Kasvo-lautakunnan varajäseneksi

Kokoomukselta vapautui Kasvo-lautakunnan eli Keravan opetuslautakunnan varajäsenen paikka loppu valtuustokaudeksi ja minua on pyydetty siihen. Olen lupautunut ottamaan sen vastaan.

Avoin kirje Tasavallan Presidentti Sauli Niinistölle 10.3.2020

Herra Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö

Vetoan teidän arvovaltaanne ja haluan tuoda esille tässä kirjeessä asian, joka painaa Suomessa juuri tällä hetkellä suuresti kristittyjen kansalaisten sydämiä. Meillä on huoli, että sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta ollaan rajoittamassa Suomessa. Haluan tuoda asian eteenne omalla nimelläni yksityishenkilönä, koska monet pelkäävät nykyistä aikaa, eivätkä uskalla ja halua tulla esiin omalla nimellään. Tänä aikana ihminen tuomitaan niin helposti toisten ihmisten taholta. Elämme siten ihmeellistä ja vaikeaa aikaa.

Juuri parhaillaan on käynnissä prosessi, jonka uhriksi on joutunut kansanedustaja Päivi Räsänen. Hänestä on määrätty tällä hetkellä neljä esitutkintapyyntöä. Poliisiviranomaiset näitä edeltäneissä kuulusteluissa eivät ole nähneet syytä lähteä nostamaan rikossyytettä. Kuitenkin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt aloitettavaksi jokaisesta neljästä tapauksesta esitutkinnan. Tämä ei mahdu enää kansalaisten oikeustajuun, vaan sitä pidetään maalittamisena. Hyvin yleisenä tulkintana kansalaisten keskuudessa on nyt se, että tästä yritetään saada ennakkotapaus, jolla voitaisiin jossakin määrin rajoittaa kristittyjen sanan, uskonnon- ja mielipiteen vapautta tai ainakin luoda pelon ilmapiiri. Asia on myös saanut paljon kansainvälistä huomiota ja nyt ihmetellen seurataan tarkkaan, mitä kristillisessä maassa, Suomessa, on tapahtumassa. Raija Toiviaisesta on tehty jo tehty monia kanteluita oikeuskanslerille. Tästä on kehkeytymässä sellainen asia kansamme keskuudessa, jossa vaikka tällä hetkellä keskustelussa olevat pakolaisasiat ovat hyvin pieniä huolia.

Kristinusko menettää merkitystään kansalaisten elämässä, mikä on kovin valitettavaa. On nähtävissä ilmiö, että ne ihmiset, jotka haluavat elämälleen enemmän hengellistä merkitystä kuin mitä evankelis-luterilainen kirkko voi tarjota, siirtyvät erilaisten hengellisten liikkeiden pariin. Kansan maallistumisesta johtuen ihmisille monet sanat tuntuvat ankaralta kieleltä, vaikka ne ovat normaalia Raamatun tekstiä. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi synti ja häpeä. Nostin nämä sanat esille siksi, koska niihin puututaan yhdessä Päivi Räsästä vastaan käytävässä tutkinnassa. On siten ymmärrettävää, että joitakin ihmisiä tällaiset sanat saattavat loukata ja ahdistaa, jos niitä ei ole tottunut kuulemaan ja silloin ne otetaan loukkauksena. Valitettavasti myös evankelis-luterilaiselle kirkollekin sana synti alkaa olemaan liian karkeaa kieltä näin hiukan kärjistettynä sanoen. Se on nyt kuitenkin tullut nähtäväksi, että evankelis-luterilainen kirkko ei ainakaan piispojen osalta tule tukemaan Päivi Räsästä tässä prosessissa, koska he eivät voi tuomita käsittelyssä olevia asioita synniksi. Niin kauas on ajautuneet toisistaan tämän kansankirkkomme ja monien hengellisten liikkeiden näkemys Raamatun tulkinnasta.

Kansamme maallistuessa ei siis ole ihme, että ihmiset tekevät tutkintapyyntöjä Päivi Räsäsestä, vaikka hän puhuu vain oman vakaumuksensa mukaisesti. Kyllä nykyäänkin suurimmassa osassa hengellisiä liikkeitä ja kirkkoja avioliitto pidetään miehen ja naisen välisenä liittona ja samaa sukupuolta olevat suhteet pidetään syntinä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että me halveksisimme sellaisia ihmisiä tai haluaisimme loukata heitä. Valitettavasti rakas kansankirkkomme sanoutuu tästä avioliittonäkemyksestä irti piispojen suulla.

