. Muistion laatijat ovat varmaankin unohtaneet, että Jumala loi miehen sekä naisen ja se tapahtui paljon ennen 1960-lukua. Mies ja nainen luotiin tasa-arvoiseksi keskenään, eikä samalla luotu lisäksi myöskään muita sukupuolia. Tällaisen anti-gender-liikkeen ajatusmaailma ja juuret tulevat siis kaukaa historiasta.
  6. Ulkoministeriön taustamuistiossa kirjoitetaan uskonnollisista toimijoista negatiiviseen sävyyn. Esimerkkinä voin käyttää lausetta: ”Eurooppalaisessa anti-gender –vaikuttamisessa leimallista on ollut toimiminen kansalaisyhteiskunnan kautta, erityisesti uskonnollisten toimijoiden taholta.” Miten ministeriötasolla voidaan kirjoittaa tällaista tekstiä, joka alkaa täyttämään kokonaisuudessaan merkit kiihottamisesta uskonnollisista toimijoista muodostuvaa kansanryhmää vastaan?

Keravalla 21.9.2021

Pasi Mustonen

Kirjoittaja on keravalainen opettaja, kouluttaja, kasvatustieteen maisteri sekä muusikko.