Kirjeeni kaikkein päällimmäinen viesti on seuraava:

Meillä kristityillä ihmisillä on se toivomus ja rukous, että saisimme Suomessa edelleen elää uskovaisina rauhassa ja käyttää Raamattua ohjenuoranamme sekä ettei meitä alettaisi vainoamaan muun kansan osalta, eikä myöskään virkamiesten osalta. Meidän mielessämme ovat myös lapsemme ja lasten lapsemme, millaisessa maassa ja ilmapiirissä he saavat täällä elää. Huokaamme myös sen asian puolesta, että Päivi Räsänen saisi puhua vapaasti hänen vakaumuksensa mukaisesti. 

Loppusanoina sanon halumme, että Jumala siunaisi runsaasti Suomen kansaa, kuten tekin Herra Tasavallan Presidentti toivotatte uudenvuodenpuheenne lopuksi.

Kunnioittaen,

Pasi Mustonen

kasvatustieteen maisteri, ev.lut. kirkon jäsen

kokoomuksen rivijäsen

Kerava


Vastaus 8.4.2020

Hyvä Pasi Mustonen


Kiitän tasavallan presidentti Sauli Niinistölle lähettämästänne viestistä ja huomioistanne.


Mitä tulee viranomaisten ja tuomioistuimen toimintaan, tasavallan presidentti ei valitettavasti voi toimia esille nostamassanne asiassa. Tasavallan presidentti ei voi puuttua toimivaltaisten viranomaisten tai tuomioistuinten päätöksentekoon.

Parhain terveisin,
Päivi Pietarinen
Tasavallan presidentin neuvonantaja

Avoin kirje Suomen ev.lut.kirkon arkkipiispalle sekä muille piispoille 6.3.2020

Arvoisat Suomen ev.lut.kirkon arkkipiispa sekä muut piispat

Haluan kirjoittaa teille lyhyen avoimen kirjeen, jonka tulen julkaisemaan julkisesti. Tässä kirjeessäni on paljon kysymyksiä teille ja osoitan samalla huoleni toiminnastanne. Olen seurannut teidän toimintaanne aiempaa tarkemmin viimeisen vuoden aikana. Kiinnostukseni seuraamiseen on aiheuttanut kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet vihapuheesta seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Vaikka en ole samassa puolueessa Päivin kanssa, niin haluan silti nostaa asian esille, koska tämä asia koskettaa koko Suomen kansaa yli puoluerajojen. Tässä on kyse isoista ja vakavista asioista. 

Päivi puolustaa kansanedustajana maassamme kristillisiä arvoja ja tuo niitä rohkeasti esille. Se on varsinkin seksuaalivähemmistöjen edustajille myrkkyä, kun heidän toimintansa Raamatun valossa osoitetaan synniksi. Synti ei kuitenkaan tee ihmisestä alempiarvoista. Kaikki me olemme syntisiä ja teemme myös tahattomasti syntiä, mutta lohdutuksena syntisille kuuluu Jumalan armo. Kuitenkin kristityillä tulisi edelleen olla vapaus sanoa oma mielipiteensä tässä kristityssä maassa. Nyt Päiviä on koeteltu jo kahdessa poliisitutkinnassa ja kaksi uutta tutkintaa nimettiin juuri. Kyseessä alkaa olla jo yhden henkilön vainoaminen.

Mitä tekee Suomen suurimman kirkkokunnan korkeimmat edustajat? Te piispat olette heitä. Oletteko te olleet antamassa tukenne Päiville ja puolustamassa samalla kristillistä arvomaailmaa Suomessa? En ole nähnyt teiltä yhtään julkilausumaa ja sitä, että olisitte korottaneet ääntänne voimakkaasti puolustaaksenne Päiviä sekä kristinuskoa, jota te edustatte. Mieluummin osa teistä osallistuu Pride-marssille ja asettuu käytännössä Päiviä vastaan. Näkökannassanne voi olla eroja Päivin lausuntoihin nähden ja se onkin tullut esille. Sen ei pitäisi kuitenkaan vaikuttaa kristinuskon puolustamiseen Suomessa. Päivi on ollut teihin yhteydessä myös kirjeitse. Osa teistä pakenee rakkauden tai lähimmäisen rakkauden taakse, kuten yhden teistä Päiville lähettämästä vastauksesta saa huomata. Sen jokainen näkee vaikkapa tästä Iltalehden artikkelista 6.3.20. On oikein rakastaa jokaista ihmistä maapallolla ja siitä olen kanssanne samaa mieltä. Mutta jos kaikki asiat painetaan lähimmäisen rakkauden alle, eikä syntiä ole enää olemassakaan tai siitä ei haluta mainita, on kristinuskon keskeisin asia eli Jeesuksen sovintokuolema täysin turha. Se vie pohjan pois koko kristinuskolta, jos keskeisimmillä asioilla ei ole merkitystä. Monet ja taas monet vaikeat asiat on helppo painaa sen varjon alle, että on vain pelkkää rakkautta.

Oletteko ajatelleet koskaan, että te ette ole pelkkiä virkamiehiä, vaan te olette Suomen suurimman kirkkokunnan hengellisiä paimenia? Teidän pitäisi olla johdattamassa Suomen kansaa hengellisesti ja luonnollisesti olla puolustamassa ihmisiä, joita uskonsa tähden vainotaan. Nyt teidän hiljaiselollanne annatte luvan jatkossa yhä suuremmille vainoamisille. Kristittyjen vainoaminen on jo alkanut ja siihen ovat osallistumassa valtion virkamiehet muiden joukossa. Tulevaisuus ei näytä hyvältä. 

Kysynkin nyt, mitä te olette tehneet asian eteen? Vastaus taitaa olla aika lyhyt ja hiljainen. Tekisi mieli sanoa teille: Herätkää tai sitten hävetkää! Pelkäättekö oman palkkavirkanne puolesta ja ette olekaan varsinaisesti hengellisiä johtajia? 

Oletteko huomanneet sunnuntaisen jumalanpalveluksissa kävijöiden määrän kirkoissa? Se vaihtelee hieman eri seurakunnissa, mutta on käytännössä hyvin pieni. Kävijöiden ikärakenne on sellainen, että siellä on enemmän vanhempia ihmisiä ja hyvin vähän nuoria. Mitä luulette kävijämäärän olevan noin 20 vuoden päästä? Se alkaa lähennellä nollaa. Eikö teillä herää jo tässä huoli, että jotain olisi tehtävä myös kirkon tilalle? Samalla kansa eroaa kirkosta kovaa vauhtia. Jos olisin kirkon johtaja, niin ainakin minulla olisi huoli, että joku tai aika monikaan asia ei ole nyt kohdallaan ja minä hengellisenä paimenena olen vastuussa siitä. He, jotka kaipaavat todellista hengellisyyttä, siirtyvät erilaisten hengellisten liikkeiden pariin. Nämä liikkeet keräävätkin sunnuntaisin sekä arkisin paljon kansaa kokoon eri tilaisuuksiin. 

Tällä hetkellä Turun ja Tampereen tuomiokirkkoja käytetään elokuvateattereina hetkellisesti. Sekö on näiden pyhitettyjen rakennusten käyttötarkoitus? Silloin saatte kirkkoon hieman ihmisiä, mutta missä on teidän hengellinen tarjonta silloin. Te ette saa kansaa kokoon hengellisyyden ympärille pitämällä kirkossa tansseja ja sirkushuveja, kuten sanonta kuuluu. Teillä tulisi olla ohjenuorana kirkon keskeisin kirja, Raamattu. Sen sisällöstä teidän tulisi julistaa, eikä nöyristellä kansan edessä ja kulkea edelläkävijänä maailman muotivirtauksissa.

On merkillistä, että ennen Neuvostoliitossa Jumalan sana oli arka aihe ja Suomessa siitä sai vapaasti puhua. Nyt Venäjän presidentti haluaa lakiin maininnan Jumalasta ja Suomessa vastaavasti uskonnollisuus alkaa olla kirosana. Syitä tähän, miksi osat ovat ikään kuin vaihtumassa, on monia. Kuitenkin ev.lut. kirkolla Suomessa on ollut tähän vaikuttamisen mahdollisuus, mutta minne suuntaan on mennyt kirkko kokonaisuudessaan. Ainakaan se ei omalta osaltaan ole ollut vastustamassa tätä kehitystä pysyen Jumalan sanan totuudessa.

Sosiaalisen median eri palstoilla suuri ihmismäärä ihmettelee, miksi kirkon piispat ovat nyt tärkeällä hetkellä hiljaa. Sitä ihmettelen minäkin ja tähän kysymykseen päätän kirjeeni. 

Pasi Mustonen

Kasvatustieteen maisteri, ev.lut kirkon jäsen

(kok) Kerava


Vastaus 16.3.2020

Pasi Mustonen

Arkkipiispa on saanut viestinne, johon vastaan hänen pyynnöstään. Yhteydenottojen suuren määrän vuoksi arkkipiispalla ei valitettavasti ole mahdollisuutta vastata kaikkiin viesteihin henkilökohtaisesti.

Kiitos viestistä ja palautteesta sekä siitä, että kannatte huolta kirkosta ja sen tulevaisuudesta.

Anneli Vartiainen

Arkkipiispan erityisavustaja

TT, YKM

Arkkipiispan kanslia

Eteläranta 8, PL 210

00131 HELSINKI

Milloin ihmiset Suomessa havahtuvat tähän hulluuteen?

Meillä on ollut Suomessa sanonta: “Koti, uskonto ja isänmaa”, joka tarkoitti tiettyä arvopohjaa. Ei olisi aikanaan uskonut, että tuo sanonta ei tule joskus pitämään enää paikkaansa. Meillä Suomessa on jo vuosien ja vuosien ajan haluttu ajaa alas jopa valtioneuvoston toimesta kansan perusyksikköä perhettä. Ensiksi haluttiin ajaa läpi laki samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja sehän tuli voimaan menneinä vuosina. Silloin vakuuteltiin, että kyseinen päätös ei vaikuta mihinkään muuhun. Tämä ei kuitenkaan pysäyttänyt vauhtia perusyksikön eli perheen murentamisessa ja sekoittamisessa, vaan lähes tuntui olevan kiihdyttävänä voimana nyt lähivuosien keskustelua herättäneisiin asioihin ja ikään kuin avasi Pandoran lippaan.

Seuraavaksi meillä haluttiin häivyttää tyttö- ja poikasukupuolet koulumaailmasta ja kaikista opetusmateriaaleista. Halutaan kertoa vain, että on monia sukupuolia ja jokainen voi sen itse päättää, miten kokee asian. Samalla luonnollisesti myös nainen ja mies haluttaisiin hävittää sukupuolitermistöstä. Tällaiseen ajatusmaailmaan halutaan kasvattaa nousevia sukupolviamme.

Viimeisimmäksi nyt perhevapaauudistusta suunnitellut työryhmä aikoo hävittää siihen liittyvästä termistöstä äidin ja isän. Jatkossa puhutaan raskaana olevasta vanhemmasta, raskausrahasta, synnyttäjästä jne. Näin meillä Suomessa kerrotaan jopa ministerin suulla asiasta (IS 10.2.20). Miksi näin? No siksi, koska nykyisin kuvitellaan tai uskotellaan, että mieskin voi synnyttää tai synnyttäjän sukupuolia voi olla erilaisia! Mies voi leikkauttaa itseään ja syödä hormoneja sekä muuttaa juridisen sukupuolensa naiseksi. Muuttuuko silloin hänen sisälleen naisen sisäelimistö? Ei tule koskaan muuttumaan. Vastaavasti nainen voi muuttaa juridisen sukupuolensa mieheksi, mutta kuitenkin hän on nainen, joka synnyttää, oli juridinen sukupuoli mikä tahansa. Nainen, joka synnyttää lapsen, on sen lapsen äiti. Voi olla, että kaksi naista asuu yhdessä ja kutsuvat molemmat itseään lapsen äidiksi, mutta se ei muuta tilannetta mihinkään. Vanhemmat voivat kutsua itseään, miksi sitten haluavatkin, mutta sitä biologista totuutta ei muuta mikään, että synnyttäjä on nainen ja äiti, eikä lapsi ole myöskään isätön. Sosiaalisessa mediassa asiasta onkin alkanut levitä uusia termejä kuten isoäidin vastineeksi isosynnyttäjä ja monia muita, joita en viitsi tähän edes kirjoittaa.

Nyt on ollut nähtävissä oppikirjoja, joissa kerrotaan lapsille, että mieskin voi synnyttää. Näissä oppikirjoissa halutaan nykyään kertoa myös sukupuolien moninaisuudesta ja monista muista varmasti lasta hämmentävistä asioista. Vanhempien olisi joskus hyvä katsoa terveystiedon kirjoja tai tiettyjä elämänkatsomustiedon kirjoja. Sieltä monelle ehkä aukenisi hämmästyttävä maailma, mitä lapsillemme nykyisin opetetaan tai on ainakin opetusmateriaalina näistä asioista.

Miksi tämä kaikki normaali halutaan tuhota ja ajaa alas? Tätä perustellaan sillä, että otetaan huomioon nykyiset erilaiset perheet kuten vaikkapa samaa sukupuolta olevat vanhemmat ja tämän punavihervasemmistoinen hallituksemme on tosiaankin ottanut asiakseen huomioida seksuaalijärjestöjen avustuksella. Kun tätä ajatusta lähdettäisiin syvältä purkamaan, niin loppujen lopuksi taustalla on varmasti jossakin määrin katkeruus tai viha kristinuskoa kohtaan sekä Raamatun ilmoitusta. Olisiko parempi, jos kaikki olisivat uskonnottomia? Näin kai ilmeisesti? Kuitenkin, kyllä uskonnotonkin uskoo johonkin maailmankatsomukseen ja se on silloin hänen uskontonsa.

Tuntuu nykyisin, että monien ihmisten aivan kuin luonnollinen ajattelu olisi kadonnut johonkin. Tämän huomaavat myös ihmiset, jotka eivät ole erityisesti ns. uskovaisia. Jos ja kun meillä alkaa valtioneuvoston toimesta kuulua ja tapahtua tällaisia asioita, niin tässä tuntuukin siltä, kuten eräs poliitikko sanoi, että tämä maailma on tulossa hulluksi.

Julkaistu 15.2.2020